Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev december 2020

Vänerns vattenvårdsförbund
Årsrapport Vänerns vattenvårdsförbund

Ny Årsrapport från Vänerns vattenvårdsförbund!

Nu är Vänerns vattenvårdsförbunds årsrapport 2020 klar. Beställ ett eget tryckt exemplar eller läs den digitalt på Vänerns webb.

I årsrapproteringen får du läsa om några av höjdpunkterna som skett under året och du får ett smakprov på vad vi gör inom miljöövervakningen i Vänern och övriga intressanta projekt. I år kan du bland annat läsa om att högt vintervattenstånd gav ökad biologisk mångfald vid en strandäng, att igenväxningen av Vänerns stränder verkar gå in i en ny fas. Du får också läsa om Vänerns unika laxar, varför vi övervakar djurplankton och sist men inte minst varför vi inte ska ta ett bra dricksvatten och badvatten för givet.   

Vill du fördjupa dig och ta del av all miljöövervakning som har genomförts i Vänern det gångna året så finns samtliga redovisningar i sin helhet på www.vanern.se under publikationer.

Läs rapporten här: Vad händer i Vänern? Vänerns vattenvårdsförbund 2020
Vill du få ett tryckt exemplar av rapporten, e-posta: sara.peilot@lansstyrelsen.se 

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Digitalt samrådsmöte för Vänern 5 feb 2021

Vänerns vattenvårdsförbund bjuder in till ett digitalt samrådsmöte om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027 för Vänern.

Den 1 november 2020 – 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt samråd om hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren.

Vänerns vattenvårdsförbund bjuder därför in till ett digitalt samrådsmöte för Vänern fredagen den 5 februari kl.10-12. Länsstyrelsernas beredningssekretariat kommer att informera om samrådshandlingarna och presentera den preliminära ekologiska och kemiska statusen för Vänern. Vad finns det för förbättringsbehov? Aktuella åtgärder i området. Vi kommer också få information om hur vi kan lämna synpunkter samt få lästips på samrådsmaterialet. Det kommer finnas tid att ställa frågor.

Anmäl ditt deltagande till: sara.peilot@lansstyrelsen.se senaste den 4 februari, så får du en Skype-inbjudan till mötet.

Samrådsmaterialet finns här.

@Vanernsvvf

Följ Vänerns vattenvårdsförbund på Facebook! Syftet med sidan är att informera och föra dialog om Vänerns vattenvårdsförbunds verksamhet.

@Vanernsvvf

@forvaltningvanerlax

Följ projektet Förvaltningsplan Vänerlax på Facebook! Syftet med sidan är att sprida information om de laxprojekt som länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland arbetar med i Vänern.

@forvaltningvanerlax

Kalender

5

februari

Samrådsmöte Vänern

Vänerns vattenvårdsförbund bjuder in till ett digitalt samrådsmöte.
Anmäl dig till: sara.peilot@lansstyrelsen.se, senaste 4/2-21

Kl. 10-12, 5 februari 2021, Skype

9

februari

Styrelsemöte Vänerns vattenvårdsförbund

Styrelsen blir kallade till årets första styrelsemöte.
Kl. 09.30-12.00, 9 februari 2021, Skype

13

april

Årsmöte Vänerns vattenvårdsförbund

Inbjudan, program och kallelse med handlingar publiceras senast en månad innan årsmötet.
Kl. ca. 09.30-15.00, 13 april 2021

Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Vänerns vattenvårdsförbund
542 30 Mariestad | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick