Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev februari 2021

Nyheter för djurhälsopersonal
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Här är årets första nyhetsbrev till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Nyhetsbrevet innehåller aktuell information angående lagstiftningen som berör dig som tillhör djurhälsopersonalen.

Är du ViLA-veterinär?

Arbetar du med Villkorad läkemedelsanvändning, ViLA i vårt län? Då är du i gott sällskap med ca 45 kollegor som gör detsamma.

Såhär såg det ut förra året när vi gjorde tillsyn av er:

De vanligaste bristerna är att anmälan inte är inkommen i rätt tid eller inte är komplett, till exempel ingen djurskyddsdeklaration vid ViLA gris eller mjölk eller att du som du som precis börjat arbeta med ViLA i mjölkbesättningar inte skickar in din egen utbildning. Var även noga med att skriva tydliga behandlingsanvisningar med korrekta karensangivelser. Detta är viktigt för livsmedelssäkerheten.

En annan brist är inrapporteringen till Jordbruksverkets Djursjukdata. Vi kommer i år att inrikta oss lite extra på att tillsyna just detta.

Vill du veta mer? Här är länken till Jordbruksverkets sida om Villkorad läkemedelsanvändning.

Föreskriften D9 bifogas som Pdf. 

d9.pdf

Vad skulle hända om afrikansk svinpest hittades i länet?

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar både tamgrisar och vildsvin. För att tidigt kunna upptäcka eventuella fall har vi en passiv övervakning, där självdöda vildsvin undersöks. Jordbruksverket är den ansvariga myndigheten för kontroll, bekämpning och övervakning av större utbrott av smitta hos djur. Länsstyrelsen har så kallat geografiskt områdesansvar, vilket innebär att vi samordnar arbetet på regional nivå. Bland annat tillhandahåller Länsstyrelsen utrustning, arrangerar transport av prover, kontrollerar att lagstiftningen efterlevs och sätter vid behov upp skyltar och avspärrningar. Länsstyrelsen kan även få andra uppgifter efter delegering från Jordbruksverket.

Jordbruksverkets epizootihandbok beskriver detaljerat vilka åtgärder som ska sättas in om afrikansk svinpest misstänks eller konstateras i en grisbesättning, på slakteri eller i ett transportmedel och hos vildsvin. Om afrikansk svinpest konstateras hos frilevande vildsvin, beslutar Jordbruksverket om hur stort område som anses smittat och utarbetar en plan för utrotning av sjukdomen bland vildsvinen. Alla grisbesättningar inom det smittade område inventeras och får inte lämna anläggningen. För att hålla infekterade vildsvin kvar i det smittade området, kan området behöva stängslas in och jakt och människors tillträde begränsas. I en zon runt området utförs då en reglerad jakt för att skapa ett område där värddjur saknas och virus därför inte kan överföras.

Afrikansk svinpest har hittills inte påvisats i Sverige. Den främsta risken för Sverige är att viruset tar sig hit med människans hjälp, exempelvis genom kontaminerade transportfordon, jaktturism eller matavfall. Tänk därför på följande:

  • Ta inte med köttprodukter av tamgris eller vildsvin från smittade länder.

  • Mata inte tamgrisar eller vildsvin med matrester.

  • Lämna aldrig matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägar.

  • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter jaktresa eller besök i utländska grisbesättningar.

  • Om du har jagat i ett land där afrikansk svinpest förekommer: Gör rent din jaktutrustning, dina jaktkläder och stövlar innan du använder dem i Sverige.

  • Om du haft din jakthund med bör du tvätta pälsen på den innan du åker hem. Tänk på att kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk. Detsamma gäller utländska jaktgäster i Sverige.

  • Anmäl om du hittar ett självdött vildsvin till SVA via webben https://rapporteravilt.sva.se eller på tel. 018-67 40 00. Det är vår bästa chans att upptäcka sjukdomen på ett tidigt stadium, vilket är avgörande för våra möjligheter att bekämpa den!

 

Skyddsnivå-2 gäller fortfarande

Jordbruksverket beslutade den 6 november 2020 att upprätta ett nivå 2-område för hela Sverige som en förebyggande åtgärd för att minska risken för smitta med Fågelinfluensa (AI) från vilda fåglar till tamfåglar. Även om vi bara har hört om smittade besättningar i Skåne och Kalmar gäller beslutet fortfarande.

Beslutet innebär att:

  • Den som håller fjäderfä eller hägnat vilt ska hålla dem inomhus. Om detta inte är möjligt av djurskyddsskäl kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller åtminstone under tak.

  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar* ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.

  • Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar.

* Hobbyflockar är alla fåglar som hålls i fångenskap där exempelvis ägg och kött enbart används i det egna hushållet eller om det är andra fåglar exempelvis sällskapsfåglar som papegojor.

Om ni får in anmälningar om att någon inte följer beslutet, eller om ni själva märker att djurägare bryter mot detta så ska ni anmäla det till Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet i dessa ärenden.

Veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

010-224 40 00

Läs mer om utbrotten av fågelinfluensa på Jordbruksverkets webb

Pressmeddelande 25 januari 2021

Nyheter för veterinärer från Läkemedelsverket

Här är en länkar till Läkemedelsverkets nyhetsbrev från december 2020 och februari 2021 för veterinärer. I nyhetsbrevet kan du välja att prenumerera på nyheterna. Bland annat presenteras löpande nya godkända läkemedel för djur.

Covid-19 och husdjur 

SVA har en webbsida med frågor och svar om Covid-19 och djur.

Länk till SVAs sida med frågor och svar

Information från Jordbruksverket

Bifogad Pdf-fil har Jordbruksverket tagit fram med information om anmälan av illegal införsel. Av informationen framgår att delar av den informationsfolder som Jordbruksverket har tagit fram är felaktiga och broschren tillhandahålls inte längre. I Nyheter för djurhälsopersonal nr 3 2020 informerade Länsstyrelsen om broschyren, som alltså inte gäller längre.

utskick veterinärer dec 2020.pdf

Nya krav på registrering

Senast den 21 april 2021 ska alla som driver en anläggning med landlevande djur eller avelsmaterial ha registrerat sin anläggning. En stor grupp som nu behöver registrera sig är de som har anläggningar med hästar.

Läs mer om EUs nya Djurhälsoförordning AHL på Jordbruksverkets webb

Länk till e-tjänst registrering 

vecka 7

februari

Gård och djurhälsan

Webbinformationsmöte om fårsjukdomen CODD
15/2 19.00-20.30, 16/2 12.00-13.30 samt 16/2 19.00-20.30

inbjudan coddmöten v7-2021.pdf

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till Länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. Vill du veta så får du själv kontakta oss.

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12


Anmäl via webben här.

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen. Du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

 

E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA.

 

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

 

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet kan du läsa om nyheter och aktuella händelser som berör dig i ditt yrke när det gäller lagstiftningen. Exempelvis läkemedelsanvändning, smittskydd, djurskydd.
Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Målet är att så många som möjligt av djurhälsopersonalen på ett enkelt sätt ska få tillgång till information från oss.
Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år – juni, februari och oktober.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick