Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev december 2021

En vuxen och två barn går på en vintrig landsväg med ryggen mot kameran
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor.

Mänskliga rättighetsdagarna i Göteborg, 6-7/12

Länsstyrelsen Västra Götaland deltar som en av de lokala värdarna i årets Mänskliga Rättighetsdagarna i Göteborg (MR-dagarna). Mässan kommer att uppmärksamma 100-årsjubiléet av svensk demokrati.

Välkommen att ta del av de seminarier vi anordnar under dagarna på temat Demokrati + mänskliga rättigheter = sant. Och kom och hälsa på i vår monter. Du hittar oss vid västsvenska demokratitorget, monter H:03.

Här kan du läsa mer om mässan och programmet

Tillsammans mot våld

Kampanjen Tillsammans mot våld riktar sig till våldsutsatta, våldsutövare och anhöriga. Syftet är att sätta fokus på frågan och informera om var man kan vända sig för att få stöd.

Kampanjen består av affischer, bildspel till sociala medier och filmer som visas på bildskärmar på ICA-butiker runt om länet. Filmerna som visas i butikerna kan också laddas hem för visning på egna bildskärmar.

Länsstyrelserna och Jämställdhetsmyndigheten genomför kampanjen 15 november till 15 december.

Mer information och kampanjmaterial

Bildtext

Nytt material för samhällsorientering

Utbildningsmaterialet ”Om Sverige” har vidareutvecklats och fått ett tillhörande metodstöd. Allt material finns på webbplatsen Informationsverige.se och är till för den som arbetar med samhällsorientering för nyanlända eller på annat sätt arbetar med samhällsinformation.

  • Materialet ”Om Sverige” är helt digitalt, gratis och tillgängligt på tio språk. Det innehåller nya texter och bilder med tydligare fokus på mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Här hittar du materialet ”Om Sverige”.

  • Den som vill arbeta med materialet ”Om Sverige” kan även ta hjälp av ett tillhörande metodstöd. I metodstödet finns en mängd olika övningar, metoder, diskussionsfrågor, filmer och mycket annat användbart.

Här hittar du metodstödet som tillhör materialet "Om Sverige" och annat material

Vid frågor kontakta oss på e-post: info@informationsverige.se

Fokus på tillsyn av rökfria miljöer

Länsstyrelsen gör under hösten 2021 tillsyn av arbetet med rökfria miljöer i nio kommuner i Skaraborg. Kommunernas arbete är av central betydelse för att säkerställa att rökning inte sker i de rökfria miljöerna.

- Vår bild är att det alltjämt röks i en del rökfria miljöer och att kommunerna behöver öka takten i sitt arbete, säger Carl Hagberg, tillsynshandläggare på Länsstyrelsen.

Även samverkan inom kommunen och med andra myndigheter är ett utvecklingsområde.

Höstens TIA utlysning
– 5 miljoner fördelade till 10 insatser

Civila organisationer i Västra Götalands län har beviljats över 5 miljoner kronor under höstens utlysning av Länsstyrelsen för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

De nytillkomna insatserna syftar främst till att höja asylsökandes kunskap om svenska samhället och bedriva hälsofrämjande aktiviteter.

  Lista över de nya projekten

Metodstöd för att skapa drogfria platser

Vill du ha hjälp med att hitta en kunskapsbaserad metod som fokuserar på den fysiska miljön på platser där narkotika förekommer?

Länsstyrelsen Halland och Västra Götaland har tillsammans med polisen tagit fram ett metodstöd med fokus på att minska droghantering på offentliga platser.

Till metodstödet

RAPPORTER

Prostitution och människohandel

Fler barn och unga riskerar att exploateras och utnyttjas i prostitution och människohandel än tidigare. Förövare hittar nya vägar och arenor att nå dem på nätet.

Läs om Jämställdhetsmyndighetens kartläggning av omfattningen av prostitution och människohandel för sexuella ändamål i Sverige.

Jämställdhetsmyndigheten har haft i uppdrag att stärka arbetet mot att barn, unga respektive vuxna utnyttjas i prostitution och människohandel.

Mer information och rapporten för nedladdning

Våld i ungas parrelationer

Svensk forskning och kunskap om våld i nära relationer utgår nästan alltid ifrån ett vuxenperspektiv.

Brottsförebyggande rådets (Brå) nya rapport visar på behovet av att uppmärksamma våld i ungas parrelationer mer, i både politiska sammanhang, myndigheters kunskapsproduktion, forskning, samt i rättsväsendet.

Grupper där kunskapen om våld i ungas parrelationer är särskilt otillräcklig, är unga i hbtqi-relationer, unga som lever i hederskontext samt unga med vissa funktionsnedsättningar.

Mer information och rapporten för nedladdning

FLER NYHETSBREV FRÅN LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND

Folkhälsa och rättighetsfrågor

Alkohol, tobak, e-cigg, & rökfri miljö

ANDTS

FOKUS Brottslighet & trygghet

Föräldraskapsstöd

Mäns våld mot kvinnor

Integration

Informationsverige.se

Tidiga insatser – TIA


Länkarna leder till formulär där du kan starta en prenumeration på respektive nyhetsbrev.

KALENDER

Du hittar våra utbildningar, konferenser och arrangemang i Länsstyrelsens kalender

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick