Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev april 2021

Vänerns vattenvårdsförbund
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
Foto: Agneta Christensen

Vänerhavet med vy över Kinnekulle, foto: Agneta Christensen

Digitalt årsmöte och föredrag om Vänerhavet!

Tisdagen den 13 april bjöd Vänerns vattenvårdsförbund in till sitt ordinarie årsmöte. I år var mötet helt digitalt på Skype.

Vid Vänerns vattenvårdsförbunds ordinarie årsmötet deltog 40 personer på Skype. Frida Nilsson, ordförande Vänerns vattenvårdsförbund hälsade alla välkomna och öppnade föreningsstämman. Efter stämman fick vi se och lyssna till ett intressant och fint inspirationsföredrag av Hans Kongbäck, biolog författare och fotograf, med titeln: "Välkommen till lommens och tärnans hav - Vänerhavet"

Protokoll och handlingar från årsmötet finner du på Vänerns webb.

Växtplankton håv, foto: Calluna AB

Växtplanktonhåv, foto: Calluna AB

Hur mår Vänervikarna - ny rapport!

Under augusti 2020 provtog Calluna växtplankton och vattenkemi i 13 av Vänerns vikar. Syftet med undersökningen var att undersöka vikarnas ekologiska status.

I åtta av de totalt 22 undersökta vikarna bedömdes den sammanvägda ekologiska statusen som god eller hög. Övriga vikar hade måttlig eller otillfredsställande status. I en tidigare undersökning där samtliga vikar utvärderades på samma sätt för perioden 2009–2017 uppvisades liknande resultat. För flertalet av vikarna är status oförändrad. För tre av vikarna har status förändrats till det bättre; Kilsviken har gått från måttlig till god, Dättern från otillfredsställande till måttlig och Sjöråsviken från god till hög. För fyra av vikarna, Ullersund, Kävelstocken, Norra viken och Ekholmssjön, har dock status sänkts från måttlig till otillfredsställande.

På Vänerns webb kan du läsa rapporten.

Vattenhämtare, foto: Ingrid Nygren SLU

Vattenhämtare, foto: Ingrid Nygren SLU.

Läs mer från miljöövervakningen i Vänern

På Vänerns webb hittar du rapporter från den nationella miljöövervakningen i Vänern och övriga projekt.

Läs bland annat om den senaste rapporteringen från inventeringen av gäddyngel i Vänervikar, som visar att mängden tillgängligt lekområde och dess kvalité är av stor betydelse för att gäddan ska lyckas med sin lek. Läs också om den senaste inventeringen av undervattensväxter i Vänerns vikar. I exempelvis Hagelviken dominerande den skyddsvärda och rödlistade arten; kransalgen uddslinke (Nitella mucronata) undervattensvegetationen. Den fanns stora ängar på botten. 

Under publikationer hittar du de senaste rapporterna.

Foto: Agneta Christensen

En Vänerbäck i Lidköping, foto: Agneta Christensen.

Extra pengar till Vänerbäckar

Länsstyrelsen har fått medel från Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) för att starta upp övervakning av näringsämnen i 12 mindre vattendrag som rinner till Vänern.

Övervakningsprogrammet är ett samarbete med kommunerna som kommer att sköta provtagningen medan Länsstyrelsen med HaVs pengar finansierar analyserna och sammanställer resultaten. Mariestad, Lidköping, Åmål, Götene, Grästorp och Vänersborgs kommuner deltar i samarbetet. Dessa mätningar behöver vi för att bedöma vattendragens status enligt vattendirektivet, bedöma åtgärdsbehoven och för att kunna se effekterna av de åtgärder som markägare redan gör för minskad övergödning, säger Ragnar Lagergren, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Projektet startar i augusti 2021 men har även finansiering från HaV för 2022. Vi hoppas också att vi ska hitta medel för att fortsätta provtagningen efter 2022, fortsätter Lagergren.

Gullspångsälven, foto: Dan Thorsen

Gullspångsälven, foto: Dan Thorsen

Det finns hopp för Gullspångslaxen

Laxarna måste bli betydligt fler om vi ska kunna rädda den hotade Gullspångslaxen. Det kräver i sin tur en omfattande restaurering av Gullspångsälvens nedre delar. Det skriver Länsstyrelsen i sin slutrapport från projektet GRAP (GullspångRiverActionPlan).

I slutrapporten från projektet får du både en historisk skildring, nulägesbeskrivning, resultat från nya undersökningar och utredningar om olika åtgärder. Du hittar den här: Åtgärdsplan för Gullspångslax

VÄNERDAGEN i fält 17 september

Förra årets Vänerdag flyttade ut och vi besökte ett soligt Hammarö sydspets. Deltagarna fick information om Vänerns miljö, vattennivåer, fiskar och fågelliv. Vi delade in oss i mindre grupper, som gick runt på de fyra stationerna.

 

Vi hoppas att vi även i år ska kunna genomföra en Vänerdagen i fält, så boka dagen för fredagen den 17 september bär det av till Lidköping vid Vänern. Mer information kommer!

På Vänerns webb kan du läsa om förra årets Vänerdagen i fält.

@Vanernsvvf

Följ Vänerns vattenvårdsförbund på Facebook! Syftet med sidan är att informera och föra dialog om Vänerns vattenvårdsförbunds verksamhet.

@Vanernsvvf

@forvaltningvanerlax

Följ projektet Förvaltningsplan Vänerlax på Facebook! Syftet med sidan är att sprida information om de laxprojekt som länsstyrelsen i Värmland och Västra Götaland arbetar med i Vänern.

@forvaltningvanerlax

KALENDER

31

maj

Styrelsemöte Vänerns vattenvårdsförbund

Styrelsen blir kallade till styrelsemöte.
Kl. 09.30-12.00, 31 maj 2021, Skype

17

sep

VÄNERDAGEN i fält

Boka dagen! Mer information kommer längre fram.
Kl. ca 09.30-13.30, fredagen den 17 sep 2021, Lidköping

Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Vänerns vattenvårdsförbund
542 30 Mariestad | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick