Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev juni 2021

Badklädda ungdomar leker i vatten med ryggen mot fotografen.
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor.

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Vit silhuett mot röd bakgrund, av en ungdom sittandes vid dator.

Många vuxna är oroliga för barns och ungas skärmanvändning och spelande. Skärmar är idag en självklar del av barns uppväxt och det måste vuxenvärlden förhålla sig till på olika sätt.

Länsstyrelsen har därför tagit fram ett kunskapsstöd för att öka kunskapen och uppmuntra till diskussioner och reflektion. Kunskapsstödet vänder sig till olika professioner inom till exempel skola, elevhälsa, socialtjänst, fritidsföreningar och ideella organisationer men också direkt till föräldrar.

Kunskapsstödet består av filmer som skildrar olika vardagssituationer, diskussionsunderlag, en broschyr riktad till föräldrar samt en handledning.

Materialet finns på flera olika språk och kan laddas ner kostnadsfritt

Litet barn går står med ryggen mot fotografen och tittar ut över en äng.

Fotograf: Martin Fransson

 

Konferens 9-10 september:

Barn- och funktionsrätt – hur arbetar vi för alla barns bästa?

Var femte barn har någon form av funktionsnedsättning vilket ställer krav på att arbetet för barnets rättigheter inkluderar ett funktionshindersperspektiv.

Lyssna till ledande experter som berättar om nuläget och hur rättighetsfrågorna hänger ihop och få konkreta exempel på hur ett övergripande barn- och funktionsrättsarbete kan förenas hos kommuner och regioner.

Mer information och anmälan

Trottoar med kullersten.

Fotograf: Martin Fransson

 

Konferens 16 juni:

Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen

För många personer med funktionsnedsättning är den fysiska miljön avgörande för möjligheten att kunna leva tryggt och självständigt och att kunna delta i samhället. 

Hur kan vi bygga ett samhälle som fungerar för så många som möjligt redan från början? Hur kan universell utformning användas för att skapa generella lösningar som fungerar för fler och som minskar behovet av individuella lösningar och kostsamma åtgärder i efterhand?

Mer information och anmälan

Foto: Devin Avery, Unsplash. Fyra ungdomar står med ryggen mot fotografen och tittar ut över en storstadsvy.

Samverkan i hela länet mot hedersrelaterat våld och förtryck 

Under lov, semestrar och i tider av isolering i hemmen ökar risken för att barn och unga som lever i en hederskontext far illa.

Inför sommaren 2021 mobiliserar Göteborgs Stad, Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen gemensamt, genom att sprida ett informationsmaterial till medarbetare i länets samtliga kommuner samt inom hälso- och sjukvården, för att höja uppmärksamheten på dessa barn.

Mer information

Istanbulkonventionen 10 år - Stödmaterial

Det är tio år sedan Istanbulkonventionen, Europarådets konvention om att motverka mäns våld mot kvinnor, öppnades för undertecknande.

Sverige har ratificerat konventionen och den första granskningen av Sveriges arbete på området visar att bra behöver bli bättre. För att uppmärksamma de rekommendationer som Sverige fått för att fullt ut kunna leva upp till konventionen har Jämställdhetsmyndigheten tagit fram ett stödmaterial.

Läs mer hos Jämställdhetsmyndigheten

Visitkort med telefonnummer 020-555 666 till telefonlinjen Välj att sluta.

Foto: valjattsluta.se

 

Nu finns visitkort att beställa om nationella telefonlinjen Välj-att-sluta

Välj-att-sluta är en telefonlinje dit personer som vill ha hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende kan vända sig.

Nu finns det möjlighet att beställa visitkort med information om telefonlinjen Välj-att-sluta genom att kontakta evelina.linden@lansstyrelsen.se.

Mer information om telefonlinjen Välj att sluta

Obligatorisk samhällsorientering för asylsökande

Den 1 oktober startar obligatorisk samhällsintroduktion för nyanlända asylsökande. Samhällsintroduktionen fördelas över två halvdagar och tar upp asylprocessen, livet i Sverige, svensk lagstiftning och demokrati, normer och värderingar. Det ges också information om tidiga insatser i länet.

Introduktionen kommer att finnas tillgänglig på olika språk och kommer ledas av Migrationsverkets personal.

Mer information hos Migrationsverket

Högt söktryck på stöd till integration

Kommuner och civilsamhället har sökt över 50 miljoner för integrationsinsatser i länet.

Kommunerna har sökt 16,2 miljoner för §37-projekt för vilka 6,3 miljoner finns att fördela och närmare 15,7 miljoner sökta för §37a-projekt med 8,4 miljoner att fördela.

Civilsamhället och kommuner har sökt närmare 19 miljoner för tidiga insatser till asylsökande, där Länsstyrelsen har 8,3 miljoner kronor att fördela. Besluten väntas vara klara under juni.

Läs mer om stöd till integration

Trästuga med gul fasad, vimplar och ett bord dukat med duk och kaffetermos.

Foto: vardemokrati.se

Save the date!

Demokratin fyller 100 år och firas
med besök av Demokratistugan

I år fyller demokratin 100 år! Detta firas genom att låta en demokratistuga turnera genom Sverige hösten 2021. Den 29 september till 3 oktober står Länsstyrelsen i Västra Götaland värd för stugan och vi bjuder in till ett evenemang fullspäckat med kunskapshöjande aktiviteter.

För att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har regeringen och kommittén Demokratin 100 år tagit fram en demokratistuga som ska åka runt i landet. Stugan är ett mobilt kunskapscenter och programmet fyller vi med intressanta seminarier, föreläsningar om demokrati och andra aktiviteter – både för allmänhet, politiker och tjänstepersoner. Stugan placeras i Göteborg och aktiviteterna anordnas både fysiskt och digitalt.

Håll utkik på Länsstyrelsens webbsida för Demokratistugan där mer information om programmet kommer att läggas upp så småningom.

Eller kontakta Linnéa Björk, 010 – 224 43 40, linnea.bjork@lansstyrelsen.se

Läs mer om demokratistugan hos vardemokrati.se

Regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser

Rapport med namnet Regional satsning för lokala cannabisförebyggande åtgärder samt oskarpa foton på människor i grupp.

Länsstyrelsen har tagit initiativ till en regional satsning för att stärka kunskaperna om ”Hälso- och sociala effekter av icke-medicinsk användning av cannabis”.

WHO-rapporten har översatts och uppdaterats med aktuell forskning och Länsstyrelsen har även tagit fram en Vägledning till studiematerialet.

Detta har använts som kunskapsunderlag i den FoU-cirkel (Forskning och Utveckling) som genomförts i Västra Götaland och letts av Jenny Rangmar och Mattias Gullberg.

Ta del av de filmade presentationerna från avslutningen av FoU-cirkeln.

Rapporten Regional satsning för lokala cannabisförebyggande insatser

 

Hårdare regler för nya nikotinprodukter

Länsstyrelsen är remissinstans för remissen "Hårdare regler för nya nikotinprodukter; Betänkande av utredningen om översyn av vissa frågor på tobaksområdet (SOU 2021:22)" från Regeringskansliet.

Utredningen föreslår en ny lag om tobaksfria nikotinprodukter vilken bland annat innefattar skärpta produkt- och försäljningsregler, krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring och utökade befogenheter för tillsynsmyndigheterna. Även ett förbud mot doftande och smaksatta e-juicer till e-cigaretter föreslås.

KALENDER

Du hittar fler av våra utbildningar, konferenser och arrangemang i Länsstyrelsens kalender

11

JUNI

INTEGRATION, JÄMSTÄLLDHET

Webbinarium: Jämställd etablering

Arbetsförmedlingens projekt ”Jämställd etablering” presenteras. Vi berättar om  matchningsmetoder som bidragit till en mer effektiv och jämställd arbetsmarknadsetablering, metodernas effekt, varför metoderna fungerar, samt vikten av jämställdhetsintegrerade insatser.

 

Mer information och anmälan

16

JUNI

FUNKTIONSHINDERSPOLITIK

Konferens: Universell utformning i samhällsbyggnadsprocessen

Hur kan universell utformning användas för att skapa generella lösningar som fungerar för fler och som minskar behovet av individuella lösningar och kostsamma åtgärder i efterhand?

 

Mer information och anmälan

9-10

SEPT

FUNKTIONSHINDERSPOLITIK

Konferens: Barn- och funktionsrätt – hur arbetar vi för alla barns bästa?

Två halvdagar om nuläget och hur rättighetsfrågorna hänger ihop. Konkreta exempel på hur ett övergripande barn- och funktionsrättsarbete kan förenas hos kommuner och regioner ges.

 

Mer information och anmälan

29

SEPT

-

3

OKT

DEMOKRATI

Demokratistugan

Ett kunskapscenter och program fyllt med intressanta seminarier, föreläsningar och andra aktiviteter  kring demokrati – både för allmänhet, politiker och tjänstepersoner. Stugan placeras i centrala Göteborg och mycket av programmet kan sänds på Youtube.

 

Mer information om Demokratistugan

12

OKT

16

DEC

FUNKTIONSHINDERSPOLITIK

Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

 

Mer information och anmälan

3-4

NOV

ANDTS

Förebygg.nu

Kunskap och reflektion kring förebyggande arbete inom alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. Konferensen har genomförts sedan 2001 för dem som arbetar lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete, inom såväl kommuner, ideella organisationer som myndigheter.

 

Hela programmet för Förebygg.nu

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick