Länsstyrelsen Västra Götaland

Föräldraskapsstöd Västra Götalands län

Nyhetsbrev Juli 2021

Föräldraskapsstöd Västra Götalands län
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Om nyhetsbrevet

I detta nyhetsbrev finner du samlade regionala och nationella nyheter och information om föräldraskapsstöd. Det är riktat till Västra Götalands län och målgruppen är yrkesverksamma som beslutar, planerar och och på olika sätt arbetar med föräldraskapsstödjande insatser.

Världens viktigaste uppdrag

Vad innebär föräldraskapsstöd och varför det är viktigt. Titta gärna på Länsstyrelsens film som riktar sig till alla aktörer som arbetar med föräldraskapsstöd.

Här kan du se filmen

Att skapa en stödjande organisation

Framgångsrika arbetssätt och förutsättningar för ett hållbart föräldraskapsstöd. Ny litteraturöversikt från Uppsala universietet

Här kan du läsa rapporten

Universellt föräldraskapsstöd i förskola och skola

Karlstad universitet har på uppdrag av länsstyrelserna genomfört en kunskapsöversikt med fokus på universellt föräldraskapsstöd i förskola och skola

Här kan du läsa kunskapsöversikten

Kunskapsstöd om barn och ungas skärmanvändning och spelande

Många vuxna är oroliga för barns och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas av exempelvis skola, socialtjänst, fritidsföreningar eller ideella organisationer.

Kunskapsstödet består av olika delar:

  • Handledning för att använda kunskapsstödet
  • Filmer som skildrar olika vardagssituationer
  • Diskussionsunderlag och tips till föräldrar
  • Broschyr riktad till föräldrar

Här kan du läsa mer om kunskapsstödet

Vad gör barn och unga på sina sociala medier?

Statens medieråd har tagit fram ett antal snabbguider för föräldrar som vill lära sig mer om ungas digitala vardagar.  Vilka digitala plattformar används och hur fungerar de? Digitala medier på "föräldriska"

Här kommer du till snabbguiderna

Kvalitetssäkrad mätning av föräldraskapsstöd

Research institute of Sweden (RISE) har på uppdrag av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd gjort en förstudie för att ta fram indikatorer och ramverk för uppföljning av föräldraskapsstöd

Här kan du läsa rapporten

Barn med trotssyndrom hjälpta av föräldraträning

Illustratör Eva Lindén

Föräldrastödsprogram som Komet, samt KBT, gav god hjälp för barn med trotssyndrom. Tidiga insatser minskar också risken att barnet ska få psykiska problem senare i livet visar en ny avhandling av Maria Helander från Karolinska institutet.

Här kan du läsa mer

Gruppledarutbildning i KOMET 3-9 år våren 2022

Illustratör Eva Lindén

Mölndals stad undrar om det finns intresse i länet att gå gruppledarutbildning för KOMET 3-9 år under våren 2022. Kostnad 17000 kr per deltagare. De vill utbilda två nya gruppledare i egna kommunen men det behövs sex personer för att utbildningen ska kunna genomföras. Om intresse finns kontakta Folkhälsosamordnare Malin Fridlund i Mölndal. malin.fridlund@molndal.se tel 031-3171545

 

Språkpaket på nationella minoritetsspråk

I Sverige finns fem nationella minoritetsspråk. Finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. De nationella minoritetsspråken har en särställning i samhället. Det finns språkpaket och sånghäften framtagna att dela ut till föräldrar.  De innehåller bland annat Bamsetidning och pussel på de olika språken.

Är ni intresserade av att beställa språkpaket kan ni kontakta Jesper Svensson regionutvecklare vid Västra Götalands regionen jesper.svensson@vgregion.se

 

 

Brottsförebyggande föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har fått uppdrag av regeringen att ta fram en handlingsplan för brottsförebyggande föräldraskapsstöd. En första delredovisning av handlingsplanen har presenterats i vår.

Här kan du läsa mer om handlingsplanen

Hur förstärker vi barnrättsperspektivet i föräldraskapsstödet

Föreläsning av Åsa Ekman expert på barnrätt

Föreläsningen är från konferensen Tillsammans för barnets bästa som arrangerades av Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  tillsammans med länsstyrelserna

Här kan du se filmen

Föräldraskapsstöd till asylsökande

Länsstyrelsen har beviljat statsbidrag till verksamhet för asylsökande.

Här kan du läsa mer om Länsstyrelsens stöd till tidiga insatser för asylsökande

Integrationsinsatser för nyanlända föräldrar

Länsstyrelsen har fördelat medel till kommuner för att underlätta etablering av nyanlända. Prioriteringar har gjorts för insatser som riktar  sig till föräldralediga och personer med små barn.
Här kan du se beviljade insatser i Västra Götaland 2021

Här kan du läsa om projekt från 2018-2019  "179 projekt som förändrar"

Kalender

XX

mån

Nätverk på gång 

Arbetar du med föräldraskapsstöd till nyanlända /utrikesfödda föräldrar i Skaraborgs kommuner?
Den 2 september 10:00-11:30  kommer det att vara uppstart för ett nätverk för för dig som leder och planerar verksamheter.
Mötet kommer vara digitalt på Skype. 

Här kan du anmäla dig

 

För mer information kontakta ylva.freden-engvall@lansstyrelsen.se eller daniel.uddling@lansstyrelsen.se

 

 

22

Oktober

Barns och ungas relationer till betydelsefulla vuxna 

SAVE THE DATE Program presenteras i augusti

Digital konferens med forskning från Göteborgs Universitet

Forskningsnätverk barn och familj, i samverkan med Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, FOU i väst och Göteborgs stad,

 

 

3-4

November

Förebygg nu

Digital konferens med drog- och brottsförebyggande arbete inom alkohol narkotika , doping, tobak och spel

Särskilt fokusspår om föräldraskapsstöd i tonåren

 

Här kan du anmäla dig och se programmet

1

December

Hur kan föräldraskapsstöd bidra till jämlikhet hälsa?

Nationell digital konferens

SAVE THE DATE Program presenteras i höst

Arrangörer: Länsstyrelserna, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges kommuner och regioner

Föräldraskapsstöd och Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet som bland annat samarbetar med kommuner, regioner och andra föräldrastödjande aktörer i arbetet med att utveckla ett kunskapsbaserat, samordnat, långsiktigt och i huvudsak universellt stöd i föräldraskapet till föräldrar. Vi stödjer också på uppdrag av regeringen genomförandet av Nationell strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Uppdraget sker i samverkan med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF).

Kontakt Länsstyrelsen

Vill du ha kontakt angående Länsstyrelsen i Västra Götalands arbete med föräldraskapsstöd vänligen kontakta;

ylva.freden-engvall@lansstyrelsen.se

 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick