Länsstyrelsen Västra Götaland

EKO-bladet

Juli 2021

Ekobladet- odlarbrev om ekologiskt lantbruk
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Undvik fel vid kontroll av ekostödet

Snart är det dags för årets kontroll av ekologisk produktion. Här tar vi upp några vanliga fel som dyker upp vid kontroll och hur du kan göra för att undvika dem.

Dokumentation

För att klara kravet på dokumentation ska all dokumentation finnas skriftligt nedtecknad. Då räcker det inte med en muntlig redogörelse. Exempel är:

 • Växtföljden, där grödornas årsföljd ska skrivas ned.
 • Foderstaten. Även om djuren får fri tillgång av grovfoder ska detta finnas skriftigt dokumenterat.
 • Gödslingsbehovet för de grödor du odlar. Det kan vara rådgivarens beräkning av näringsbehov per gröda eller näringsbehov per skifte. Gödslingsbehovet behöver bara vara dokumenterat vid användning av konventionell gödsel (t ex pelleterad gödning, Vinass och stallgödsel från konventionella djur), behövs inte för användning av stallgödsel från ekologisk djurhållning.

Tydlig åtskillnad till konventionell mark

Ett annat vanligt fel är att gränsen mellan ekologisk areal och konventionell areal inte är tydlig. Om grannskiftet till ditt ekologiska skifte är konventionellt (gäller även ’inom gården’ om brukaren har både ekologisk och konventionell areal) ska det gå att se var gränsen går mellan dessa skiften. Även om det inte är samma gröda ska gränsen vara markerad. Det kan vara markeringar längs med skiftesgränsen eller syftningspunkter som du brukar marken efter. Dessa markeringar ska vara tydliga hela året.

Stina Blomdahl

Inbjudan till aktiviteter

Välkommen på fältvandringar om ekologiskt lantbruk. Såväl nya som gamla eko-odlare och övriga intresserade är välkomna. Arrangör är Länsstyrelsen i Västra Götalands län om inte annat anges.

OBS: Vi begränsar antalet deltagare på Länsstyrelsens aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Vi följer direktiven gällande spridningen av Coronaviruset. Det innebär att aktiviteter och datum som är planerade kan komma att ändras eller ställas in. Vid förändringar kommer vi att meddela anmälda deltagare via e-post. I övrigt följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att inte ta i hand, att hålla avstånd och att stanna hemma vid symtom eller om du tillhör en riskgrupp. Det är också bra att undvika samåkning med personer som man normalt inte samåker med.

Information: Jan Hill, 010-224 52 40 eller Lina Morin, 010-224 53 03.

Ekologisk odling i Dalsland

Vi träffas på Vena Säby utanför Brålanda onsdag 21 juli kl. 18.30. Vi fokuserar speciellt på helhetssynen på gårdens olika verksamheter. Vi tittar på odling av höstraps, spannmål och flera olika fröodlingar. På gården finns en nyanlagd alléodling med äpple och hassel samt en besättning med finullsfår som bland annat betar frövallarna.

Anmäl dig här senast den 18 juli

Ekologisk odling i östra Skaraborg

Vi träffas hos Niklas Andersson och Emil Pettersson, Rydingstorp, måndag 26 juli kl. 18.30. Vi fokuserar på odling av havre, åkerbönor och potatis. På gården finns även blomstrimmor i åkerbönor.

Anmäl dig här senast den 25 juli

Ekologisk odling på Varaslätten

Vi träffas på Högs Lantbruk, Sunnersberg, Lidköping, tisdag 27 juli kl. 18.30. Vi fokuserar speciellt på odling av höstvete, raps och åkerbönor. På gården finns även blomstrimmor i åkerbönor. Vi pratar också om hur vi ska nå fossilfritt lantbruk.

Anmäl dig här senast den 25 juli

Ekologisk odling i Vadsbo

Vi träffas på KEAA Lantbruk, Mariestad, torsdag 29 juli kl. 18.30. Vi tar upp möjligheterna med yrkesmässig trädgårdsodling och fokuserar för övrigt på odling av höstvete, raps och åkerbönor. På gården finns en demonstrationsodling med proteingrödor.

Anmäl dig här senast den 27 juli

Ekologisk odling i Sjuhärad

Vi träffas på Rådde gård, Länghem, onsdag 18 augusti kl. 18.30. Vi tar upp vall, grönfoder och foderspannmål samt erfarenheter av ogräsbekämpning. Vi tittar på försök med bl a etablering av vallbaljväxter på sensommar/höst, olika grönfodergrödor, etablering av lusern, tidiga finska vårvetesorter samt ekologiska gödselmedel i vall.

Ingen anmälan behövs. Arrangör: Rådgivarna Sjuhärad. Info: Katarina Berlin Thorell, 0325-618 616.

Sommarkväll i fårhagen

Vi träffas på Torstenssons gård, Orust, tisdag 24 augusti kl. 17.30. Vi tar upp betesplanering med fokus på fodervärde, restaurering och skötsel av naturbeten samt natur- och kulturvärden i jordbrukslandskapet.

Anmäl dig här senast den 15 augusti

Ekologisk odling av frukt och bär

 1. Alekärrs Ekologiska gård, Varnhem, tisdag 3 augusti kl. 17-19.30. . Familjerna Karlsson och Andersen har utvecklat en gammal fruktodling till en trivsam självplocksodling med frukt och bär samt ett försäljningssystem som både bygger på självplock, gårdsbutik och REKO-ringar.
 2. Brunnefjälls frukt, Orust, onsdag 11 augusti kl. 14-17.Bengt och Maria Börjesson har planterat drygt 2 500 äppelträd av sex olika sorter på sin gård på Norra Orust. De jobbar med att forma träden, hålla borta ogräset från raderna och att hålla skadegörarna borta och nyttodjuren nära.

Info: Kirsten Jensen, 070-571 53 51, kirsten.jensen@lansstyrelsen.se. Anmälan och mer info via Kalendern på Länsstyrelsens webbplats. Informationen läggs ut under v 28.

Ekologisk odling av grönsaker

 1. Lena och Magnus Larsson, Lugnåsbergets Ekogrönt, Lugnås Mariestad, måndag 9 augusti kl. 18.00. Vi tar upp odling maskiner, förädling & försäljning.
  Info: Ida Mackegård, ida.mackegard@hushallningssallskapet.se
 2. Owe Johansson, Arentorp Vara, torsdag 26 augusti kl. 16.30. Vi visar på odling i större skala, maskiner, sortering och kyllager, kvalitet och försäljning.
  Info: Marie Hanson, marie.hanson@hushallningssallskapet.se

Arrangör: Hushållningssällskapet Västra. Anmälan via kalendern på Hushållningssällskapets webbplats.

 

Kurs Ekologisk odling av tomat i växthus
_____________

Kursserie med fyra kursdagar under hösten 2021 till försommaren 2022 med både teori och studiebesök hos ekologiska tomatodlare. Vi tar upp moment från sådd till skörd samt ekonomi och marknad.

Tid och plats: första kursdagen den 9 september på Hushållningssällskapet Västra, Vänersborg.
Info: marie.hanson@hushallningssallskapet.se

Arrangör: Hushållningssällskapet Västra. Anmälan och mer info via kalendern på Hushållningssällskapets webbplats.

Filmvandringar från försommaren finns nu på webben och YouTube

Nu finns fyra filmade fältvandringarna att beskåda. och fler är på gång! Vi besöker Högs Lantbruk i Lidköping, Rydingstorp i Skövde och KEAA Lantbruk i Mariestad. Vi besöker också Lundens gård i Trollhättan och Vena Säby i Mellerud, som båda har börjat med alléodling. Du hittar filmerna nu eller inom kort på Facebook, på Länsstyrelsen i Västra Götalands YouTube-kanal eller på vår webbplats.

 

Du har väl sett att Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns på sociala medier?

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet EKO-bladet - odlarbrev om ekologiskt lantbruk ges ut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ansvarig utgivare: Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick