Länsstyrelsen Västra Götaland

ANDTS

Nyhetsbrev november 2021

ANDTS
ANDTS | PDF-version | Skicka vidare

CAN-rapport: Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004-2020

I rapporten redovisas hur alkoholkonsumtionen har utvecklats i olika befolkningsgrupper. Bland annat har alkoholkonsumtionen minskat med 7% under pandemiåret 2020 jämfört med 2019.

Länk till rapporten

Systembolaget lanserar Alkoholkartan

Alkoholkartan är ett verktyg för dig som vill hitta och jämföra regional statistik som rör alkohol i samhället.

Länk till Alkoholkartan

Faktafilmer om hälso- och sociala effekter av cannabis

En faktafilm om cannabis, baserad på en forskarrapport från WHO. Filmen riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna i ungdomars närhet.

Hälso- och sociala effekter av cannabis - YouTube

Health- and social effects from cannabis - YouTube

Hälso- och sociala effekter av cannabis (arabiskt tal) - YouTube

Hälso- och sociala effekter av cannabis (dari) - YouTube

UMO släpper en kortfilm och ett poddavsnitt om cannabis

I filmen svarar socionomen Kristoffer Lindgren från Mini Maria Göteborg på vanliga frågor om cannabis. Bland annat om vad som händer i hjärnan när du röker cannabis, och om du kan bli beroende av cannabis.

Poddavnittet släpps den 23 november

Länk till filmen

Länk till poddavsnittet

IQs Alkoholsnacket ger stöd och råd till dig som är orolig för någon annans alkoholvanor.

Tjänsten guidar användaren till ett första samtal, med konkreta tips på hur man kan lägga upp det. Här finns också information om var man kan vända sig för fortsatt hjälp, och tips på hur man bäst tar hand om sig själv.

Länk till Alkoholsnacket

Mötesplats social hållbarhet bjuder in till en inspirerande digital seminarieserie

Mötesplats social hållbarhet bjuder in till en digital seminarieserie i tre delar om förebyggande folkhälsoarbete.

Datum:

22 november 2021

1 februari 2022

25 april 2022

Länk till seminarieserie

Socialstyrelsen släpper ett poddavsnitt om skyddat boende för kvinnor med missbruksproblematik

Det senaste avsnittet av Socialstyrelsens podcast På djupet handlar om skyddat boende för våldsutsatta kvinnor med missbruks- och beroendeproblematik.

Länk till poddavsnitt

Socialstyrelsens seminarium att se i efterhand: Efter pandemin – hur minskar vi risken för ökad ojämlikhet i vård och hälsa

Socialstyrelsens seminarie "Efter pandemin – hur minskar vi risken för ökad ojämlikhet i vård och hälsa?" finns nu att se i efterhand. Seminariet satte fokus på de grupper som redan före pandemin hade sämre hälsa och som nu har drabbats hårt.

Länk till seminarium

CANs fokusrapport om gymnasieelever under pandemin – om psykosomatiska besvär, rökning, alkohol och narkotika

Studie visar att gymnasieelever som grupp har inte upplevt mer psykosomatiska besvär 2021 jämfört med 2018. De flesta av ungdomarna i studien anger dock att de har påverkats av pandemin. Och detta har även koppling till rökning, alkohol och narkotika.

Länk till fokusrapport

 

Kalender

24 november

Anmälan stängd. Kontakta oss för sen anmälan!

Webbinarium om tobaks- och nikotinanvändning bland barn och unga

Välkommen till ett webbinarium om tobakanvändningens och nikotinanvändningens konsekvenser när det gäller barn och unga. Vi vill inspirera till hur man kan utveckla ett systematiskt tobaks- och nikotinförebyggande arbete i sin verksamhet.

Webbinariet klockan 9-12. Webbinariet kommer att spelas in och textas.

Länk till anmälan

25 november

Forte bjuder in till ett webbinarium om psykisk ohälsa bland barn och unga

Webbinarium klockan 14-15 

Länk till anmälan

2 december

Fem skäl att avstå narkotika - lansering

En kort text med fem viktiga skäl har tagits fram i samproduktion mellan viktiga samhällsaktörer inom narkotikaprevention som deltar i SKR:s Kraftsamling för psykisk hälsa. Det är budskap för narkotikaprevention som kan vara till stöd för och stärka kunskapen om narkotika hos beslutsfattare, politiker och yrkesverksamma i kommuner och regioner.

 

Webbsändning klockan14-16 

Länk till webbinarium

 

3 december

Hur stärker vi stödet för barn till frihetsberövade?

Välkommen till ett webbinarium där du får en chans att lära dig mer och få inspiration till att stödja barnen i din kommun.

 

Webbinarium klockan 09-11

Länk till anmälan

 

8 december

Ungas erfarenheter av alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel + panelsamtal

Hur har skolelevers erfarenheter av alkohol, andra droger och spel förändrats under pandemin? Och hur förhåller de sig till de längre trenderna? Den 8 december släpper CAN de senaste siffrorna från den nationella skolundersökningen, som årligen genomförs bland högstadie- och gymnasielever.

 

Webbsändning klockan 9-10

Länk till webbsändning

Om ANDTS nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev är för dig som vill ta del av aktuell information inom ramen för Länsstyrelsens arbete med att samordna och utveckla det förebyggande arbetet alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Västra Götalands län.

Om Länsstyrelsens uppdrag inom området ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har en samlad regional strategi för ANDTS 2018 – 2022 ANDTS - förebyggande arbete | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick