Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljömål Väst

Nyhetsbrev december 2021

Miljömål Väst
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vi når inte miljömålen – styrmedel och insatser räcker inte

Tolv av länets femton miljömål kommer sannolikt inte att nås till 2030. Dagens styrmedel och insatser räcker inte. Det visar Länsstyrelsens årliga uppföljning av miljömålen i länet. Mest kritiskt är det för klimatet och den biologiska mångfalden, som är hotad både på land och i vatten. Det är allvarligt läge för många av våra viktiga ekosystem i odlingslandskapet och i skogen. Myndigheter och markanvändare behöver bli bättre på att hantera avvägningar och prioriteringar. Åtgärder behöver också sättas in för att snabba på industrins klimatomställning. Ingen kan dock skriva sig fri. Alla sektorer måste bidra, inte minst för att minska den negativa påverkan från vår konsumtion.

Läs mer om varför miljömålen inte nås

Nu är det nya åtgärdsprogrammet färdigt!

Trumvirvel! Åtgärdsprogrammet för miljömålen "Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland" är nu färdigt. Programmet kommer att lanseras digitalt den 16 mars. Mer information och länk till anmälan finns nedan i kalender. Vi ser mycket fram emot att fortsätta miljömålsarbetet tillsammans med er!

Allt du behöver veta om åtgärdsprogrammet finns samlat på den nya webbplatsen hallbartvg.se

Har du frågor? Kontakta lina.hadartz@lansstyrelsen.se

Så här fungerar hallbartvg.se

Webbplatsen vänder sig till dig som är engagerad i arbetet med miljömålen i Västra Götaland. Här hittar du all information om åtgärderna i programmet som gäller under åren 2022–2025. Du hittar även information om Västra Götalands regionala miljömål och de årliga uppföljningarna av miljömålen. 

Gå gärna in redan nu på hallbartVG.se

Fortsatt öppet för ansökan om LOVA-bidrag

Det är fortfarande möjligt att ansökan om LOVA-bidrag för lokala vattenvårdsprojekt så länge det finns medel kvar att dela ut. Ni kan bland annat söka för övergödningsåtgärder, minskad miljöpåverkan från fritidsbåtar och biotopvård. Kommuner och ideella föreningar kan skicka in sin ansökan vi e-tjänsten för LOVA.

Läs mer om LOVA

Humla, bi och nyckelpiga som samsas på åkervädd. Källa: Pixabay

Tips om hur lantbrukare kan öka mångfalden

Sveriges biologiska mångfald behöver hjälp. Artrikedomen minskar kraftigt och det behövs insatser överallt i landskapet. Svenska insekter och andra djur behöver svenska växter, och vice versa. I decembernumret av jordbrukstidningen Jordbiten finns flera artiklar om hur lantbrukare kan gynna mångfalden och samtidigt få en extra inkomst. Och lokala ängsfröer och bin platsar utmärkt i offentliga grönytor, trädgårdar, vägkanter o.s.v., så håll ögonen öppna efter lokal produktion att köpa och sprida till tätorter och andra delar av landskapet!

Läs om i senaste numret av Jordbiten

Foto: Eduardo Infantes.

Ålgräsplantering i sand har gett nya skott

I ett försök att minska uppgrumlingen av lerigt sediment och förbättra miljön för ålgräs har grävskopor lagt ut sand på havsbotten vid Lilla Askerön i Tjörns kommun. Dykare har sedan planterat 80 000 ålgrässkott i sanden. Uppföljningen visar att ålgräset överlevt och att antalet skott mer än fördubblats sedan de planterades.

Läs mer i Länsstyrelsens pressmeddelande

Klimatklivets ansökningsomgångar 2022

Klimatklivet är ett investeringsstöd som ges till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Under 2022 kommer det vara möjligt att söka stödet under följande perioder:

Ansökningsperiod 1: 10-28 februari
Ansökningsperiod 2: 3-18 maj
Ansökningsperiod 3: 23 augusti – 8 september


Läs mer om Klimatklivet och ansökningar på Naturvårdsverkets webbplats

Kommunerna antar rekordmånga klimatlöften inför 2022

Bildtext

Under det gångna året har kommunerna i Västra Götaland tillsammans genomfört klimatlöften som minskar utsläppen med 31 000 ton koldioxidekvivalenter. Det visar resultaten av första året med satsningen. Igår, under pompa och ståt lanserades de nya klimatlöftena inför 2022. Totalt blev det 426 stycken! De antagna löftena kan ge utsläppsminskningar på 82 100 ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar omkring en procent av de totala utsläppen i Västra Götaland under ett år.

Läs mer om kommunernas klimatlöften och hur de antagna löftena firades den 15 december.

Klimatarbetet i delregionerna förstärks

De fyra kommunalförbunden i Västra Götaland har fått utökade medel från Västra Götalandsregionen och kommunerna för att ytterligare kunna stötta insatser i delregionerna kring strategiskt klimatarbete.

Tobias Källqvist är ny som miljö- och klimatstrateg på Fyrbodals kommunalförbund sedan 1 oktober och den 1 november började Lennart Holmberg som miljösamordnare på Skaraborgs kommunalförbund. På Göteborgsregionen får Sarah Johnstone ytterligare tid att jobba med klimatfrågan och detsamma gäller Sandra Johansson på Boråsregionen. Detta innebär att det nu finns en utsedd kontaktperson för Klimat 2030-arbetet i respektive delregion.

Läs mer på Klimat 2030:s webbplats

Grön infrastruktur i översiktsplaneringen

Nu har Länsstyrelsen tagit fram ett utvecklat planeringsunderlag baserat på den regionala handlingsplanen för grön infrastruktur. Underlaget visar områden att vara särskilt uppmärksam på och analysera vidare, för att kunna göra underbyggda ställningstaganden i översiktsplanen. Underlaget täcker till att börja med kommunerna i Boråsregionen, men kan också delvis användas i andra delar av länet. Nästa steg är att fortsätta utveckla materialet för hela länet.

Till planeringsunderlaget

 

Stort intresse för extra pengar till klimatanpassning i kommunerna

Intresset för att söka extra pengar har varit stort. Med och delar på de 2,7 miljonerna är bland annat Orust kommun som ska ta fram underlag som visar ansvar och kostnader för klimatanpassnings-åtgärder och Tanums kommun, som får stöd för att ta fram en översvämningsstrategi över Grebbestad. Pengarna är en del av en extra satsning som regeringen gör under 2021.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats

 

Kalender

25

jan

Missa inte föreläsning av Alexandre Antonelli

Lägga redan nu in morgonen den 25 januari i din kalender. Då får vi nämligen chansen att lyssna på Alexandre Antonelli, professor i biologisk mångfald. Flera av oss har hört honom som sommarpratare i Sveriges Radio P1 och nu får vi chansen att lyssna på Alexandre igen. Och kanske ställa de där frågorna vi undrar över. Förutom en mycket tänkvärd stund med honom får vi också presentationer om våra regionala miljökvalitetsmål Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap och Hav i balans. 

Anmäl dig här

16

mars

Lansering av det nya åtgärdsprogrammet

Det nya åtgärdsprogrammet presenteras med åtgärder som gäller under perioden 2022-2025. Lanseringen vänder sig till dig som arbetar med åtgärdsarbetet för miljömålen. Välkommen!

Anmäl dig här

Om nyhetsbrevet

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål. Vi jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen, Västra Götalandsregionen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och att miljön ska bli bättre.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick