Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn – nu med studiematerial!

Jobbar du som inspektör eller miljöhandläggare? Är du osäker på vad du bör tänka på som offentlig tjänsteperson, hur du utför ett tillsynsbesök eller hur du handlägger ett ärende?

Nu har vi kompletterat Miljösamverkan Sveriges populära utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn med ett studiematerial.

Utbildningen består av följande åtta avsnitt som du kan titta på när och hur du vill! Till varje avsnitt finns nu ett studiematerial som innehåller en fördjupningsdel med hänvisningar till vart du kan läsa mer, diskussionsfrågor att diskutera med kollega, exempel att ta reda på på din arbetsplats samt övningsuppgifter.

Avsnitt i utbildningen:

  • Att vara offentlig tjänsteman

  • Tillsynens roll

  • Tillsynsmyndigheternas skyldigheter

  • Tillsynsmyndigheternas möjligheter och befogenheter

  • Tillsynsobjektens skyldigheter och möjligheter

  • Rättssäkerhet

  • Tillsynsmetodik

  • Ärendehandläggning

Utbildningen är gratis och du hittar den på vår webbplats.

Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn, miljosamverkansverige.se

Illustration: En person utbildar tre andra i miljöbalken.
Fyra julklädda prydnadsfigurer hänger i en gran.

God Jul och tack för detta år!

Vi på Miljösamverkan Sverige vill också passa på att tacka för i år och önska er alla en god jul och ett gott nytt år! Vi ser fram emot ett spännande 2022 tillsammans med er.

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Miljösamverkan Sverige, miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick