Länsstyrelsen Västra Götaland

ANDTS

Nyhetsbrev januari 2022

ANDTS
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nya broschyrer till föräldrar

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram nya broschyrer om alkohol, cannabis, tramadol samt tobak och nikotinprodukter på åtta olika språk. Broschyrerna vänder sig till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn i tonåren som önskar mer information och hänvisning till stöd. Broschyrerna är tillgänglighetsanpassade och går lika bra att sprida digitalt som att skriva ut.

Här hittar du materialet

CERA seminarieserie om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser

Under våren bjuder Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet (CERA) in till en seminarieserie där vi möter forskare som på olika sätt belyser frågan om narkotikarelaterad död och skadereducerande insatser både med att presentera forskning men också genom att beskriva konkreta exempel. De fyra första seminarierna ges digitalt och det sista seminariet kan både ses på plats och digitalt.

Datum och länkar till anmälan hittar du i kalendern nedan.

Uppmärksamhetsvecka: Spela Roll!

Uppmärksamhetsveckan “Spela Roll!” infaller alltid samma vecka som Alla Hjärtans Dag, i år den 14-20 februari 2022. Veckan handlar om att alla kan spela roll för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. På hemsidan hittar du material och kan också lägga in och tipsa om aktiviteter i ditt län som händer under veckan.

2022 års uppmärksamhetsvecka riktar ett brett fokus på situationen för barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Vad finns det för risk- och skyddsfaktorer? Hur kan omgivningen i form av till exempel skola, civilsamhälle eller socialtjänst spela roll? Under veckan hålls fyra kostnadsfria seminarier på zoom. Länk till anmälan hittar du i kalendern nedan.

Om Spela Roll!

Folkhälsomydigheten lanserar E-utbildningen Att lyckas med ANDTS-prevention

Folkhälsomyndigheten har lanserat e-utbildningen Att lyckas med ANDTS-prevention, ett verktyg för alla som arbetar med främjande och förebyggande arbete inom områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar. 

I den här utbildningen lär man sig att lägga upp ett förebyggande arbete med hög kvalitet med hjälp av snabbguidens arbetsmodell som baseras på den europeiska manualen European drug prevention quality standards (EDPQS).

E-utbildning: Att lyckas med ANDTS-prevention

Material om modellen

Intresseanmälan att ansluta till Varningssystem Narkotika (VSN)

Varningssystem Narkotika (VSN) är ett nätverk med en tillhörande webbportal som ska underlätta informationsutbytet mellan myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Genom att dela information om farliga substanser eller förändrat missbruksmönster ökar förutsättningarna att i ett tidigt skede upptäcka risker som kan leda till ökning av skador och dödsfall orsakade av narkotika.

För att kunna ansluta till nätverket i VSN ska du vara verksam inom myndighet, region eller kommun och:

  • i din yrkesroll möta personer som använder narkotika eller

  • ha en strategisk/analytisk/utredande roll inom narkotikaområdet och

  • ha tillgång till eller behov av information som kan vara relevant i arbetet med att förebygga och motverka skador och dödsfall orsakade av narkotika

Om Varningssystem Narkotika

Intresseanmälan

CAN:s nationella skolundersökning 2021

Resultat från CAN:s nationella skolundersökning om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2 finns nu publicerade.

Här hittar du rapporten

BRIS släpper rapport om hur barns vardag, relationer och hälsa påverkas när vuxna dricker för mycket

Rapporten "Var det mitt ansvar?" handlar om hur barns vardag, relationer och hälsa påverkas när vuxna dricker för mycket. Rapporten bygger på över 4000 kontakter med barn om föräldrars alkoholproblem hos Bris under åren 2016-2021. I rapporten presenteras också fem förslag på åtgärder.

Här hittar du rapporten

Statistik från Socialstyrelsen visar på en minskning av narkotika- och läkemedelsrelaterade dödsfall under 2020

Nyligen publicerad statistik från Socialstyrelsen visar att 822 personer dog av narkotika- och läkemedelsförgiftningar under 2020, vilket är 8 procent färre jämfört med året innan.

Statistik och tabeller

Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008-2018

I rapporten "Spel om pengar och spelproblem i Sverige 2008-2018 – Resultat över tid från Swelogs longitudinella befolkningsundersökningar" sammanfattas de huvudsakliga resultaten från Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) 2008–2018.

Här hittar du rapporten

Tobaksvanor i Sverige 2003-2020

Denna rapport beskriver hur konsumtionen av snus och cigaretter utvecklats under åren 2003–2020 i Sverige. Det innebär att den ger en bild av hur tobaksanvändningen sett ut under covid-19 pandemins första år. Under hösten 2020 ställdes specialfrågor om cigarettkonsumtion under pandemin.

Hittar hittar du rapporten

Webbinarier att se i efterhand

Forskare presenterar: Barns och ungas relationer till betydelsefulla vuxna

Idrottsledare, lärare, fritidsledare. Att möta en vuxen i vardagen som ser och bekräftar, som visar ett personligt intresse för barnet eller den unge, kan få avgörande betydelse för självuppfattning och välbefinnande.

Länk till inspelningen

Vård och stöd för personer med samsjuklighet i Västra Götaland | Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende, Göteborgs universitet

Vilka insatser erbjuds personer med samsjuklighet i Västra Götalands län? Vid detta webbinarium presenterades en inventering som genomförts på uppdrag av Västra Götalandsregionen och Västkom.

Länk till inspelningen

Kalender

27

jan

Metoder för att upptäcka och samverka kring unga i risk för brott och narkotikaanvändning

Länsstyrelserna i Syd bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på hur vi, utifrån kunskap om risk- och skyddsfaktorer, kan upptäcka, hjälpa och samverka kring barn och unga. Konferensen kommer bjuda på både kunskapshöjning kring vilka risk- och skyddsfaktorer som vi kan påverka och arbeta med, förslag ifrån Socialstyrelsen vad vi kan erbjuda för stöd till den unge och dennes familj, samt presentationer ifrån Lund och Göteborg kring deras samverkan för barn- och unga i risk.

 

inbjudan- upptäcka och samverka kring unga i risk-27 januari.pdf

 

Livesändning klockan 9-16

Länk till livesändning

28

jan

CERA seminarieserie: Svensk narkotikapolitik i förändring. Den svenska narkotikapolitiska modellens framväxt, särart och ställning idag.

Föreläsare: Björn Johnson, professor i socialt arbete vid Malmö universitet.

Möteslänk skickas två veckor innan evenemanget.

 

Webbinarium klockan 9-10

Länk till anmälan

3

feb

SKR:s Trygghetsdag 2022 - Så arbetar vi mot narkotika

Tema för årets konferens är Så arbetar vi mot narkotika. Under dagen får du en inblick i lokalt och nationellt arbete mot narkotikarelaterad brottslighet.


Digital konferens klockan 10-15

Länk till anmälan

Vecka

7

Fyra webbinarium under uppmärksamhetsveckan: Spela roll!

Måndag den 14 februari kl. 14.30-15.30

Hur påverkas barn av föräldrars drickande och varför är det viktigt med stöd?

 

Tisdag den 15 februari kl. 14.30-15.30

Barn med FAS- D, varför är det viktigt för förskolan att känna till dessa barn?

 

Onsdag den 16 februari kl. 14.30-15.30

Alkohol och barn = trauma?

 

Torsdag den 17 februari kl. 14.30-15.30

”Barnens egna ord om när vuxna dricker för mycket och vad hjälpen betyder i deras liv – Så kan du som vuxen hjälpa fler”

 

Länk till anmälan

25

feb

CERA seminarieserie: Den narkotikarelaterade döden i Sverige. Hur ska vi förstå den och hur är läget i Västra Götaland?

Föreläsare: Mimmi Eriksson Tinghög, kriminolog, fil.dr. och utredare på Folkhälsomyndigheten.

Möteslänk skickas två veckor innan evenemanget.


Webbinarium klockan 9-10

Länk till anmälan

25

mars

CERA seminarieserie: Naloxonprojektet i region Skåne. Erfarenheter om projektets utmaningar och framgångsfaktorer.

Föreläsare: Katja Troberg, projektledare Region Skånes Naloxonprojekt, utvecklare LARO, Beroendecentrum Malmö/Trelleborg, doktorand Lunds universitet och Pernilla Isendahl, projektledare Region Skånes Naloxonprojekt, projektledare Sprutbytet Malmö.

Möteslänk skickas två veckor innan evenemanget.

 

Webbinarium klockan 9-10

Länk till anmälan

29

apr

CERA seminarieserie: Low thresholds and best interests: Legal and ethical issues regarding access to needle exchange for under 18s in Sweden

Föreläsare: Damon Barrett, Biträdande lektor på Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Möteslänk skickas två veckor innan evenemanget.


Webbinarium klockan 9-10

Länk till anmälan

12

maj

CERA seminarieserie: Diskussionsseminarium om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser i Västra Götaland. Vad gör vi i vår region och vad behöver vi bli bättre på?

Medverkande: Representanter från LARO-vården, Koncernkontoret Västra Götalandsregionen, VästKom och civilsamhället.

 

Hybridmöte på VGR Konferens i Stationshuset (Adress: Bergslagsgatan 2, 411 04 Göteborg. Lokal: Bergslagsbanan) och digitalt seminarium (möteslänk skickas två veckor innan evenemanget) klockan 13-15

Länk till anmälan

24-25

maj

Barnrättsdagarna 2022

Barnrättsdagarna 2022 kommer genomföras som en hybrid-konferens där plenarföreläsningarna kommer livesändas samma dag och seminarierna genomförs på plats i Karlstad. Temat för årets konferens är Varje barns rätt till utbildning och information – ur ett folkhälsoperspektiv.

Länk till anmälan

Om ANDTS nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev är för dig som vill ta del av aktuell information inom ramen för Länsstyrelsens arbete med att samordna och utveckla det förebyggande arbetet alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Västra Götalands län.

Om Länsstyrelsens uppdrag inom området ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har en samlad regional strategi för ANDTS 2018 – 2022 ANDTS - förebyggande arbete | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick