Länsstyrelsen Västra Götaland

Landsbygdsbladet

Nyhetsbrev januari 2022

Landsbygdsbladet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Nu har vi många aktiviteter inplanerade för dig som landsbygdsföretagare. Hoppas att det är någon av dessa som passar dig och din verksamhet! Om du saknar någon aktivitet får du gärna höra av dig och berätta det, vi kanske kan ta med det i vår planering av aktiviteterna längre fram.

 

Vi fortsätter med presentationen av våra rådgivare, den här gången är det Yvonne Norlén som presenterar sig.

 

När det gäller våra kurser och rådgivningar följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att flertalet av aktiviteterna i närtid kommer att genomföras digitalt.

 

Notera att då det krävs anmälan för att delta i en aktivitet är anmälan bindande när sista anmälningsdag passerats. Deltagaravgiften faktureras efter genomförd aktivitet till alla som är noterade som anmälda vid sista anmälningsdag.

Foto: Henrik Trygg/Westsweden.com

Vill du veta mer om konsten att ta betalt?

Seminarium

Arbetar du med besöksnäring på landsbygden och tycker att det är svårt att veta hur du ska ta betalt för dina produkter och tjänster? Nu kan du få mer kunskap om konsten att ta betalt. Seminariet är för dig som arbetar med och/eller vill utveckla nya verksamhet kring småskalig landsbygds-turism. Vår kursledare är Johan Delfalk, Adventura, som sedan 25 år är aktiv inom besöksnäringen. Han kommer att berätta mer om hur du kan arbeta med prissättning och kalkylering.

Plats & tid

Via Skype den 16 februari kl 10-12.
Anmälan senast den 10 februari.

Deltagaravgift

Seminariet är kostnadsfritt. Max 25 deltagare. Vi kommer att prioritera anmälningar från målgruppen landsbygdsföretagare som vill utveckla verksamhet inom besöksnäringen.

Frågor

Ann-Charlott Hajdu-Rafis 010-224 56 06
ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com

Vill du veta mer om konsten att ta betalt?

Workshop

Workshopen är för dig som arbetar med och/eller vill utveckla nya verksamhet kring småskalig landsbygdsturism. Det kan vara inom gårdsbutik, gårdskafé, mat, olika boendeformer och aktiviteter för besökare. Till exempel att skapa kultur-, natur- och matupplevelser på din gård och bygd.

Deltagarna ska själva göra räkneexempel på egna eller skapade produkter. De räknar tillsammans på produkter där vi gemensamt sen testar om produkten har fått rätt pris. Känns produkten köpvärd till det pris som räknats fram?

För att delta i workshopen ska du ha deltagit i seminariet på förmiddagen samma dag!

Plats & tid

Via Skype den 16 februari kl 13-15.
Anmälan senast den 10 februari.

Deltagaravgift

Kostnaden är 300 kr exkl moms.
Max 12 deltagare. 

Frågor

Ann-Charlott Hajdu-Rafis 010-224 56 06
ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

 

Foto: Hushållningssällskapet

Grundkurs i livsmedelshygien

På uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland kommer Hushållningssällskapet Västra
att anordna en grundkurs i livsmedelshygien för småskaliga livsmedelsförädlare i Västra Götaland. 

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om livsmedelssäkerhet och redlighet.
Genomgång av vilka grundkrav som ställs på en livsmedelsproducent.
Dagarna ger även kännedom om var det finns mer specifika kunskaper och information att hitta, som berör det egna företagets verksamhetsområde.

Kursledare Cecilia Sassa Corin, matkonsult.

Plats & tid

Digitalt den 28 februari kl 13-15 (del 1)
Ljungskile den 9 mars kl 8.30-16 (del 2)

Mer info och anmälan via Hushållningssällskapets kalender

 

Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Vill du arbeta med småskalig landsbygdsturism?

Går du i tankar att starta företag inom landsbygdsturism? Vill du börja med boende, servering, gårdsbutik eller andra aktiviteter för besökare, utan att veta riktigt var du ska börja? Eller så arbetar du redan med besöksnäring och vill utveckla ditt företagande. Föreläsningen vill ge dig övergripande information om besöksnäringen, kultur- och naturturism, storytelling och värdskap. Du får en kort översikt om lagar, regler och om det finns några stöd.

Plats & tid

Via Skype den 10 mars kl 13-16.30. Anmälan senast den 3 mars.

Via Skype den 7 april kl 13-16.30. Anmälan senast den 3 april.

Deltagaravgift

300 kr exkl moms. Max 10 deltagare. Dokumentation ingår.

Frågor

Ann-Charlott Hajdu-Rafis 010-224 56 06 ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

 

Foto: Erika Kvarnlöf

Ta bättre bilder med din mobil

Är du landsbygdsföretagare och vill lära dig hur du tar bättre bilder med din mobiltelefon? Vår kurs ger dig alla förutsättningar för att ta fina bilder som du sedan kan använda i din verksamhet. Vi går igenom vad du ska tänka på när det gäller ljus, bakgrund, komposition och hur du kan redigera dina bilder med olika appar och program.

Du får även tips på vad du kan tänka på när det gäller bilder och sociala medier.

Plats & tid

Via Skype den 8 mars kl 9-12.
Anmälan senast den 2 mars.

Via Skype den 3 maj kl  9-12.
Anmälan senast den 26 april.

Deltagaravgift

500 kr exkl moms. Dokumentation ingår

Frågor

Erika Kvarnlöf 010-224 53 17
erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se

 

Foto: Erika Kvarnlöf

Sociala medier för landsbygdsföretagare

Vi går igenom de vanligaste kanalerna och du får tips om hur du bäst nyttjar dem. Vi tar även upp vilka målgrupper som ditt företag vänder sig till och hur du kommunicerar med dem via sociala medier. Vi pratar också om hur du bygger ditt varumärke och formar en strategi för sociala medier.

Plats & tid

Via Skype den 8 februari kl 9-12.
Anmälan senast den 1 februari.
 

Via Skype den 24 mars kl 9-12.
Anmälan senast den 17 mars.

Via Skype den 3 maj kl 9-12.
Anmälan senast den 26 april.

Deltagaravgift

300 kr exkl moms. Dokumentation ingår

Frågor

Erika Kvarnlöf 010-224 53 17
erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se

 

Foto: Ann-Charlott Hajdu-Rafis

Hitta källorna till ditt landsbygdsföretag

Vilka källor till mer kunskap om den egna gården, företaget och bygden finns det på internet? Det här är en föreläsning för dig som landsbygdsföretagare som möter besökare och gäster inom besöksnäringen. Du kan använda dina källor för att marknadsföra ditt besöksföretag eller för att utveckla nya aktiviteter och upplevelser. Fokus är natur- och kulturvärden i landskapet och du lär dig att titta på och hitta på internet, till exempel historiska kartor, fornlämningar och naturinventeringar.

Plats & tid

Via Skype den 31 mars kl 13-16.30. Anmälan senast den 23 mars.

Via Skype den 19 maj kl 9-12.30. Anmälan senast den 12 maj.

Deltagaravgift

Föreläsningen är kostnadsfri. Max 25 deltagare.

Frågor

Ann-Charlott Hajdu-Rafis 010-224 56 06 ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

Erika Kvarnlöf 010-224 53 17 erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se

 

Foto: Agneta Olsson

Grönsaker direkt till kund

Vill du ta ditt odlingsföretag till en ny nivå? I år erbjuder vi två nya kursstarter för dig som vill odla med fokus på försäljning direkt till kund. Oavsett om du är ny eller erfaren odlare vill vi ge dig nya infallsvinklar på affärsmöjligheterna med trädgårdsodling. Kurserna kommer att innehålla olika teman, där du som deltagare är med och väljer. Träffarna motsvarar fem heldagar under året, varav ett studiebesök. Vi börjar på distans på grund av rådande riktlinjer men hoppas kunna träffas under de senare kurstillfällena.

Deltagaravgift

500 kr ex moms. Begränsat antal platser.

Intresseanmälan

Senast den 28 februari till celine.fauvelle@lansstyrelsen.se

Odla snittblommor till försäljning med Fridas Persson från Fridas blomster

Odla snittblommor till försäljning med Frida Persson från Fridas blomster

Den 30 september 2021 besökte vi Fridas blomster och fick lära oss mer om hennes snittblomsodling på Brämhults gård. Nu kan du se filmen där Frida ger tips till dig som vill starta upp en odling med snittblommor till försäljning.

Se filmen på YouTube

Goda' RÅDgivare!

Yvonne Norlén, rådgivare och projektledare Landsbygdsavdelningen

Vad driver dig i ditt arbete?

För mig är det viktigt med en hållbar landsbygd. Hållbarheten innefattar både social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Med min kompetens inom affärsutveckling och marknadsföring hoppas jag att jag kan bidra med en bättre lönsamhet. Det är viktigt att vi i Sverige börjar fundera över vår självförsörjningsgrad. Min vision är att hela Sverige ska ha utvecklingsmöjligheter till att skapa sysselsättning samtidigt som vi tar hänsyn till framtida generationer.

Vad är ditt bästa tips för att utveckla din företagsidé?

Var unik på något sätt, analysera marknaden och vilka kundbehov som finns. Var tydlig i ditt kunderbjudande och din kommunikation. Våga prioritera och välja bort för att ha kraft att genomföra det du är bra på. Våga be om hjälp och nätverka med andra. Lyssna på dina kunder.

Vilken typ av kurser har du på gång nu?

I vår startar projektet Eko från jord till bord som har som mål att öka lönsamheten, produktionen och förädlingsgraden av ekologiska produkter. Vi kommer erbjuda kurser och föreläsningar i:

  • Företagsekonomi

  • Hur du kommunicerar mervärden

  • Försäljningskanaler

  • Export

  • Samverkan för en bättre ekonomi

  • Certifiering

Den 31 mars kommer vi ha en kickoff-dag med inspirerande innehåll.

På gång under våren 2022

Temadag om boende

Det är många vill veta mera om att starta/driva uthyrningsverksamhet, till exempel B&B, hyra ut rum eller ett hus på sin gård, Tiny house och glamping. Vilka lagar och regler finns och hur ska jag börja?

Rådgivning

För dig som har eller vill börja med boende, servering, gårdsbutik, gårdskafé och eller erbjuder olika aktiviteter för besökare, eller vill lyfta kultur- och naturturism och annan besöksnäring på landsbygden. Rådgivningen är subventionerad genom Landsbygdsprogrammet och du betalar 30 procent av totala kostnaden för din rådgivning.

Nätverksträffar

För deltagare i kurser och andra aktiviteter inom småskalig landsbygdsturism. Aktuella ämnen och information.

Studiebesök

Besök hos landsbygdsföretagare inom besöksnäringen – att lära av varandra och dela erfarenheter. Till exempel gårdsbutik och gårdskafé.

Ann-Charlott Hajdu-Rafis

010-224 56 06
ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

Landsbygdsutvecklare inom småskalig landsbygdsturism. Inriktning på kultur- och naturturism.

Erika Kvarnlöf

010-224 53 17
erika.kvarnlof@
lansstyrelsen.se

Rådgivare inom landsbygdsutveckling bland annat med inriktning på hur landsbygdsföretagare kan använda sig av sociala medier på bästa sätt.

Yvonne Norlén

010-224 56 16
yvonne.norlen@
lansstyrelsen.se

Projektledare Eko från jord till bord & Affärsutveckling Vildsvin. Civilekonom med inriktning marknadsföring & affärsutveckling

Om nyhetsbrevet

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ansvarig utgivare: Lena Björkqvist, lena.bjorkqvist@lansstyrelsen.se
Redaktör: Nina Goos, nina.goos@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick