Länsstyrelsen Västra Götaland

EKO-bladet

Nyhetsbrev februari 2022

Ekobladet- odlarbrev om ekologiskt lantbruk
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Häng med Eko från jord till bord

Foto: Pixabay

Vi startar ett nytt projekt som har som mål att öka lönsamheten och produktionen av ekologiska produkter.

Vi vill ge dig etablerade verktyg att kommunicera och bättre marknadsföra dina mervärden genom hela kedjan så att lönsamheten och försäljningen ökar.

Vi vänder oss till primärproducenter och förädlare som redan är ekocertifierade och till er som funderar på att lägga om till ekologisk produktion.

I projektet kommer vi att erbjuda föreläsningar kring:

 • Hur du kommunicerar mervärden

 • Försäljningskanaler

 • Företagsekonomi, förstå och analysera siffror

 • Hur du lämnar anbud

 • Samverkan för bättre lönsamhet

 • Certifieringsutbildning

 • Export

Kick-off den 31 mars i Grästorps Konserthus

Vi rivstartar projektet den 31 mars med en Kick-off där vi informerar om projektet och du får lyssna på spännande föredrag och på goda exempel.

09.30 Incheckning och fika

10.00-14.30 Program

 • Introduktion

 • Goda exempel på samverkan och förädling

 • Lunch

 • Ekomarknaden, marknadsutveckling, hur påverkar förädling lönsamheten
  Ida Lind , Projekt- och kommunikationsstrateg på Ekologiska Lantbrukarna

 • Fler goda exempel

 • Information om projektet

14.30-15.00 Fika och avslutning

Anmälan

Vi håller på att spika schemat. Skicka en intresseanmälan via e-post till
yvonne.norlen@lansstyrelsen.se eller ring 010-224 56 16

Yvonne Norlén

Odla och sälj grönsaker direkt till kund

Vill du ta ditt odlingsföretag till nästa nivå? I vår erbjuder vi två kursstarter för dig som vill få nya infallsvinklar på affärsmöjligheterna med trädgårdsodlingen för dig som är i uppstartsfasen och en för dig som redan har kommit igång.

Vid fem tillfällen över året träffas vi digitalt och fördjupar oss inom olika teman med hjälp av duktiga och inspirerande föreläsare. Varje delträff avrundas med en diskussion kring hur ämnet för dagen kan tillämpas praktiskt på deltagarnas verksamheter. Några av ämnena vi tar upp är försäljningskanaler, marknadsföring och odlingsplanering. Vi hoppas kunna ses på ett studiebesök vid en av träffarna för att inspireras hos någon av länets duktiga odlare.

Häng med på aktiveter under året

Vi håller på att spika schemat för årets kursträffar. Kontakta Céline Fauvelle senast
den 28 februari med en intresseanmälan eller om du har frågor.

Céline Fauvelle, celine.fauvelle@lansstyrelsen.se, 010-224 52 59

Lina Morin, Céline Fauvelle

Brist på ekologiskt vårutsäde

Vårkorn, vårvete och ärter är nu slut i databasen OrganicXseeds. Även åkerbönor är på väg att ta slut. Boka ditt utsäde hos utsädesföretag snarast om du inte redan gjort det!

För att få så konventionellt kemiskt obehandlat utsäde måste man ha ansökt hos sitt kontrollorgan om individuellt undantag. Ansökan görs i databasen för ekologiskt utsäde, OrganicXseeds. Ansökan ska vara beviljad innan sådd.

Jan Hill

Biodlare och växtodlare - ett blomstrande samarbete

I oktober 2021 besökte vi Högs lantbruk strax norr om Lidköping. Växtodlarna Mariana Wester, Bengt Carlsson-Wester, Göran Carlsson och biodlare Eric Pettersson berättade om sitt samarbete.

Det blev ett trevligt samtal om deras samarbete kring växtodling och biodling. Filmen ger dig många bra tips på hur biodlare och växtodlare kan samarbeta och hur den biologiska mångfalden kan gynnas.

Se filmen på Länsstyrelsens YouTube-kanal.

Inbjudan till fler aktiviteter

Välkommen på kurser om ekologiskt lantbruk. Såväl nya som gamla eko-odlare och övriga intresserade är välkomna. Arrangör är Länsstyrelsen i Västra Götalands län om inte annat anges.

OBS: Vi begränsar antalet deltagare på Länsstyrelsens aktiviteter. Det innebär att anmälan är nödvändig. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, det vill säga att hålla avstånd och att stanna hemma vid symtom.

Information: Jan Hill, 010-224 52 40 eller Lina Morin, 010-224 53 03.

Kurs Ekologisk odling av åkerbönor och ärter

De senaste åren har odlingen av åkerböna inte gått så bra som vi önskar. Orsakerna till detta varierar. På vårt webinarium går vi igenom senaste nytt och repeterar de viktigaste faktorerna. Hur gör man det bästa möjliga för att lyckas med odlingen? Hur minskar man risken för olika angrepp? Vilka sorter klarar sig bäst enligt nya försök?

Tid och anmälan

Digitalt via Skype, tisdagen den 8 mars
kl. 9.30-12.
Anmälan senast den 3 mars.

Avgift

Kursdagen är kostnadsfri.

Frågor

Lina Morin, lina.morin@lansstyrelsen.se
010-224 53 03

Åsa Käck, asa.kack@lansstyrelsen.se
010-224 56 18

Kurs Ekologisk odling av lupin

Är odling av lupin till mogen skörd ett bra alternativ eller komplement till åkerbönor och ärter som proteingröda? På kursen kommer vi att presentera befintlig kunskap samt ta del av Olof Jansons (Kårtorp Götene) kunskaper och erfarenheter av odlingen.

Plats, tid och anmälan

Sockerfabriken, Lidköping tisdagen den
15 mars kl. 9.30-12.
Anmälan senast den 8 mars.

Avgift

Kursen är kostnadsfri. Du betalar för fika på plats i restaurangen. Möjlighet finns också att äta lunch efter kursen.

Frågor

Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se
010-224 52 40

Åsa Flodin, asa.flodin@lansstyrelsen.se
010-224 52 39

Erfa-träff Ekomölk i Skaraborg

Vi fördjupar oss i hur man kan få mer protein från vallen genom odling av lusern. Ola Hallin och Elisabeth Nadeau på Hushållningssällskapet Sjuhärad medverkar och går igenom kunskapsläget om odling av och utfodring med lusern. Olof Janson (Kårtorp Götene) berättar om hur deras odling har fungerat under många år. Under eftermiddagen tittar vi på den nya lagården på Almnäs och får höra hur det går med osten.

Plats, tid och anmälan

Almnäs Bruk, Hjo tisdagen den 22 mars
kl. 9.30-15.
Anmälan senast 17 mars.

Avgift

Självkostnadspris för fika och lunch på Almnäs.

Frågor

Camilla Krokeus,
camilla.krokeus@lansstyrelsen.se
010-224 52 39

Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se
010-224 52 40

Studiebesök Grön bioraffinering

Vill du få lönsam vallodling och producera högkvalitativt proteinfoder? Då ska du anmäla dig att följa med vår studieresa som går från Uddevalla till Naturbruksskolan Sötåsen. Där drivs projektet Green Valleys och förhoppningen är att kunna producera både biomassa för energi och högkvalitativt proteinfoder av grönmassa från vall.

Plats, tid och anmälan

Avresa från Uddevalla tisdagen
den 29 mars kl. 8.15. Stopp för påstigning vid Överby Köpcenter och Tre Älgar, Grästorp. Åter i Uddevalla ca kl. 16.
Anmälan senast 23 mars.

Avgift

Studieresan är kostnadsfri. Du betalar själv för fika och lunch.

Frågor

Elin Mattsson, elin.mattsson@lansstyrelsen.se
010-224 56 78

Åsa Käck, asa.kack@lansstyrelsen.se
010-224 56 18

 

Du har väl sett att Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns på sociala medier?

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet EKO-bladet - odlarbrev om ekologiskt lantbruk ges ut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ansvarig utgivare: Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick