Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev mars 2022

Social hållbarhet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Länsstyrelsen Västra Götaland i stabsläge med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina

Med anledning av Rysslands pågående invasion av Ukraina har Länsstyrelsen i Västra Götaland aktiverat den särskilda krisledningsorganisationen. Inriktningen just nu är att omvärldsbevaka och följa händelseutvecklingen.
På Länsstyrelsens hemsida hittar du länkar till relevant information.

Säkerhetsläget i Ukraina har försämrats allvarligt efter Rysslands invasion och många människor lämnar nu Ukraina och reser in i närliggande länder i Europa.
På Migrationsverkets hemsida finns uppdaterad information om aktuellt läge.

Webbseminarium om Afghanistan, 18 mars

Illustration: Freevectormaps.com

Välkommen till ett webbseminarium om Afghanistan. Temadagens syfte är att öka deltagarnas kunskap om landet.

Syftet är också att öka kunskapen om situationen för Afghaner i Sverige, för internflyktingar i Afghanistan och för flyktingar som finns i närliggande länder till Afghanistan.

Mer information om dagen och möjlighet till anmälan finns här.

Sök bidrag för integrationsinsatser

Under perioden 15 februari till den 31 mars kan du söka bidrag för integrationsinsatserna:

  • tidiga insatser för asylsökande (TIA)
  • utveckla kapacitet och beredskap (§ 37)
  • flyktingguider och familjekontakter (§ 37a)

Sammanlagt har Länsstyrelsen Västra Götaland ca 25 miljoner att fördela.

Mer information om stöd för integration

Två informationstillfällen om stöd att söka för ökad social hållbarhet i Västra Götalands län.

Social hållbarhet handlar om människors livsvillkor och möjligheterna att förbättra dem. För att uppnå ett socialt hållbart samhälle behövs satsningar på bland annat folkhälsa, mänskliga rättigheter, integration, jämställdhet och delaktighet.

Bland de olika sammanhang som kommer informera om sina utlysningar finns b la AMIF, ESF rådet, Västra Götalandsregionen, MUCF, Allmänna Arvsfonden.

Observera att det är olika program och medverkande för de olika dagarna.

Mer information och anmälan till
den 25 mars hittar du här
den 28 mars hittar du här

Tillförlitlig källa till information om svenska samhället

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats Informationsverige.se är en tillförlitlig källa till information om svenska samhället på tio språk. Därför har vi på webbplatsen lyft fram och gjort det enklare att hitta information om socialtjänsten och källkritik.

Om du vill lära dig mer om Informationsverige.se kan du anmäla dig till någon av våra tre digitala presentationer som genomförs under mars och april.

Informationsverige.se kan du läsa mer om de aktuella presentationerna:
Aktuella utbildningar, presentationstillfällen och nyhetsbrev

Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Hela det offentliga Sverige har ansvaret att arbeta utifrån FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige antagit.

Länsstyrelsen bjuder därför in till en utbildning där du får grundkunskap i konventionen och hur den kan omsättas i din verksamhet. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar eller är förtroendevalda i kommun eller region i Västra Götalands län.

Utbildningen är kostnadsfri och hålls:

13 juni 13.00-15.30 Anmäl dig här
5 oktober 9.00-11.30 Anmäl dig här
15 december 13.00-15.30 Anmäl dig här

Konferens: Funktionshinderspolitiken i kommun och region –
ansvar, nuläge och vägar framåt

Länsstyrelsen bjuder den 20 april in till en konferens med fokus på hur vi kan jobba med funktionshinderspolitiken i Västra Götaland.

Under förmiddagen ges en introduktion och lägesbild av funktionshinderspolitiken i länet.

Vi får också ta del av två panelsamtal som identifierar utmaningar och vägar framåt för ökad delaktighet.

Konferensen är kostnadsfri. Anmälan görs via Länsstyrelsens hemsida.

Nya broschyrer till tonårsföräldrar om alkohol, tobak och nikotinprodukter, cannabis och tramadol

Länsstyrelserna har gemensamt tagit fram nya broschyrer om alkohol, cannabis, tramadol samt tobak och nikotinprodukter. Alla de fyra broschyrerna finns  på åtta olika språk.

Broschyrerna vänder sig till föräldrar och andra viktiga vuxna runt barn i tonåren som önskar mer information och hänvisning till stöd.

Broschyrerna är tillgänglighetsanpassade och går lika bra att sprida digitalt som att skriva ut.

Du hittar broschyrerna här.

Tobaksbrottslighet gäckar myndigheterna

På senare tid har det utkristalliserats en allt besvärligare situation när det gäller tobaksrelaterad brottslighet i Västra Götaland. Dels är det fråga om försäljning av illegal tobak, dels handlar det om vattenpipskaféer.

Det är en rad olika brott och regelöverträdelser som har upptäckts; såsom narkotikaförsäljning, otillåten alkoholservering, olovlig spelverksamhet, illegal arbetskraft, olagliga boenden och förmedling av sexuella tjänster.

Den tobaksrelaterade brottsligheten har en negativ påverkan på samhället och utgör ett kännbart problem för kommunerna och myndigheterna i Västra Götaland.

CERA seminarieserie om narkotikadödlighet och skadereducerande insatser

Under våren bjuder Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs universitet (CERA) in till en seminarieserie där forskare på olika sätt belyser frågan om narkotikarelaterad död och skadereducerande insatser.

De första seminarierna ges digitalt och det sista seminariet kan både ses på plats och digitalt.

25 mars kl.9-10 Anmäl dig här
29 april kl.9-10  Anmäl dig här
12 maj kl.13-15 Anmäl dig här

KALENDER

18

MARS

INTEGRATION

Temadag om Afghanistan

Webbseminariets syfte är att öka deltagarnas kunskap om Afghanistan, situationen för Afghaner i Sverige, för internflyktingar i Afghanistan och för flyktingar som finns i närliggande länder till Afghanistan.

 

Mer information och anmälan

20

APRIL

FUNKTIONSHINDERSPOLITIK

Funktionshinderspolitiken i kommun och region – ansvar, nuläge och vägar framåt

En konferens med fokus på hur vi kan jobba med funktionshinderspolitiken i Västra Götaland.

 

Mer information och anmälan

25

+

28

APRIL

SOCIAL HÅLLBARHET

Medel att söka för ett socialt hållbart Västra Götalands län

Information om olika utlysningar för ett socialt hållbart Västra Götaland.

 

Observera att det är olika program och medverkande för olika dagarna.

Mer information och anmälan till den 25 mars

Mer information och anmälan till den 28 mars

13

JUNI

5

OKT

15

DEC

FUNKTIONSHINDERSPOLITIK

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Grundutbildning i konventionen och hur den kan omsättas i din verksamhet. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar eller är förtroendevalda i kommun eller region i Västra Götalands län.

 

Mer information och anmälan till den 13 juni

Mer information och anmälan till den 5 oktober

Mer information och anmälan till den 15 december

Om nyhetsbrevet

Information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick