Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Webbversion | PDF-version

Så påverkas Västra Götaland av Ukrainakriget|Vecka 13

Läget i länet

Porträttbild på t.f. landshövding Lisbeth Schultze.  Fönster i bakgrunden

Lisbeth Schultze, tillförordnad landshövding i Västra Götalands län. 

Tillsammans kraftsamlar vi för ett ordnat flyktingmottagande

Lite drygt 18 timmar. Så lång tid tar en bilresa mellan Göteborg och Lviv, i västligaste Ukraina.

Kör du norrut motsvarande sträcka hamnar du i Gällivare. Längre bort är inte kriget.

Staden Lviv är fortfarande relativt förskonad från det fruktansvärda krig vi bevittnar i andra delar av Ukraina. Närmare fyra miljoner har redan flytt landet. Flertalet har sökt sig till grannländerna, men många har också tagit sig till Sverige. Länets kommuner och mängder av frivilliga gör nu allt i sin makt för att kunna ge flyktingarna tak över huvudet.

Rysslands attack på Ukraina betyder att Länsstyrelsen i Västra Götaland befinner sig i stabsläge. Det innebär att vi prioriterar arbetet med kriget, omvärldsbevakar, samordnar länet, tar fram konsekvensanalyser, minimerar risker och bygger motståndskraft.

Detta nyhetsbrev är en del av vårt arbete.

Lisbeth Schultze
Tillförordnad landshövding

INFORMATION

Svartvit hund

Foto: Pixabay

Nytt om rabies

Ukraina är ett så kallat högriskland för rabies. Jordbruksverket håller just nu på att arbeta med budskap och material i frågan om sällskapsdjur som tas med på flykt undan kriget. Materialet kan till och med vara framme när du läser dessa rader. Följ utvecklingen på Jordbruksverkets webbplats:

Hundar, katter och andra sällskapsdjur från Ukraina

Ögon med regnbågsfärgade iris som blickar uppåt

Foto: Pixabay

Håll koll på vår webbplats

Vi uppdaterar kontinuerligt Länsstyrelsens webbplats om Ukrainakriget och händelser som påverkas av kriget. På webbplatsen berättar vi om våra uppdrag, delar vår samlade lägesbild samt samlar användbar information för våra målgrupper 

Här hittar du vår webbinformation:
Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Västra Götaland 

Bild på ljusskylt som visar nödutgång

Foto: Pixabay

Brandskydd på ukrainska

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram en ukrainsk version av information på lätt svenska om brandskydd i bostäder. Här står exempelvis att läsa om att minimera risker och att agera klokt i händelse av brand.

Skydda dig mot brand hemma : ukrainsk version

 

Utblick genom fönster mot gata

Foto: Martin Fransson

Information om människohandel kopplat till flyktingvågen

 

Jämställdhetsmyndigheten har information till flyktingar på ukrainska, ryska och engelska om människohandel. Sidan innehåller konkreta råd och nummer till bland annat polisen och Kvinnofridslinjen.

Här finns informationen på de tre språken:
To you fleeing Ukraine | Swedish Gender Equality Agency

GOTT EXEMPEL

Fågelperspektiv på Skara centrum med domkyrkan till höger i bild.

Skara centrum med domkyrkan till höger. Foto: Patrik Borgenhard

Skara kommun söker tolkar via e-tjänst

Flyktingar som anländer nu pratar ukrainska, ryska eller polska, men färre kan engelska. Skara kommun har startat en e-tjänst där frivilliga tolkar kan anmäla sig.

– Det har kommit in 24 intresseanmälningar i tolkförmedlingstjänsten. Vi har vidareförmedlat två kontakter där personerna bor i grannkommuner. Ytterligare två har vi timanställt själva, berättar Hanna Johansson, kommunikatör i Skara kommun.

Än så länge har arbetet resulterat i välkomstbrev på ukrainska och ryska. Breven ska delas ut till de personer som kommer till evakueringsboenden. Tolkar och översättare kommer även att medverka på guidade turer i kommunen som ordnas för de flyktingar som bor på flyktingmottagningen Stora Ekeberg. Det är föreningen Mega+ som anordnar de guidade turerna.

Nästa steg i arbetet är att börja översätta information på kommunens hemsida som kan vara användbar för de flyktingar som vistas i kommunen.

E-tjänst på Skara kommuns webbplats

Flyktingläget

Senaste siffrorna från Migrationsverket

Drygt 21.500 människor med ukrainskt medborgarskap har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet under de senaste tre veckorna. Ukrainare står för 97 procent av ansökningarna just nu. Det visar statistik från Migrationsverket. Näst största grupp är ryska medborgare, men det rör sig om blygsamma 104 ansökningar.

Här hittar du färsk statistik: Sökande från Ukraina

Tips! Bra information från Migrationsverket

På denna webbplatsen har Migrationsverket samlat vanliga frågor och svar för dig som jobbar inom Sveriges kommuner, regioner eller apotek. Information om massflyktsdirektivet - Migrationsverket

Om nyhetsbrevet och varför du fått det

Med det här nyhetsbrevet vill vi bidra till samordning och samverkan genom att brett dela viktig information, sprida goda exempel och på olika sätt spegla det arbete som pågår inom länet. Nyhetsbrevet går ut till dig som tidigare prenumererat på "Läget i länet" och det nyhetsbrev som vi tog fram för att delge information om arbetet kring Covid-19. Vi skickar det också  till dig som finns med på någon av våra sändlistor när det gäller samarbete som rör mottagande av flyktingar eller annat arbete med anledning av kriget i Ukraina. 

Prenumerera på Läget i länet

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media