Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev april 2022

Vänerns vattenvårdsförbund
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Välkommen till årsmöte den 5 maj!

Vänerns vattenvårdsförbund/vattenråd bjuder in till ordinarie årsmöte torsdagen den 5 maj kl. 9.45-14.30. Värd för dagen är Karlstads universitet.

  • Fika från kl. 9.15, och eftermiddagsfika kl. 14.30.
  • Konstituerande styrelsemöte kl. 14.30-15.15.

På dagordningen:

  • Föreningsstämman
  • Vattenvårdsplan för Vänern 2022-2029.
  • Fortsättning av samförvaltning fiske för Vänern och aktuell forskning på lax och öring i Vänern.
  • Studiebesök – visning av akvarieanläggningen och labbmiljö på Karlstads universitet!

Mer information, program och årsmöteshandlingar finns på Vänerns webb.

Anmälan dig till årsmötet senast den 28 april.

Lyckade informationskvällar om fiske i Vänern

Sportfiske i solnedgång, foto: Patrik Graf.

Foto: Patrik Graf

Samförvaltning fiske i Vänern har i samarbete med Sportfiskarna och Hållbar fisketurism i Vänern bjudit in till två digitala informationskvällar om aktuella fisk- och fiskefrågor i Vänern.

Vid det förtsa tillfället fick deltagarna ta del av världspremiären av filmen ”Ansvarsfullt sportfiske och återutsättning av gädda” som tagits fram i samarbete med projektet Hållbar fisketurism i Vänern. VId det andra tillfället inledde Anna Hagelin att berätta om projektet Förvaltningsplan Vänerlax som syftar till att ta fram en förvaltningsplan för prioriterade arter inom Natura 2000 områden i Vänern.

Filmen om stresshantering och presentationerna från tillfälle två finns på Vänerns webb.

SeaTrack web Vänern

Kustbevakningens fartyg på Vänern.

Vänerns vattenvårdsförbund har på uppdrag av anslutna medlemmar tecknat ett drift- och nyttjandeavtal med SMHI för SeaTrack web Vänern. Nuvarande avtal löper ut 2024-12-31.

I dag är 18 av vattenvårdsförbundets medlemmar anslutna till SeaTrack web Vänern. Vill din organisation/företag ansluta er? Kontakta då Vänerkansliet.

Läs mer!

Nya rapporter: gäddyngel och dagfjärilar

Håvning efter gäddyngel, foto: Sportfiskarna.

Nu i vår är Sportfiskarna återigen ute och håvar efter gäddyngel i några av Vänerns grunda vikar. Vi undersöker föryngringen hos gädda. Läs den senaste sammanställning av 5 års inventeringar 2017-2021. Våren 2021 inventerade vi tre lekvikar i Vänern, två i Värmlandssjön och en i Dalbosjön.

Under sommaren 2021 har Vattenvårdsförbund i samarbete med länsstyrelserna genomfört en inventering av dagfjärilar på utvalda platser i Vänerns skärgårdar. Pilotstudien skulle dels undersöka om de sällsynta arter som tidigare var en del av fjärilsfaunan kring sjön fanns kvar, dels identifiera intressanta områden för vidare studier kommande år. Totalt hittade vi 27 olika arter av dagfjärilar men tyvärr endast en av målarterna, nämligen sandgräsfjäril. Denna var talrik och förekom särskilt rikligt i Lurö skärgård. Den enda rödlistade dagfjärilen som vi noterade under inventeringen var silversmygare.

Läs också de senaste årsredovisningar av vattenkemi och biologi i Storvänern 2020 inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.

Publikationer Vänerns vattenvårdsförbund.

KALENDER

5

maj

Årsmöte Vänerns vattenvårdsförbund

Årsmöteshandlingar, program och anmälan.
Kl. 09.45, 5 maj 2022, Karlstads universitetsal sal: 11D227 ”Erlandersalen”

30

sep

Vänerdagen/ForskarFredag

Vänerns vattenvårdsförbund, Laxfond Vänern och Högskolan i Skövde bjuder in till en gemsam dag om Vänern där miljöövervakning, fisk och forskning står i fokus. Boka dagen, mer information kommer längre fram! 
Kl. 09.30, 30 sep 2022, fm: på DaCapo i Mariestad, em: studiebesök

Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Vänerns vattenvårdsförbund
542 30 Mariestad | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick