Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Webbversion | PDF-version

Så påverkas Västra Götaland av kriget i Ukraina|Vecka 16

Läget i länet

Veckan i länet

Alla länsstyrelser redovisar regelbundet hur den ryska invasionen av Ukraina påverkar det svenska samhället i respektive län, enligt ett pågående regeringsuppdrag. Lägesbilderna redovisar effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde inom följande områden:

 • migrationsrelaterade frågor

 • cybersäkerhet

 • desinformation

 • påverkan på samhällsekonomi och näringsliv

 • samhällets funktionalitet

 • andra konsekvenser i länen.

Denna vecka har Länsstyrelsen enbart begärt avvikelserapporter från kommunerna. Inga avvikelser har rapporterats.

Hela lägesbilden finns på Länsstyrelsens webbsida: Så påverkar omvärldsläget samhället

Länsstyrelsen arbetar just nu med nya frågor till kommunerna. Frågorna blir något mer omfattande än tidigare. De kommer att finnas i WIS inom kort. Att frågorna blir lite mer omfattande beror på att vi önskar en ännu bättre bild av hur kriget i Ukraina påverkar Västra Götaland.

NYHETER

Soldater vandrar på väg.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Försvarsmakten övar i länet

Försvarsmakten genomför i maj två större övningar i vårt län. Armén genomför övningen Våreld 22 under vecka 19-20 och flygvapnet och luftvärnet genomför Luftförsvarsövning 22 (LFÖ 22) under vecka 20-21. Syftet är att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar.

Dessa övningar kommer att innebära en påverkan på trafiksituationen när förbanden rör sig i vårt län. Ett trafiksamordningsmöte kommer att hållas den 22 april med information till berörda aktörer.

Vaccin mot covid-19.

Vaccin mot covid-19 för flyktingar

Västra Götalandsregionens vaccinationssamordning mot covid-19 arbetar fortlöpande med att erbjuda vaccination även för ukrainska flyktingar. Det sker bland annat på Sagåsen (Mölndal), Restad Gård (Vänersborg) och Stora Ekeberg (Skara). På samtliga platser finns översatt information om var man kan vaccinera sig.

Det ingår i samtliga vårdcentralers uppgifter att erbjuda vaccination mot covid-19 vid kontakt med ukrainska flyktingar.

Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen (ukrainska) — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Man skriver på en lapp.

Gullspång inrättade en e-tjänst för alla som vill hjälpa

När allt fler anmälde intresse för att hjälpa ukrainska flyktingar beslutade sig Gullspång för att inrätta en e-tjänst. Annika Bengtzing, tillförordnad verksamhetschef för Vux/Integration/Arbetsmarknad i Gullspångs kommun, berättar om arbetet.

Först. Berätta lite om civilsamhällets vilja att hjälpa till i Gullspång.

Det startade med att Svenska kyrkan, Lions, Pingstkyrkan, Röda korset med flera startade en insamling för att skicka pengar till välgörande ändamål. Strax därefter slöt kommunen och Migrationsverket ett avtal om både lägenheter och evakueringsboende. Då började samma organisationer samla in kläder, husgeråd, sängkläder, hygienartiklar och sånt. Givmildheten i samhället var enorm. Samtidigt kom en massa erbjudanden om tolkning, vara medmänniska, möbler, aktiviteter och mycket annat.

Ni var tvungna att styra upp all välvilja? Och landade i en e-tjänst?

Ja, Mariestads kommun var först ut med att lansera e-tjänsten. Eftersom vi har gemensam IT-utvecklare kunde Gullspång i stort sett kopiera. Att få erbjudanden i en e-tjänst ger oss en samlad bild av vad privatpersoner, företag och civilsamhälle vill och kan hjälpa till med.

Hur fungerar e-tjänsten?

Den ligger på kommunens hemsida: Mottagande av flyktingar med anledning av Rysslands krig mot Ukraina, intresseanmälan om arbete eller tolkning - Gullspångs kommun (gullspang.se). Man loggar in med Bankid, fyller i förvalda tjänster eller skriver i ”Övrigt”. Jag och en kollega kan sen gå in och söka på inkomna ärenden. Det kom flera nya erbjudanden redan första veckan.

Några tips och tankar till andra kommuner som går i liknande funderingar?

Det kan spara mycket tid att få saker och ting samlade. Det minskar också risken att tappa bort viktig information. Vi tar givetvis emot erbjudanden via mail och telefon också, men då kompletterar vi alltid manuellt i e-tjänsten.

Vårpropositionen 2022.

Foto: Ninni Andersson

Satsningar på civilt försvar och kris­beredskap

Regeringen vill anslå 800 miljoner kronor till kraftfulla förstärkningar av det civila försvaret och Sveriges krisberedskap. Det framgår av regeringens vårbudget, som presenterades under tisdagen.

Om förslagen i vårens budgetproposition går igenom i riksdagen, rör det sig bland annat om följande förstärkningar (miljoner kronor inom parentes):

 • kommunernas och regionernas arbete med civilt försvar (100)

 • transportinfrastrukturberedskap (100)

 • befolkningsskyddsrum och utomhusvarningssystem (91)

 • elektroniska kommunikationer och post (80)

 • enskildas beredskap (60)

 • elberedskap (50)

Du hittar hela listan på regeringens webbplats.

Fler personer från Ukraina kan få skydd

Regeringen har beslutat att ändra de svenska reglerna för vem som kan få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet. Ändringen börjar gälla den 26 april och innebär att även personer som kom till Sverige den 30 oktober 2021 eller senare ansöka om skydd enligt massflyktsdirektivet. Det krävs att personen har stannat kvar i Sverige efter att säkerhetsläget i Ukraina försämrades.

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Maten och kriget

Hur påverkar Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna riktade mot Ryssland livsmedelssektorn i Sverige?

Livsmedelsverkets bedömning är att det inte finns någon risk för matbrist, men att livsmedelsföretag kan få svårt att få tag på vissa ingredienser. Ökade kostnader kan också leda till ytterligare höjda matpriser.

Här kan du läsa mer: Livsmedel och kriget i Ukraina (livsmedelsverket.se)

Foto: Mikael S Eriksson / Rithuset /SVT

Premiär för Samhällskollaps

I Sveriges Televisions nya programserie Samhällskollaps testar Felix Herngren och Camilla Kvartoft Sveriges krisberedskap. En panel med centrala beslutsfattare ställs inför olika simulerade kriser som påverkar vårt samhälle. Premiäravsnittet denna vecka handlade om en massiv hackerattack mot betalsystemen. Kommande avsnitt kommer bland annat att ta upp simulerad terrorattack, invasion och solstorm.

Programmen finns på SVT Play.

STATISTIK FRÅN MIGRATIONSVERKET

Aktuella siffror från Migrationsverket

Ansökningar
Sedan den 24 februari har 32 297 ukrainska medborgare har registrerat ansökan om skydd i Sverige (till och med den 20 april). Här hittar du senaste siffrorna: Sökande från Ukraina

76 000 flyktingar från Ukraina väntas söka skydd i Sverige fram till halvårsskiftet, enligt Migrationsverkets huvudscenario. En ny bedömning ska göras till den 27 april.

Boende
För närvarande (20 april) finns det 22 400 boendeplatser. Av dessa är 3 300 evakueringsplatser där kommuner bistår Migrationsverket. Evakueringsplatserna kommer att minskas till 2000 fram till 29 april. Beläggningsgraden är 74 procent och situationen bedöms som stabil.

KALENDARIUM

25

April

Informationsmöte om mottagandet
av ensamkommande barn från Ukraina

På gemensamt initiativ från länsstyrelserna, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner anordnas regionala informationsmöten om mottagandet av ensamkommande barn från Ukraina.

Kl. 10:00 - 11:30 (digitalt)
Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats

28

April

Informationsdag om statliga ersättningar för flyktingmottagande i kommun

Välkommen till en informationsdag om statliga ersättningar som kommuner kan återsöka, för kostnader som uppstår vid mottagandet av ensamkommande barn, personer med tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet samt personer med uppehållstillstånd efter kommunplacering.

Kl. 10:00 - 11:30 (digitalt)

Anmäl dig på Länsstyrelsens webbplats 

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill vi bidra till samordning och samverkan genom att brett dela viktig information, sprida goda exempel och på olika sätt spegla det arbete som pågår inom länet. 

Prenumerera på Läget i länet

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media