Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Webbversion | PDF-version

Så påverkas Västra Götaland av kriget i Ukraina|Vecka 17

Läget i länet

Veckan i länet

Läget är ganska oförändrat i kommunerna sedan föregående rapport. Kommuner som varit i kontakt med Länsstyrelsen uppger ingen eller liten påverkan på samhällets funktionalitet. Frågorna som kommer in handlar nästan uteslutande om flyktingmottagandet.

Kommunerna efterfrågar fortsatt dialog med Migrationsverket. Många frågor handlar om ny lagstiftning, krav på standard på boenden, ersättningar till kommunerna och hur dialogen mellan kommunerna och Migrationsverket kommer att utformas.

Från och med denna vecka genomför Länsstyrelsen regionala samverkanskonferenser varannan vecka istället för som tidigare varje vecka. Vi skalar alltså ner något, men är givetvis beredda att kliva upp igen om situationen så kräver.

NYHETER

Antalet personer som söker skydd i Sverige från krigets Ukraina har minskat stadigt de senaste veckorna.

Ny prognos: Färre ukrainare väntas söka skydd i Sverige

Migrationsverket sänker prognosen för hur många som beräknas söka skydd i Sverige, men betonar samtidigt att läget är osäkert.

– I nuläget flyr färre människor Ukraina jämfört med i krigets inledande fas. Migrationsverket bedömer att antalet skyddssökande till Sverige per vecka blir lägre än i de scenarier vi tidigare presenterat. Den fortsatta utvecklingen är dock mycket osäker och helt beroende av hur kriget utvecklas, säger Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket.

Enligt det uppdaterade huvudscenariot kan 80 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige fram till årsskiftet, att jämföra med 76 000 fram till halvårsskiftet i tidigare bedömning. Antalet asylsökande från andra länder bedöms bli fler än tidigare beräknat, bland annat till följd av slopade reserestriktioner efter pandemin. Det framgår av Migrationsverkets senaste prognos som publicerades igår. Läs mer på Migrationsverkets webbplats.

Foto: Mostphotos

Fyra miljoner till utbildningsprojekt
inom hälso- och sjukvård

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att fördela pengar till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av hälso- och sjukvård. Syftet är att ta vara på den kompetens som finns inom området och möta den efterfrågan på personal som finns inom hälso- och sjukvården.

Behovet av ytterligare personal inom hälso- och sjukvården ökar och personalbristen bedöms hålla i sig flera år framöver. Ett sätt att möta detta är att tillvarata kompetens hos nyanlända och asylsökande som har arbetserfarenhet inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Läs mer om uppdraget och instruktioner till ansökan

Man skriver på en lapp.

Informationskväll i Borås för dem som flytt

I torsdags i förra veckan anordnade Borås stad, tillsammans med flera andra organisationer, en informationskväll för människor som flytt från Ukraina.

Hallå där Sofie Nelsén, enhetschef i Borås stad, hur var kvällen?
– Det var ungefär 40-50 personer som fyllde salen i Hässleholmens kyrka i Borås i torsdags kväll. Det var människor som själva hade flytt, men också personer som öppnat sina hem och som vill hjälpa till på andra sätt.

Hur var stämningen?
– Tacksamheten att få hjälp är stor eftersom ingen vet vad som händer med kriget. Men det finns också en stor frustration kring bostäder, ekonomi och transporter. Eftersom de flesta inte har så mycket pengar kan de inte ta sig någonstans och har inte råd att åka till Migrationsverket i Kållered till exempel.

Hur fick ni idén till informationskvällen?
– Vi såg att det fanns ett behov att få kontakt med de ukrainska medborgare som har kommit till Borås på egen hand och inte varit i kontakt med Migrationsverket än. Vi vill nå ut till dem som vill ha och behöver hjälp med att få en lite bättre vardag under den här traumatiska tiden i deras liv. Men också för att ta reda på hur deras behov ser ut, så att vi hjälper dem med det de verkligen behöver och inte vad vi tror att de behöver. Vi har haft dialog med Svenska kyrkan som nu tog taktpinnen och anordnade kvällen tillsammans med Kyrkornas flyktingrådgivning, Asylrättscentrum, Rädda Barnen, Röda Korset, Frälsningsarmén, RFSL Sjuhärad och Borås stad.

Hur ser situationen i Borås ut kopplat till flyktingmottagandet just nu?
– Det finns en viss frustration i samhället eftersom myndigheterna har flaggat för att det kommer väldigt många människor från Ukraina hit och till övriga Sverige, vilket inte stämmer. Det har inte kommit så många till Borås. Men om det kommer fler så är vi bra rustade i Borås och vi har en bra beredskap för att ta emot dem.

Soldater vandrar på väg.

Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Stort intresse för Försvarsmaktens övningar

Försvarsmakten genomför i vår planerade övningar runt om i länet. Älvsborgs amfibieregemente har en pågående övning som leder till ökad aktivitet på havet, bland annat utanför Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Orust. Och under maj sker övningarna Våreld 22 och Luftförsvarsövning 22 (LFÖ 22). Syftet är att öka Sveriges militära förmåga och bygga ett starkare försvar.

På grund av det osäkra säkerhetsläget i vår omvärld finns ett stort intresse från allmänheten gällande övningarna. Försvarsmakten har skickat ut information till samtliga berörda kommuner, myndigheter och även till media om de övningar som nu sker.

– Vi publicerar också information om övningarna på vår Facebooksida och på vår webbplats. Övningarna som rör Göteborgs södra skärgård finns också angivna på färjornas digitala tavlor, säger Johanna Frejme, kommunikationschef på Älvsborgs amfibieregemente.

När det gäller övningen Våreld 22, kommer digital annonsering göras i lokalpress och sociala medier i berörda kommuner i början av maj. De som bor i området runt Skövde övnings- och skjutfält kommer också nås av direktutskick i brevlådan.

– Övningsledaren för Våreld, överste Stefan Pettersson, kommer att vara med i P4 Skaraborg på torsdag 5 maj och prata om övningen under morgonprogrammet och trafikinformation kommer att skickas till de lokala radiostationerna längs vägen när vi rör oss mellan övningsområdena, berättar Joakim Elovsson, kommunikatör på Skaraborgs regemente.

Försvarsmaktens pressträff  från 21 april där pressekreterare Therese Fagerstedt, generalmajor Jonas Wikman och major Roger Djupsjö medverkade.

Nationell samverkan för att minska våra sårbarheter

Nu är det viktigt med nationell samverkan för att minska våra sårbarheter. Det var ett av Försvarsmaktens centrala budskap under senaste presskonferensen om säkerhetsläget i Sverige och kriget i Ukraina.

Den ryska invasionen av Ukraina påverkar säkerhetsläget i vårt närområde. Västmakternas stöd till Ukraina och NATO-debatten i Sverige och Finland innebär att vi räknar med fortsatta hot, upptrappad retorik och försök till påverkan från rysk sida.
– Som förväntat. Det är viktigt att alla i den här situationen bibehåller lugnet. Vi ska inte låta oss skrämmas, säger generalmajor Jonas Wikman på Försvarsmakten.

Försvarsmakten tror att försök till påverkan av svenskt beslutsfattande kan rikta sig mot alla samhällssektorer.
– Vi vill därför betona vikten av nationell samverkan för att minska våra sårbarheter. Svensk integritet och säkerhet är allas ansvar. Säkerheten är ett resultat av våra gemensamma ansträngningar som individer och organisationer, säger Jonas Wikman.

Försvarsmaktens bedömning är att kriget i Ukraina kommer att hålla på en lång tid framöver. Det rör sig om månader, kanske år.
– Vi ser inga tecken på att Ukraina ger upp. Se bara på försvaret av Mariupol, konstaterar Jonas Wikman.

Nästa pressträff äger rum den 5 maj. Följ pressträffarna på Försvarsmaktens webbplats.

Vaccin mot covid-19.

Stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga

Brottsofferjouren (BOJ) erbjuder stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Stödet gäller även flyktingar. Att fly från ett krig behöver inte betyda en flykt till tryggheten. Redan utsatta kan vara särskilt sårbara för prostitution, människohandel och liknande. Då är det viktigt att kunna få tillgång till stöd och information. Och där kommer Brottsofferjouren in.

– Vi har en nationell stödlinje med det europeiska telefonnumret för brottsofferstöd, 116 006. Linjen är öppen alla dagar, berättar generalsekreteraren Fredrik Mellqvist.

Brottsofferjouren Sverige och de lokala brottsofferjourerna är ideella organisationer. Alltså inte myndigheter. Skillnaden kan vara betydande för utsatta med tveksamma erfarenheter av myndigheter i andra delar av världen. BOJ kan i dagsläget erbjuda stöd på drygt tjugo olika språk. Inte ukrainska, men väl på ryska och engelska. På www.brottsofferjouren.se kan du läsa mer.

Vårpropositionen 2022.

Anders Knape, ordförande på Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Mycket kvar att lösa enligt SKR

Regeringens förslag om hur personer som flyr från Ukraina ska fördelas mellan kommunerna saknar svar på en rad viktiga frågor. Det skriver Sveriges kommuner och regioner (SKR) i ett yttrande.

SKR delar regeringens bedömning om behovet av att åstadkomma en så jämn fördelning som möjligt mellan kommunerna, men anser att det behövs förtydliganden i en rad frågor när det gäller förslaget om kommuners uppdrag att ordna boenden.

− Vi har en ny situation med massflyktsdirektivet och det är ett nytt omfattande kommunalt åtagande som föreslås. Innan detta kan komma på plats behöver en rad förutsättningar klaras ut. Vi förutsätter att regeringen är beredd att lyssna och fatta de nödvändiga beslut som behövs för att kommunerna ska kunna bistå staten i mottagandet, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Här kan du läsa mer: Många frågor kvar att lösa för flyktingmottagandet
På regeringens webbplats kan du läsa lagförslagen och samtliga remissvar.

Foto: Eddie Löthman

Resor med Västtrafik för ukrainska flyktingar

Västtrafiks ansvar i flyktingmottagandet är att hjälpa till med transporten till en tillfällig hemkommun, medan Migrationsverket och kommunerna har ansvar för flyktingarnas försörjning och uppehälle.

När lösningen med fria resor på pass och id-kort infördes var det inte klart hur flyktingmottagandet skulle organiseras. Västtrafik valde därför att agera snabbt för att ingen skulle hamna i kläm. Nu har man landat i en mer långsiktigt hållbar lösning där flyktingar får en giltig biljett i samband med mottagandet, en lösning som innebär att alla resenärer och flyktingar att behandlas lika och att alla som reser har en giltig biljett. Det är också den lösning Svensk Kollektivtrafik rekommenderar sina medlemsföretag.

Arbetsmässor för ukrainska flyktingar

Västra Götalandsregionen medverkar, tillsammans med flera andra aktörer, på de arbetsmässor som anordnas för ukrainska flyktingar. Den första genomfördes i förra vecka med över 100 deltagare. Kommande mässor går av stapeln den 3 maj (fokus på tech, ingenjörsyrken, business, industri) samt 24 maj (fokus arbete inom skola, vård och omsorg). Läs mer om mässan den 3 maj.

Foto: Johan Wingborg

Kurser i ukrainska lockar rekordmånga

Intresset för att studera ukrainska på Göteborgs universitet är stort. Över 400 personer har sökt kursen Introduktion till ukrainska till hösten.
– Det är förstås glädjande att så många vill lära sig språket, säger Petra Platen, utbildningsansvarig vid Institutionen för språk och litteraturer.

Läs mer på Göteborgs universitets webbplats

Dag för säkra kommunikationer

MSB håller den 2 juni en dag om säkra kommunikationer. Det säkerhetspolitiska läget har förändrats och frågor om samverkan och säkra kommunikationer är därför mer aktuella än någonsin. Vilken roll har modern teknologi i att möta dessa utmaningar? Och hur kan en säker övergång till ett modernt kommunikations-system gå till i en tid av osäkerhet?

Läs mer och anmäl dig på MSB:s webbplats.

STATISTIK FRÅN MIGRATIONSVERKET

Aktuella siffror från Migrationsverket

Ansökningar
Sedan den 24 februari har 34 342 ukrainska medborgare har registrerat ansökan om skydd i Sverige (till och med den 27 april). 609 av dessa är ensamkommande barn. Antal registrerade i Västra Götalands län är 4 299 ukrainska medborgare, varav 115 ensamkommande barn.

80 000 personer från Ukraina väntas söka skydd i Sverige under 2022, enligt Migrationsverkets huvudscenario som presenterades den 27 april.

Boende
För närvarande (27 april) finns det 22 735 boendeplatser. Av dessa är 2 989 evakueringsplatser där kommuner bistår Migrationsverket. Evakueringsplatserna kommer att minskas till 2000 fram till 29 april. Beläggningsgraden är 75 procent och situationen bedöms som stabil.

Här hittar du senaste siffrorna: Sökande från Ukraina

 

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill vi bidra till samordning och samverkan genom att brett dela viktig information, sprida goda exempel och på olika sätt spegla det arbete som pågår i länet. 

Prenumerera på Läget i länet

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media