Länsstyrelsen Västra Götaland

EKO-bladet

Nyhetsbrev april 2022

Ekobladet- odlarbrev om ekologiskt lantbruk
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Hur tar vi oss ur det pressade läget?

Priserna på många insatsvaror har ökat kraftigt. Därtill kommer en vikande efterfrågan på ekoprodukter. Flera omvärldsfaktorer som vi inte kan råda över påverkar lantbrukets lönsamhet på ett nytt sätt. Vad kan man göra? Vi vill i projektet Eko från jord till bord öka lönsamheten genom att förmedla kunskap kring marknadsföring och försäljning och öka antalet samarbeten som leder till bättre affärer.

Enligt den senaste statistiken över konsumentprisindex, som summerar prisutvecklingen på mat och alkoholfri dryck fram till och med februari 2022, så har livsmedelspriserna totalt sett ökat fyra procent på ett år. Spridningen är stor och de fem produktgrupper som ökat mest i pris är kaffe, tomater, päron, vitkål och färsk lax med mellan 21 och 29 procent.

I handeln, där över 60 procent av försäljningsvärdet för ekologiska livsmedel finns, minskar andelen ekologiskt för andra året i rad. Under 2021 sjönk handelns försäljning av ekologiskt med 5,4 procent jämfört med 2020.

Novus/Livsmedelsbarometern har intervjuat 1075 konsumenter, och resultaten pekar bland annat på att:

 • En av tre tror att de kommer handla mer svensk mat

 • Fyra av tio tittar inte efter någon märkning alls

 • Nästan nio av tio handlar svenskproducerade livsmedel i stor utsträckning

 • Åtta av tio uppger att de kan tänka sig att betala extra för svenskproducerade livsmedel

Novus menar att konsumenternas ändrade värderingar förmodligen är den viktigaste anledningen till att efterfrågan av ekoprodukter minskar. Idag prioriterar konsumenten klimatfrågan framför andra miljömål och väljer därför svenskt och närproducerat.

Hur ska vi ska vi öka lönsamheten?

Vi som jobbar med eko-rådgivning tror på samarbete, förädling och marknadsföring som en väg till förbättring!

Vi vill främja samverkan i hela kedjan av ekologiska produkter från jord till bord. Samarbeten mellan flera primärproducenter, och mellan primärproducenter och förädlare. Samarbeten kan röra marknadsföring, försäljning, förädling, säkerställa produktionsvolym, produktkvalitet med mera. Med en genomtänkt affärsstrategi och effektiv marknadsföring av ekologiska mervärden kombinerat med Från Sverige tror vi att lönsamheten och försäljningen kan öka.

I projektet Eko från jord till bord kommer vi under året ordna studiebesök och speed dating för att ni ska få träffas. Vi kommer också att erbjuda föreläsningar kring:

 • Marknadsföring

 • Hur du kommunicerar mervärden

 • Försäljningskanaler

 • Företagsekonomi, förstå och analysera siffror

 • Hur du lämnar anbud

 • Samverkan för bättre lönsamhet

 • Certifieringsutbildning

 • Export

Vi vänder oss till primärproducenter och förädlare som redan är ekocertifierade och till er som funderar att lägga om till ekologisk produktion.


Yvonne Norlén

Sök individuellt undantag för konventionellt obetat utsäde

Allt utsäde av korn, havre, vårvete, ärter och åkerbönor är nu slut i databasen OrganicXseeds.

Ska du så konventionellt kemiskt obehandlat utsäde måste du ansöka hos ditt kontrollorgan om individuellt undantag. Ansökan görs i databasen för ekologiskt utsäde OrganicXseed. Ansökan ska vara beviljad innan sådd.

Jan Hill

Inbjudan till aktiviteter

Välkommen till aktiviteter om ekologiskt lantbruk. Såväl nya som gamla eko-odlare och övriga intresserade är välkomna. Arrangör är Länsstyrelsen i Västra Götalands län om inte annat anges.

Information: Jan Hill, 010-224 52 40 eller Lina Morin, 010-224 53 03.

Studiebesök ekologisk biodling

Funderar du på att satsa på ekologisk biodling? Är du biodlare som funderar på att lägga om till ekologisk biodling? Kom till vårt studiebesök!

Pankangården drivs av Lars Persson. Biodlingen är KRAV-certifierad och omfattar idag ca 300 bisamhällen. Lars kommer att visa oss lokalerna för honungshantering och berätta om sin drottningodling. Du kommer att få en inblick i den moderna teknik som används i biodlingen.

Tid, plats och anmälan

Pankangården, Töreboda, torsdagen
den 12 maj kl. 14-16.
Anmälan senast den 5 maj.

Avgift

Ingen kostnad.

Frågor

Karin Jarl, karin.jarl@lansstyrelsen.se
010-224 56 51

Temadag får - bygg och vallfoder

Är du fårägare och vill lära dig mer om fårens foderbehov och hur en förprövning går till? Kom då och titta på Monicas och Anders stall från 2016, vi går även igenom fårens foderbehov och vad du behöver tänka på för att kunna producera bra vallfoder.

Tid, plats och anmälan

Hova, Uddevalla torsdagen den 12 maj kl 14-17.
Anmälan senast den 8 maj.

Avgift

Ingen kostnad.

Frågor

Elin Mattsson,
elin.mattsson@lansstyrelsen.se
010-244 56 78 

Camilla Krokeus,
camilla.krokeus@lansstyrelsen.se
010-224 56 71

Erfa-träff Ekomjölk i Skaraborg

Vi träffas hos syskonen Dag och Marianne Arvidsson samt Emilia Astrenius Widerström, Lövåsa gård, Kinne Vedum Götene, onsdagen den 18 maj kl. 18.30. Vi tittar på höstraps, höstvete samt slåtter- och betesvallar. Vi får tips som förbättrar betesdriften och får höra hur det går med Biogas Götene, som nu börjar byggas. Ingen anmälan behövs.

Frågor

Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se
010-224 52 40

Ekologisk odling i östra Skaraborg

Vi träffas torsdagen den 19 maj kl. 19.00 i Brunnhem Stenstorp. Start hos familjen Josefsson, Bossgården och vi tittar på grödor även hos familjen Wilsson, Bäckagården, familjen Johansson & Johnsson, Lilla Lekum samt Sture Gustafsson & Richard Hjortmar, Nygården. Vi kan se nästan alla tänkbara höstgrödor samt aktuella vårgrödor. Ingen anmälan behövs.

Frågor

Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se
010-224 52 40

Ekologisk odling på Varaslätten

Vi träffas torsdagen den 2 juni kl. 18.30 hos Svante Hemberg, Brotorp Norra Härene, Lidköping. Vi tittar på raps, vete, vitklöverfrö, åkerbönor och maltkorn. Ingen anmälan behövs.

Frågor

Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se
010-224 52 40

Ekologisk odling i Vadsbo

Vi träffas måndagen den 13 juni kl. 18.30 på Svaneberg Bredsäter, Mariestad, där Ulf Gustavsson, Peter Strålman och Caroline Salén visar runt. Årets grödor är ärter, höstvete, vårvete, havre, åkerbönor och höstvete. Vi fokuserar speciellt på proteinhalt i höstvete samt bördighet och markstruktur. Ingen anmälan behövs.

Frågor

Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se
010-224 52 40

Studiebesök med fokus på marknad och försäljning

Följ med på våra studiebesök och ta del av hur dessa företag har utvecklats. Vi kommer att diskutera produkter, förädling, samarbete, marknadsföring, försäljningskanaler och mycket mera.

Tid, plats och anmälan

Lammet & Bonden, Gråbo, onsdagen
den 25 maj kl 10-12.
Anmälan senast 19 maj.

Lugnåsbergets Eko Grönt, Mariestad onsdagen den 29 juni kl 13.30-15.30
Anmälan senast 22 juni.

Avgift

Ingen kostnad.

Frågor

Åsa Käck, asa.kack@lansstyrelsen.se
010-224 56 18

Elin Mattsson, elin.mattsson@lansstyrelsen.se
010-224 55 78

Fältvandring Regenerativt lantbruk

Vi tittar på och pratar om regenerativa metoder hos Roland Höckert på Godegården, Järpås. Här odlas vitklöverfrö integrerat med fårbete. Vi får ta del av försök med mykorrhiza som tillförts åkermark för att förbättra bördigheten.

Tid, plats och anmälan

Godegården Järpås, Lidköping tisdagen
den 31 maj kl. 9-12.
Anmälan senast den 27 maj.

Avgift

Ingen kostnad. Ta med egen fikakorg.

Frågor

Åsa Flodin, asa.flodin@lansstyrelsen.se
010-224 52 39

Lina Morin, lina.morin@lansstyrelsen.se
010-224 53 03Sommarkväll i fårhagen

Följ med på en fältvandring i en vacker naturbetesmark. Vi tittar på beten under restaurering och beten med hög artrikedom. Vi diskuterar skötsel, fårens roll och fodervärdet.

Tid, plats och anmälan

Kilane, Ånimskog den 8 juni kl 17.30-20.30.
Anmälan senast den 5 juni.

Avgift

Ingen kostnad.

Frågor

Elin Mattsson, elin.mattsson@lansstyrelsen.se
010-224 56 78

Christer Ivarsson, christer.ivarsson@lansstyrelsen.se
010-224 53 41

Ekologisk odling av trindsäd i Dalsland

I fält tittar vi på hur ärt och lupin har utvecklats och diskuterar etablering, ogräskonkurrens, sorter, växtföljder, proteinvärde för olika djurslag med mera. Vi kommer att prata om åkerbönor och erfarenheter av odling av trindsäd i stort, men inte titta på några bönor den här gången. Vi tittar också på vårspannmål och pratar om radhackning.

Tid, plats och anmälan

Fredrik Hansson, Nordbyn Frändefors, onsdagen den 15 juni kl. 18-21.
Anmälan senast den 8 juni.

Avgift

Ingen kostnad. Lantmännen bjuder på fika.

Frågor

Åsa Käck, asa.kack@lansstyrelsen.se
010-224 56 18

Lina Morin, lina.morin@lansstyrelsen.se
010-224 53 03

Studieresa Ekologiskt lantbruk i Närke

Vi åker till mjölk- och växtodlingsgårdar i Örebro län. Här får ni tillfälle att ta del av de närkingska lantbrukarnas erfarenheter av radhackning, proteingrödor, höstraps, betesdrift och regenerativt lantbruk.

Tid och anmälan

Tisdagen den 5 juli till onsdagen den 6 juli kl. 8-18 ca.
Anmälan senast den 31 maj. Mer information senare.

Avgift

Kostnad för kost och logi samt 500 kr.

Frågor

Camilla Krokeus, camilla.krokeus@lansstyrelsen.se, 010-224 56 71

Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se, 010-224 52 40

 

Du har väl sett att Länsstyrelsen i Västra Götalands län finns på sociala medier?

Om nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet EKO-bladet - odlarbrev om ekologiskt lantbruk ges ut av Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ansvarig utgivare: Jan Hill, jan.hill@lansstyrelsen.se 
 

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick