Länsstyrelsen Västra Götaland

ANDTS

Nyhetsbrev maj 2022

ANDTS
ANDTS | PDF-version | Skicka vidare

Ny ANDTS-strategi beslutad av regeringen

Den 24 mars fattade regeringen beslut om en ny strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar för perioden 2022–2025. 

Västra Götalands regionala ANDTS-strategi är förlängd till och med 2022. Den regionala strategin kommer att revideras under året med utgångspunkt i den nya nationella strategin.

Ny nationell strategi: En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025

Ett urval av innehållet i den nya strategin:

-Strategin breddas till att omfatta spel om pengar

-Tobaksområdet omfattar tobaks- och nikotinprodukter

-Narkotikaområdet innefattar narkotikaklassade läkemedel

-Narkotikaprevention förstärks

Nya utmaningar:

-Tobaksfria nikotinprodukter bl.a. vitt snus

-Kosttillskott i ”gråzonen”

-Lustgas

-Lootlådor i datorspel

Narkotikautredning ska utveckla den svenska narkotikapolitiken

Regeringen tillsätter en utredning som ska utveckla den svenska narkotikapolitiken. Den nya narkotikautredningen är den mest omfattande utvärderingen av svensk narkotikapolitik på flera decennier.

Läs mer här.

Ny CAN-rapport: Användning och beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak

Rapporten beskriver hur stor del av Sveriges befolkning i åldrarna 17-84 år som använder, respektive har beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak. Rapporten redogör även för användning av dopning.

Rapporten hittar du här.

Hur påverkar pappors alkoholkonsumtion risken för att deras barn får drogproblem?

Siri Thor som är doktorand på KI och utredare på CAN har publicerat en artikel i den vetenskapliga tidskriften Drug and Alcohol Dependence. Studien undersöker hur pappors alkoholkonsumtion påverkar risken för alkohol- eller narkotikaproblematik hos deras barn.

Länk till publikationen hittar du här.

Rapportsläpp: Att förebygga narkotikaproblem - Tidig upptäckt, tidiga insatser

Narkotikapolitiskt center har släppt rapporten "Att förebygga narkotikaproblem - Tidig upptäckt, tidiga insatser". Rapporten visar hur lokal samverkan kan bidra till minskade narkotikarelaterade problem och ökad trygghet.

Länk till rapporten hittar du här.

Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen - Analyser av Lupp-undersökningen 2020 i nio kommuner

Hösten 2020 genomförde nio av Göteborgsregionens tretton kommuner Lupp-undersökningen: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn.

Resultaten kan användas som ett gemensamt kunskapsunderlag i ett samordnat utvecklingsarbete.

Resultaten från undersökningen hittar du här.

Folkhälsans utveckling – årsrapport 2022

Folkhälsomyndigheten har publicerat Folkhälsans utveckling – Årsrapport 2022. Hälsan i befolkningen är generellt god, men det finns fortsatt stora skillnader mellan olika grupper vilket också var tydligt under covid-19-pandemin.

Rapporten hittar du här.

Hur ser ungdomar på snus? – Erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning

Folkhälsomyndigehten har publiceat en rapport som beskriver erfarenheter och insikter från ungdomar om snus och snusanvändning, framförallt nikotinsnus. Den baseras på intervjuer med 25 ungdomar mellan 13 och 19 år om användning, exponering, hälsa och smaksättning av snus. Rapporten vänder sig till dig som arbetar med hälsofrämjande eller förebyggande insatser inom skolor, kommuner, länsstyrelser och regioner.

Rapporten hittar du här.

Ny studie visar risk för kognitiva skador för den som använder cannabis under lång tid

I en ny studie undersöks sambandet mellan långvarigt cannabisbruk och kognitiva nedsättningar samt förminskad hippocampus, vilket är riskfaktorer för att utveckla demens.

Artikel med länk till studien hittar du här.

Brottsförebyggande samverkan i SIG och SSPF

Samverkan är en framgångsfaktor för att förebygga att barn och unga begår brott. Nu finns material för kommuner som vill starta upp samverkan enligt samverkansformerna sociala insatsgrupper (SIG) och samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).

Länk till materialet hittar du här.

Poddtips med fokus på folkhälsa och ANDTS

Här har vi samlat podd-tips med fokus på folkhälsa och ANDTS.

Narkotikapolitiskt center

Socialstyrelsen - På djupet

Alkohol & narkotika - Bruset

RNS - Narkopodden

IQ - Fyllepodden

Akademikerförbundet SSR - Socialtjänstpodden

P1 Specialprogram - När staten delade ut knark Del 1

P1 Specialprogram - När staten delade ut knark Del 2

Kalender

28

april

Sista anmälningsdag 26 april!

Uppväxtvillkorens betydelse för barns och ungas psykiska hälsa i Sverige och övriga Norden

Under dagen presenterar forskare resultat från samarbetsprojekt med Folkhälsomyndigheten som ägt rum under perioden 2019−2021. Panelsamtal med företrädare för myndigheter och organisationer kommer också att äga rum.

Anmäl dig här.

28

april

Drogvanor och attityder till narkotika

Narkotikapolitiskt center anordnar ett webbinarium med fokus på CAN:s senaste mätning av svenskars drogvanor. Undersökningen visar bland annat att vi dricker alkohol och röker cigaretter i mindre utsträckning, men att snusandet bland kvinnor ökar. Vilka faktorer kan påverka detta och kan vi med andra frågor och mätningar bättre förstå utvecklingen av konsumtion och attitydförändringar?

Anmäl dig här.

3

maj

Forte talks 2022: Vägval för välfärden

Pandemin har inte bara satt press på trygghetssystem och verksamheter utan även visat på brister i kvalitet och styrning. Kan vi dra lärdomar av kriserna och flytta fokus från akuta problem till långsiktiga vägval – och vilken roll har forskningen i att ge oss en välfärd för alla?

Anmäl dig här.

12

maj

Cannabis roll i det dödliga våldet

Narkotikpolitisk center anordnar ett webbinarium som utgår från en ny rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) som undersöker förekomsten av cannabis vid det dödliga våldet i hela landet och i Stockholms län specifikt, åren 2008 till 2019. Rapportförfattaren och fil.dr. Sven Granath är inbjudna för att diskutera resultaten från rapporten.

Anmäl dig här.

12

maj

Alkohol och äldre

Stiftelsen mot alkohol- och narkotikamissbruk (RFMA) anordnar en konferens om alkohol och äldre. Konferensen är indelad i två delar. I den första får vi ta del av kunskapsläget utifrån svensk och internationell forskning, myndigheters ansvar och hur stödet fungerar inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I den andra delen redovisas praktiska exempel på hur verksamheten kan vidareutvecklas och förstärkas när det gäller äldre och alkohol.

Information om anmälan hittar du här.

31

maj

Narkotikakonferens med fokus på narkotika i lokalsamhället

Länsstyrelserna i Syd tillsammans med Polismyndigheten och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) bjuder in till en kunskapshöjande konferens med fokus på narkotika i lokalsamhället.

Anmälningslänk finns i pdf-inbjudan.

 

inbjudan narkotikakonferens 31 maj 2022.pdf

17

juni

Hur mår och lever unga under och efter pandemin?

Folkhälsomyndigheten anordnar en digital konferens som kommer att belysa vad vi vet hittills om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under pandemin, med särskilt fokus på jämlikhet i hälsa. Konferensen har även fokus på hur vi kan stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för unga framöver. Vilka möjligheter finns och vilka utmaningar står vi inför?

Seminariet kommer att filmas och finnas tillgänglig att se i efterhand.

Anmäl dig här.

8

sep

Funktionshindersperspektivet: ett verktyg för god folkhälsa

Länsstyrelsen i Västra Götaland bjuder in till en konferens med fokus på hur funktionshindersperspektivet kan stärkas inom det kommunala och regionala folkhälsoarbetet.

Anmäl dig här.

Om ANDTS nyhetsbrev

Detta nyhetsbrev är för dig som vill ta del av aktuell information inom ramen för Länsstyrelsens arbete med att samordna och utveckla det förebyggande arbetet alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i Västra Götalands län.

Om Länsstyrelsens uppdrag inom området ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har en samlad regional strategi för ANDTS 2018 – 2022 ANDTS - förebyggande arbete | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick