Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev maj 2022

Nyheter för djurhälsopersonal
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Här är årets andra nyhetsbrev till djurhälsopersonalen i Västra Götalands län. Länsstyrelsen önskar en trevlig sommar!

Nyhetsbrevet publiceras nu i maj istället för i juni, så du kan hinna söka tjänsten som Länsveterinär i vårt län. Sista ansökningsdatumet är den 3 juni. Se länk nedan.

Påminn valpägare att registrera hunden i Jordbruksverkets register

I Sverige måste alla hundar enligt lag vara registrerade i Jordbruksverkets hundregister.

Länsstyrelsen har uppmärksammat att efterlevnaden låg och många hundägare missförstår sin skyldighet.

Tre vanliga missuppfattningar är att den veterinär som chipmärkt en hund också anmäler registreringen hos Jordbruksverket, att det är hundens uppfödare som gör registreringen, eller att en hund som är registrerad hos Svenska kennelklubben också är registrerad hos Jordbruksverket.

Som veterinär eller annan djurhälsopersonal kan du hjälpa hundägare genom att förtydliga att varje hundägare själv behöver registrera sin hund hos Jordbruksverket - ingen annan kan göra det åt dom. Det kan t.ex. vara lämpligt att informera hundägare om sin skyldighet att registrera i samband med att en valp får sin 12-veckors vaccinering. Ni kan också uppmuntra uppfödare som besiktigar och chipmärker en kull om att informera sina valpköpare om lagens krav gällande registrering.

Mer om registrering och hundregistret kan du läsa här: Märk och registrera hundar

Ledigt jobb som Länsveterinär 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län söker en Länsveterinär till en tillsvidare tjänst. Vill du ha ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor, sök tjänsten!

Annonsen

Kom ihåg att lämna skriftlig information till djurhållare i direkt anslutning till besöken

Vi vill påminna om vikten av att lämna skriftlig information till djurhållaren i direkt anslutning till besöket. Från den 28 januari 2022 är D8 (SJVs föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård) uppdaterad och där förtydligas just detta. I författningen framgår att du som behandlar livsmedelsproducerande djur med läkemedel eller ordinerar sådan behandling, i direkt anslutning till behandlingen skriftligen ska informera djurhållaren om behandlingen. Den här informationen ska innehålla följande uppgifter:

  • djurslag,

  • djurets identitet eller benämning av djurgrupp,

  • diagnos eller anledning till behandling,

  • läkemedel inklusive dosering och behandlingssätt,

  • tid för behandling och behandlingens längd,

  • i förekommande fall injektionsställe,

  • karenstider (även om karenstiden är 0 dygn) samt

  • ditt namn som förskrivande veterinär.

Det är alltså viktigt att du vid besökets slut lämnar skriftlig information till djurhållaren. Tänk på att den ska vara läslig.

Påminn gärna djurhållarna om att de själva måste journalföra uppföljande behandlingar, samt t.ex avmaskningar och avlusningar de utför. Den journalföringen ska innehålla samma saker som i punktlistan samt vem som utfört behandlingarna.

Civilt försvar och krigsveterinärförordningen-hur kan det påverka dig som veterinär

Sverige befinner sig just nu i det mest kritiska säkerhetspolitiska läget sedan ca 200 år tillbaka i tiden. I händelse av om regeringen beslutar om höjd beredskap eller högsta beredskap kommer flera speciallagar och förordningar att träda i kraft. En av dem är krigsveterinärförordningen (1981:648).

Vi skrev senast om detta i nyhetsbrevet i oktober 2020. Sedan dess har det säkerhetspolitiska läget ytterligare skärpts. Förenklat ger krigsveterinärförordningen länsstyrelserna, i egenskap av högsta civila försvarsmyndighet vid höjd beredskap och krig, mandat att via den så kallade krigstjänsteveterinären (länsveterinären) leda den civila veterinärverksamheten i länet.

Krigstjänsteveterinären ska leda och vid behov flytta personal, i första hand veterinärer, som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård och inom livsmedelskontrollen. Prioriterat är verksamhet som är nödvändig för att upprätthålla god djurhälsa och produktionskapacitet inom animalieproduktionen samt för att tjänstedjur ska kunna utföra sina uppgifter. Det rådande rättsläget är idag oklart om förordningen endast omfattar statligt anställda veterinärer, eller om samtliga veterinärer omfattas av förordningen. Om det visar sig att förordningen gäller samtliga veterinärer skulle det i praktiken kunna innebära att veterinärer som idag är sysselsatta inom smådjursjukvård och inte är krigsplacerade på annan befattning kan komma att förflyttas till att arbeta med lantbrukets djur eller inom livsmedelskontrollen. Om behov finns.

Myndigheterna arbetar med lösningar för hur detta ska kunna gå att genomföra i praktiken, det vill säga hur man går från privatanställd smådjursveterinär till statligt anställd distriktsveterinär över en natt. Det diskuteras vidare utbildningsinsatser för veterinärer som inte är fullt uppdaterade på de senaste rönen inom djurens hälso- och sjukvård för animalieproduktionen eller livsmedelskontrollen. Mer information om detta kommer.

Hygienronder under hösten 2022

SLU kommer tillsammans med länsstyrelserna att under hösten 2022 genomföra ett projekt med hygienronder på ett antal kliniker i deltagande län. Västra Götaland är ett av länen som är med i projektet.

Med start i september 2022 kommer Länsstyrelsen att besöka några kliniker i länet och tillsyna klinikernas hygienplaner. Utvalda verksamheter är alltifrån smådjur till häst och ambulerande verksamhet. Tillsynen samordnas med ett nationellt hygienprojekt med SLU som huvudman, där man ska följa upp efterlevnaden av bestämmelserna i K112 som bland annat har till syfte att genom tydliga hygienregler förebygga spridning av smittämnen mellan djur, samt mellan djur och människor. Projektet har också ett lärande syfte med kunskapsöverföring från deltagande hygiensjuksköterskor till deltagande kliniker. Är du kanske en av de kliniker som kommer att få besök i höst?

Motivera till minskad antibiotikaförbrukning

Läs om motiverande samtal på SLUs webb.

Motiverande samtal

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. 

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12
Anmäl via webben här.

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Det finns en E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA.

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet kan du läsa om nyheter och aktuella händelser som berör dig i ditt yrke när det gäller lagstiftningen. Exempelvis läkemedelsanvändning, smittskydd, djurskydd.
Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Målet är att så många som möjligt av djurhälsopersonalen på ett enkelt sätt ska få tillgång till information från oss.
Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år – juni, februari och oktober.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick