Länsstyrelsen Västra Götaland

Miljömål Väst

Nyhetsbrev maj 2022

Miljömål Väst
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Så här gick åtgärdsprogrammet 2017-2022

Uppföljningen av åtgärdsprogrammet 2017-2022 är klar. Uppföljningen visar att 75 procent av åtgärderna från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har blivit genomförda till hälften eller mer. Även bland kommunernas åtgärder är genomförandegraden hög för flera åtgärder. Ett exempel är användning av naturvårdsdatabaser och information om vedeldning. Men utmaningar återstår och arbete fortsätter med gamla liksom nya åtgärder i det reviderade programmet som gäller 2022-2025.

Uppföljning av åtgärdsprogrammet

Checklista för begränsad klimatpåverkan i fysisk planering

Den fysiska planeringen är ett av flera viktiga områden för att minska samhällets klimatpåverkan. För att nå de klimatpolitiska målen behöver samhällsplaneringen i högre grad verka för en fysisk samhällsstruktur som kan minska energi- och transportbehovet och därmed minska klimatpåverkan. Syftet med checklistan är att ge vägledning för att på ett systematiskt sätt lyfta in frågan om begränsad klimatpåverkan i den fysiska planeringen. Checklistan är utformad för kommuner och länsstyrelser och innehåller exempel på hur klimatperspektivet kan lyftas in i både översiktsplanering och detaljplanering.

Checklista för begränsad klimatpåverkan

Ny podd om havet

Är du intresserad av vad som händer under havsytan och längs med kusten? Kanske till och med lite extra intresserad av västkusten? Då kan Länsstyrelsen nya podd vara något för dig. Det bjuds på allt från stora valar till pyttesmå plankton och reflektioner om hur vårt vackra hav egentligen mår. I podden hör du marinbiologerna Marcus Stenegren och Lina Rasmusson, som båda jobbar på Länsstyrelsen Västra Götaland. Du hittar podden på Soundcloud och på Spotify, Acast eller Podcaster. 

Podden Under havsytan – Informationscentralen för Västerhavet | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se)

Extra ansökningstillfälle LONA

Naturvårdsverket har fattat beslut om att det blir ett extra ansökningstillfälle för LONA (lokala naturvårdssatsningen) under 2022. Senast den 2 september ska ansökan finnas hos Länsstyrelsen. I Västra Götaland har vi främst medel att fördela inom LONA våtmark, men det kan också finnas medel över i ordinarie LONA och pollinering. Om du som privatperson eller föreningsmedlem har en projektidé bör du kontakta din kommun i god tid eftersom det är kommunen som skickar in ansökan till Länsstyrelsen.

Till webbsidan om LONA och hur du ansöker

Kampanj som hjälper naturen på traven

Länsstyrelsen kör just nu en kampanj för att uppmana oss alla att hjälpa naturen på traven och på så vis bistå till den biologiska mångfalden. Det kan till exempel handla om att bygga ett insektshotell, en fågelholk eller att odla blommor i trädgården eller på balkongen. Vi kan alla hjälpa naturen på traven när den har det tufft under torka, skyfall, föroreningar och annat som påverka vårt klimat och vår miljö negativt. Kampanjen går på Länsstyrelsens sociala medier. 

Till Länsstyrelsens facebooksida där du kan se kampanjen

Läkemedelsrester i avloppsvatten går rakt ut i sjön – VGR vill öka samverkan i frågan

Foto: Pixabay

En ny rapport från IVL som VGR låtit ta fram visar på stora brister i rening av läkemedel i avloppsvatten.

– I praktiken innebär det att läkemedelsrester går rakt ut i sjön, säger Per Rosander, miljöstrateg i Västra Götalandsregionen (VGR).

– Många intressanta försöksprojekt pågår redan i Västra Götaland och vi har därför mycket att lära av varandra, säger Per

VGRfokus artikel

Klimatklivet öppnar igen den 23 augusti

Kanske dags att söka till Klimatklivet för innovativa lösningar inom biogas och elektrifiering av sjöfart och flyg? Klimatklivet ser också gärna fler ansökningar från företag som vill ställa om till eldrift inom luft- och sjöfartsnäringen. Exempel på åtgärder med hög potential till minskade klimatutsläpp är anpassning av sjöfartens hamnar och utbyggnad av laddmöjligheter. Även elanslutning av fartyg vid kaj kan ge stora klimatvinster. 

Klimatklivet vill se elektrifiering av sjöfart och flyg (naturvardsverket.se)

Klimatklivet vill se fler ansökningar inom biogas (naturvardsverket.se)

 

Nya ansökningsomgångar

Nästa ansökningsomgång för klimatklivet är 23 augusti –8 september.

Den 23 maj - 7 juni är det en separat utlysning för publik laddinfrastruktur utifrån samrådet som samlades in under april.

Läs mer om klimatklivet:
Klimatinvesteringsstöd | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.se) 

 

Två utlysningar inom Klimat 2030 sätter unga och civilsamhället i centrum

Illustration: Johanna Engloo

Hur kan vi forma våra liv och vår närmiljö så att vi skapar en attraktiv framtid som också är klimatsmart och resurseffektiv? Västra Götalandsregionens miljönämnd presenterar nu två utlysningar inom ramen för kraftsamlingen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Båda utlysningarna utgår från Klimat 2030s arbetssätt ”attraktiva samhällen” och fokuserar på livsstilsfrågor och de sociala värdena som viktiga komponenter för att ta nästa steg i klimatomställningen.

Den 13 juni 16.00-17.30 erbjuds en digital informationsträff om utlysningarna.
Den 30 september är sista dag för att skicka in en idéskiss för någon av utlysningarna.

Mer information om utlysningarna
Anmäl dig till informationsträffen den 13 juni

Utlysning från FORMAS till kommuner och regioner

Foto: mostphoto.com

Nu finns möjligheter för kommuner och regioner att öka sin kapacitet och förmåga att påskynda omställningsarbetet mot en klimatneutralitet som kännetecknas av social inkludering och jämlika livsvillkor. Utlysningen är rubricerad Klimatneutrala och inkluderande kommuner – Förberedande projekt.

Till utlysningen 

Fler förorenade områden kan undersökas

Foto: Anna-Karin Davidsson

Länsstyrelsen har under april månad fått beviljat statlig finansiering från Naturvårdsverket för undersökning av ytterligare sex förorenade områden i länet. De kommuner som nu beviljats medel för undersökning är Bengtsfors, Götene, Lidköping, Mölndal och Uddevalla. På dessa områden har verksamheter såsom sågverk, pappersbruk, kemtvätt, kvarn och silverfabrik tidigare bedrivits.

Läs mer om områden som kan undersökas

Nästa ansökningstillfälle till Naturvårdsverket för bidrag till utredningar är den 15 oktober 2022. Det är Länsstyrelsen som ansöker till NV och rangordnar de ansökningar som skickats in. För att kvala in för bidragsansökan ska objekten vara högt prioriterade (riskklass 1 eller 2), ansvar ska saknas och det ska finnas en huvudman (kommun eller statlig myndighet) som är beredd att driva projektet. Länsstyrelsen behöver få in ansökningarna i mitten av september. 

Kontaktperson: diana.e.henriksson@lansstyrelsen.se

Fortsatt arbete med kommunala energiplaner på Länsstyrelsen

Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under hösten 2021 genomfört en kartläggning av hur kommunerna i länet arbetar med kommunala energiplaner. Utifrån vår kartläggning planerar vi nu att arbeta tillsammans med kommunerna för att stärka arbetet med kommunala energiplaner i länet. Vi planerar att anordna träffar/workshops under hösten där vi tillsammans kan diskutera och utforma hur vi kan arbeta med kommunala energiplaner i Västra Götaland. Arbetet är en del av ”Åtgärdsprogrammet för miljömålen” som gäller mellan 2022–2025, (Åtgärden BK8; ”Vägledning till kommunernas energiplaner”).

EU-kommissionen stöttar kommuner och regioner i klimatanpassning

Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland

Regioner och kommuner kan anmäla sitt intresse för att bli en av de 150 som kommissionen har för avsikt att stötta i omställningen till klimatresiliens. Det som går att söka är finansiering för forsknings- och innovationsprojekt.

Commission invites regions and communities to join the Mission Adaptation to Climate Change (europa.eu)

Kalender

3

juni

Mät och styr mot hållbar tillgänglighet

Missa inte detta webbinarium om hur hållbar tillgänglighet kan förstås och mätas. Det görs genom konkreta exempel från tillgänglighetsanalyser som nyligen är gjorda i Göteborg, Eskilstuna och Malmö.Webbinariet är intressant för dig som jobbar i kommun eller region och önskar mäta och styra mot hållbar tillgänglighet utifrån ett miljömässigt och socialt hållbarhetsperspektiv.

Till anmälan

3

juni

Erfarenhetsdag om klimatanpassning

Nio olika kunskapshöjande insatser som gjorts av några av länets kommuner. SMHI kommer även att berätta om den senaste rapporten från IPCC som handlar om effekter, anpassning och sårbarhet.

Målgrupp för dagen är tjänstepersoner i länets kommuner, som på olika sätt arbetar med klimatanpassning, eller med uppgifter där hänsyn behöver tas till påverkan från klimatförändringen och dess effekter.

Var: Hörsalen, Länsstyrelsen Västra Götalands län, Stora Badhusgatan 2B, Göteborg.

Till anmälan

5

juni

Registrera aktiviteter till Världsmiljödagen

Världsmiljödagen firas varje år över hela världen. Den instiftades på FN:s miljövårdskonferens i Stockholm 1972. Syftet är att öka kunskapen och mobilisera handlingskraft kring aktuella miljöfrågor. Dagen arrangeras av FN:s miljöprogram UNEP, varje år med ett specifikt tema och ett nytt värdland, i år Sverige. På Världmiljödagens webbplats kan du anmäla aktivitet eller initiativ som din organisationer eller företag planerar att genomföra i samband med Världsmiljödagen 2022.

Till Världmiljödagens webbplats

Registrera aktiviteter till Världmiljödagen

 

8

juni

Informationsträff om Klimatklivet

Har din kommun funderat på att söka stöd från Klimatklivet? Eller är ni bara nyfikna på vad er kommun kan söka för? Idag står kommunerna endast för cirka 10 procent av alla inkomna ansökningar i Klimatklivet. Potentialen är dock mycket större än så! Syftet med denna träff är att se till så att ni vet hur, var och för vad ni kan söka Klimatklivet. Välkommen att ta del av information, frågestund med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen samt lyssna på goda exempel från länet.


Till anmälan 

6-14

augusti

Missa inte Västerhavsveckan

Västerhavsveckan är en temavecka för havsmiljön med aktiviteter som kan engagera alla. Västerhavsveckan vill både bjuda på en upplevelse av havet och bidra till en större förståelse för hur havet påverkas av människan. Förutom alla aktiviteter behöver forskare hjälp med observationer, och du kan hjälpa dem genom att rapportera in dina iakttagelser om vattenlevande djur och växter. Västerhavsveckan arrangeras för 14:e året av VGR:s miljönämnd tillsammans med en rad intressenter.

Om Västerhavsveckan


Till anmälan 

Om nyhetsbrevet

Miljömål Väst är vårt nyhetsbrev med fokus på arbetet för att nå länets miljömål. Vi jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen, kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att miljömålen ska få genomslag i länet och att miljön ska bli bättre.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick