Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Webbversion | PDF-version

Så påverkas Västra Götaland av kriget i Ukraina|Vecka 22

Läget i länet

Vägen framåt stavas fortsatt samverkan och samarbete

Den nya lagen som ska se till att de ukrainska flyktingarna fördelas jämnare mellan kommunerna träder snart i kraft och tidigare i veckan presenterade Migrationsverket nya reviderade siffror över hur många ukrainska flyktingar som under 2022 föreslås omfattas av anvisning till en kommun. Hur de ukrainska flyktingarna ska fördelas mellan kommunerna beslutas av Migrationsverket den 17 juni.

Vi på Länsstyrelsen försöker på bästa sett förenkla processen för alla inblandade genom att räta ut de frågetecken som går att räta ut. Viktiga frågor för länets kommuner just nu är bland annat ersättningsnivåer och vilka krav som ställs på boendestandard. Besked väntas i den nya förordningen under juni månad inför att den nya lagen ska träda i kraft 1 juli.

Det är viktigt att vi fortsätter främja samverkan och dialog mellan berörda aktörer och vi kommer därför att fortsätta med lunchmöten på onsdagar för länets aktörer där, förutom länets kommuner, Migrationsverket, Västra Götalandsregionen och Arbetsförmedlingen medverkar. Dessa möten kommer att hållas varannan vecka under juni, juli och augusti.

I arbetet hittills har samverkan varit avgörande för att nå snabba resultat. Tack vare de redan upparbetade nätverken i länet har vår samverkan fungerat bra från dag ett. En annan stor del i framgången är också länets positiva och lösningsfokuserade kommuner - en stor eloge för det stora arbete som gjorts för att få till bästa tänkbara lösningar på kort tid.

Det är som sagt mycket som händer nu och samtidigt sker också det ordinarie mottagandet som inte får försummas. Men vägen framåt stavas fortsatt samverkan och samarbete. Det är så vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningar för att möta dem som nu flyr kriget i Ukraina och vill skapa en ny tillvaro i vårt län.

Pia Falck
Chef på enheten för integrationsfrågor, Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelserna ska handlägga krisstöd till jordbruket och yrkesfisket

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att handlägga regeringens aviserade krisstöd till jordbruket och yrkesfisket med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Det handlar om ansökningsprocess, handläggning och utbetalningar.

Den 25 april aviserade Regeringen ett ekonomiskt stöd till animaliesektorn i jordbruket samt växthusföretagen på knappt 1,9 miljarder kronor. 

Vid genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Jordbruksverket och Boverket. Regeringen kommer inom kort återkomma med en tidplan om när stöden kan sökas och utbetalas.

Läs mer om uppdraget på Länsstyrelsens webbplats.

"Bli inte lurad" lär dig känna igen falsk och vilseledande information

I förra veckan startade kampanjen ”Bli inte lurad”, som ska stärka allmänhetens förmåga att stå emot påverkanskampanjer och desinformation. Bakom kampanjen, som går i print, digitalt, sociala medier och på utomhustavlor över hela landet, står Myndigheten för psykologiskt försvar.

– De utländska nationer och krafter som ligger bakom informationspåverkan i syfte att skada Sverige har stora resurser till sitt förfogande. Därför blir det allt viktigare att öka sin egen motståndskraft, inte minst ett valår som detta. Det psykologiska försvaret utgörs av oss alla tillsammans, och ju bättre vi blir på att genomskåda och stå emot desinformation desto starkare blir det, säger Mikael Östlund, kommunikationschef på Myndigheten för psykologiskt försvar.

Kampanjen har en kunskapshöjande ambition och annonserna leder till sajten bliintelurad.se där det finns fördjupande information om källkritik och tips på hur man kan skilja fakta från desinformation.

Läs mer om kampanjen på www.bliintelurad.se

Öppen förskola på ukrainska

Öppen förskola i Göteborgs Stad har rekryterat en ukrainsktalande pedagog. Med start i maj kommer pedagogen att arbeta en halvdag i veckan på en förskola i Tynnered i Göteborg.

Hallå där Ann-Charlotte Wahlsten, rektor på öppna förskolan vid Opaltorget, berätta lite mer om hur ni lyckades med rekryteringen och vilket behov den fyller?
– Arbetet har precis startat. Ett antal familjer som flytt från Ukraina har redan besökt våra andra öppna förskolor i staden. En pedagog som arbetade inom ordinarie förskola i närområdet har ukrainska som modersmål. Vi frågade henne om hon kunde tänka sig att arbeta en halvdag per vecka hos oss.

– Tanken är familjerna från Ukraina ska kunna känna sig trygga med att besöka vår verksamhet och då tror vi att det är viktigt att det finns någon med deras språk som kan förklara för dem hur en öppen förskola och hur ordinarie förskola fungerar. Vi får också möjlighet att informera om annat som kan vara viktigt för dem att veta och vi kan slussa dem vidare om det finns ett behov av det. Eftersom de flesta ifrån Ukraina inte har fast boende och får vänta fyra månader på en ordinarie plats, såg vi att öppna förskolan var den verksamheten som passade bäst för dessa familjer.

Vad gör barn och föräldrar en dag på öppna förskolan?
– Vi erbjuder aktiviteter där man tillsammans med sitt barn väcker barnets nyfikenhet och lust att lära och leka. Ett besök hos oss fungerar som förberedelse för förskola och en möjlighet att få träffa andra föräldrar och barn.

Vad har föräldrarna för frågor till er?
– De frågar om hur förskolan fungerar och även om hur det fungerar med andra saker i Sverige. Många vill att deras barn ska få möjlighet att leka och även lära sig det svenska språket.

Hur ser behovet ut hos er, räcker det med detta stöd på ukrainska en dag i veckan?
– Som det ser ut nu så räcker det med ett tillfälle per vecka. Det är även flera familjer som besöker våra andra 20 öppna förskolor i Göteborg.

Stöd till ukrainare som vill återvända till sitt hemland

Allt fler ukrainare väljer att återvända till sitt hemland och Migrationsverket tar i växande omfattning emot förfrågningar om stöd för återvändande.

– Sverige har en god beredskap för att ta emot en större mängd personer på flykt, men vi behöver också vara beredda att stödja dem som återvänder till Ukraina, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Regeringen har därför gett Migrationsverket i uppdrag att analysera behovet av insatser för att stödja ett frivilligt återvändande. Det gäller både för de ukrainska medborgare som sökt skydd i Sverige och som vill flytta tillbaka till Ukraina under tiden som massflyktsdirektivet är aktiverat och för de som vill flytta efter att massflyktsdirektivet har avaktiverats.

Uppdraget ska redovisas i två delar, senast den 9 juni 2022 respektive den 31 augusti 2022.

Läs mer på regeringens webbplats

Läget i livsmedelskedjan och arbetet med livsmedelsberedskapen

Vid en pressträff den 30 maj gav landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg tillsammans med Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets generaldirektörer en uppdatering om läget i livsmedelskedjan och arbetet med livsmedelsberedskapen.

Livsmedelsförsörjningen är en av de viktigaste samhällsfunktionerna som alltid ska fungera, i alla lägen, i hela landet. Berörda myndigheter ser fortsatt inte någon risk för brist på livsmedel eller tillgång till mat i Sverige. Ökade priser på energi och insatsvaror märks dock genom prisökningar i hela kedjan, däribland ökade livsmedelspriser i affären. Myndigheterna uppmärksammar även vissa utmaningar med olika logistikkedjor. De ser också svårigheter i att få tag på vissa råvaror och förpackningsmaterial vilket påverkar kostnads- och planeringsläget.

Det kan innebära att vissa ingredienser behöver bytas ut. Däremot har konsumenternas större inköp av mat dämpats, vilket underlättar företagens planering.

Läs mer i nyheten på regeringens webbplats

Skydd mot informationspåverkan - fler kurstillfällen

Myndigheten för psykologiskt försvars (MPF) planerar fler tillfällen för grundkursen i skydd mot informationspåverkan. Kursen syftar till att utveckla medvetenhet om hot och sårbarheter inom informationspåverkan. Detta för att skapa ett robust samhälle och motståndskraft i kris och krig som en del av ett starkt totalförsvar

Kursen ges 28-29 juni i Stockholm och ytterligare datum för kurs i Göteborg i augusti och/eller september kommer att släppas inom kort.

Här anmäler du dig: Grundkurs för Skydd mot informationspåverkan (msb.se)

MSB-kampanj med fokus på vikten av hemberedskap

Regeringens satsning på ett stärkt civilt försvar under 2022 innebär bland annat att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) kommer att genomföra flera informationskampanjer riktade till allmänheten.

Den första startar i juni, där budskapen handlar om vikten av att skaffa hemberedskap för en vecka, innan något händer. MSB annonserar brett för att nå så många människor som möjligt.

Kommuner och andra aktörer kan använda och sprida kampanjmaterialet, som kommer att översättas till åtta språk. Materialet finns tillgängligt i början av juni på MSB:s webbplats.

Översatt information till ukrainska jobbsökare

Arbetsförmedlingen har översatt information på sin webbplats som vänder sig till den som flytt till Sverige från Ukraina på grund av Rysslands invasion. På sidorna finns information översatt till ukrainska om bland annat vad som gäller om du söker arbete i Sverige, hur du skriver in dig som arbetssökande och om vilka anställningsstöd den som är inskriven på Arbetsförmedlingen kan få.

Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats.

STATISTIK FRÅN MIGRATIONSVERKET

Aktuella siffror från Migrationsverket

Ansökningar
38 796 ukrainska medborgare har registrerat ansökan om skydd i Sverige sedan 24 februari (siffror till och med den 1 juni). 80 000 personer från Ukraina väntas söka skydd i Sverige under 2022, enligt Migrationsverkets huvudscenario.

Boende
För närvarande finns det 24 745 boendeplatser. Av dessa är 2 247 evakueringsplatser där kommuner bistår Migrationsverket. Beläggningsgraden är 71 procent och situationen bedöms som stabil. (siffror till och med den 1 juni).

Ansökningar enligt massflyktsdirektivet och asyl med anledning av kriget i Ukraina
Senaste siffrorna hittar du på Migrationsverkets statistiksida. Där finns också veckosta­tistik över inskrivna per kommun.

Om nyhetsbrevet

Med det här nyhetsbrevet vill Länsstyrelsen Västra Götaland bidra till samordning och samverkan genom att brett dela viktig information, sprida goda exempel och på olika sätt spegla det arbete som pågår i länet. 

Prenumerera på Läget i länet

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media