Länsstyrelsen Västra Götaland

Social hållbarhet

Nyhetsbrev juni 2022

Social hållbarhet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Välkommen till ett webbseminarium om Ukraina: landinformation, migration och mottagande i Sverige.

10 juni kl 9-15.15, Digitalt

Vill du veta mer om situationen för personer från Ukraina i Sverige, för internflyktingar i Ukraina och för flyktingar som finns i närliggande länder till Ukraina?

Var med på vår digitala temadag den 10 juni. Vi vänder oss främst till dig som är verksam inom området nyanländas etablering eller arbetar med tidiga insatser för asylsökande.

Mer information och anmälan. Sista anmälningsdag är 6 juni.

Nu finns Infogeneratorn på ukrainska

Vill du kunna ge information om föräldraskapsstöd, våld och tvångsäktenskap på flera olika språk? Infogeneratorn är ett verktyg som hjälper dig som arbetar i kommun, region och idéburen sektor med översatt information.

Nu finns Infogeneratorn även på ukrainska inom områdena våld i nära relation, föräldraskap, prostitution och människohandel.

Till Infogeneratorn

Missade du webbinariet om demokrati och jämlika val? Se hit!

Den 1 juni arrangerade Länsstyrelsen ett webbinarium med fokus på demokrati och jämlika val. Under dagen fick deltagare ta del av forskning och statistik om hur valdeltagande ser ut idag.

Under förmiddagen lyfte Myndigheten för psykologiskt försvar viktiga aspekter kopplade till informationspåverkan och de allmänna valen. Under förmiddagen lyftes även vikten av att främja demokratin genom att ta hänsyn till det demokratiska utanförskapet och arbeta med inkludering och tillgänglighet samt ungas delaktighet och inflytande. Slutligen fick vi lyssna på lokal demokrati och hur Västra Götalandsregionen arbetar med frågan.

Om du missade denna förmiddag kan du fortsatt ta del av innehållet via denna länk fram till den 15 juni 2022.

Social hållbarhet: från perspektivträngsel till perspektivgemenskap

15 juni kl 12.30-15.45, Digitalt

Under eftermiddagen berättar flera kommuner om hur de med olika arbetssätt skapat bättre förutsättningar för att få arbetet att leva på tvären i organisationen. Dessutom presenterar Sveriges Kommuner och Regioner ett stödmaterial för arbetet och Länsstyrelsen lyfter möjligheten till fortsatt stöd.

Sista anmälningsdag är 10 juni.

Mer information och anmälan

Funktionshindersperspek-tivet: ett verktyg för god folkhälsa

8 september kl 8.30-12, Digitalt

Välkommen på webbkonferens om hur funktionshindersperspektivet kan stärkas inom det kommunala och regionala folkhälsoarbetet!

Folkhälsomyndigheten ger en nulägesbild av levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning och Länsstyrelsen lyfter hur folkhälsa och funktionshindersperspektivet hänger samman.

Mer information och anmälan

Kom och träffa Länsstyrelsen på Frihamndagarna!

25-27 augusti, Frihamnen, Göteborg

Länsstyrelsen kommer i år som partner att delta och arrangera seminarier på Frihamsdagarna som äger rum den 25–27 augusti.

Frihamsdagarna är en mötesplats för människor och organisationer att mötas över traditionella gränser. Länsstyrelsen ser vikten av att finnas på plats för att möta invånare och kommuner, region och civilsamhället. 

Vill du ha mer information? Läs här på Frihamnsdagarnas hemsida.

Länsstyrelsens seminarier lyfter fram viktiga samhällsutmaningar och ger även plats till unga röster.

Torsdag 25 augusti

13.20   Ett hotat demokratiskt samtal?

14.20   Kvinnorna och kapitalet

Lördag 27 augusti

12.00   Det demokratiska utanförskapet

14.00   Ditt första val?

Utvecklingsdag för familjecentraler

4 oktober kl 9.30-15-30, Vänersborg

Välkommen till en samverkansdag för alla som arbetar inom och med familje-centraler i Västra Götaland.

Dagen erbjuder kunskapspåfyllnad och erfarenhetsutbyte med fokus på områdena föräldraskapsstöd, integration och förebyggande av våld. Under dagen kan du också se fram emot intressanta möten och nätverkande med andra personer inom ditt verksamhetsområde från hela länet. Ett tillfälle för hela arbetslaget att utvecklas tillsammans.

Mer information

Dags för jämlikhet i praktiken!

Vill du få konkreta metoder och verktyg för att skapa och implementera jämlikhetsstrategier på ett systematiskt sätt? Då är denna utbildning för dig.

Välkommen till Länsstyrelsernas utbildning i att arbeta strategiskt mot rasism i kommuner, regioner och statliga myndigheter. 

Utbildningen består av tre moduler varav modul 2 är en fysisk träff i Göteborg.

  • Modul 1: Webbinarium, 20 september kl. 09.00–12.00

  • Modul 2: Göteborg, 6 oktober, kl. 09.30–15.30 (lunch 12–13)

  • Modul 3: Webbinarium, 18 oktober, kl. 09.00–12.00

Mer information och anmälan

Barn- och funktionsrätt 2022 -
Hur arbetar vi för alla barns bästa?

12 oktober kl 13-16 och 13 oktober kl 9-12, Digitalt

Välkommen på webbkonferens om hur barn- och funktionsrättsarbetet kan bedrivas i kommun och region.

Du får ta del av goda exempel på hur teori kan omsättas till praktik och höra ledande experter berätta om nuläget och hur rättighetsfrågorna hänger ihop. Dessutom kommer du som deltagare hjälpa till att besvara frågan: hur gör vi då?

Mer information och anmälan

Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Hela det offentliga Sverige har ansvaret att arbeta utifrån FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som Sverige antagit.

Länsstyrelsen bjuder därför in till en utbildning där du får grundkunskap i konventionen och hur den kan omsättas i din verksamhet. Utbildningen riktar sig till alla som arbetar eller är förtroendevalda i kommun eller region i Västra Götalands län. Utbildningen är kostnadsfri och hålls digitalt:

5 oktober kl 9.00-11.30    Mer information och anmälan
15 december kl 13.00-15.30    Mer information och anmälan

RUBRIK

10

JUN

Webbseminarium om Ukraina: landinformation, migration och mottagande i Sverige.

Mer information och anmälan.   Sista anmälningsdag är 6 juni.

15

JUN

Social hållbarhet: från perspektivträngsel till perspektivgemenskap

Mer information och anmälan.   Sista anmälningsdag är 10 juni.

8

SEP

Funktionshindersperspektivet: ett verktyg för god folkhälsa

Mer information och anmälan

Kursstart

20

SEPT

Jämlikhet i praktiken

Mer information och anmälan

4

OKT

Utvecklingsdag för familjecentraler

Mer information

5

OKT

--

15

DEC

 

Grundutbildning i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Mer information och anmälan till 5 oktober

Mer information och anmälan till 15 december

12-13

OKT

Barn- och funktionsrätt 2022 -
Hur arbetar vi för alla barns bästa?

Mer information och anmälan

Om nyhetsbrevet

Information om event och konferenser, utlysningar av medel, samt nyheter kopplade till integration, folkhälsa och rättighetsfrågor.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick