Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev juni 2022

Vänerns vattenvårdsförbund
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vattenvårdsplan för Vänern
– Mål och åtgärder 2022-2029

Foto: Johnér

Vänerns vattenvårdsförbund beslutade vid årsmötet den 5 maj 2022 att vi ska arbeta med vattenvårdsplanens del mål och åtgärder under åtta år.

Vi ska fokusera arbetet till fyra fokusområden där varje område pågår i två år åt gången. Först ut är arbetet med att förhindra spridning av invasiva främmade arter i och vid Vänern.

I rapporten Vattenvårdsplan för Vänern – Mål och åtgärder 2022-2029 finns förslag på aktiviteter och utförande för respektive fokusområde samt förslag på arbetssätt. Valet av fokusområden har vi arbetat fram tillsammans med medlemmarna i Vänerns vattenvårdsförbund.

Läs mer!

Undvik att sprida främmande arter till våra sjöar

Sjögull, foto: Mats Rydgård.

Sjögull täcker en vik i Mälaren, foto: Mats Rydgård.

Sommaren är äntligen här! Om du ska ta din båt till en ny sjö finns mycket du kan göra för att inte sprida främmande arter. Det gäller också dig som dyker eller fiskar.

Risken för att främmande arter ska sprida sig och komma in till våra stora sjöar Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är stor. Alla främmade arter ställer inte till med problem, men några är invasiva och kan påverka den biologiska mångfalden och samhället. De kan sprida sjukdomar och konkurrerar ut inhemska arter.

I broschyren Sprid inte främmande arter till våra sjöar finns flera tips på vad du kan göra för att förhindra spridning av dessa arter, exempelvis:

  • Flytta aldrig växter eller djur mellan sjöar.
  • Rengör utrustning som dykardräkter, fiskeredskap, båtar och annan utrustning innan du flyttar dem till ett nytt vatten.
  • Töm motorn på vatten, och även andra utrymmen på båten som håller vatten, när du tagit upp den.

Läs fler tips på vad du kan göra för att förhindra spridning av dessa arter. Du får också en kort beskrivning av arterna. 

Du kan rapportera misstänkta fynd av främmade arter.

Fortsättning följer för samförvaltning fiske i Vänern  

Den 30 april i år slutrapporterade vattenvårdsförbundet projektet "Samförvaltning fiske Vänern" till Jordbruksverket. Ett projekt som har pågått sedan 2018.

Samförvaltning fiske i Vänern har blivit ett arbetssätt som kommer att finnas kvar. Det är en samverkansform mellan fiskets intressenter där fiskefrågor kan diskuteras och förslag på förändringar kan beredas. Samförvaltningen består av en styrgrupp där samtliga av fiskets intressenter ingår samt myndigheterna. Till samförvaltningen finns också flera arbetsgrupper som en regelgrupp, yrkesfiskegrupp, fisketillsynsgrupp och en trollinggrupp.

Läs mer om vårt arbete med samförvaltning fiske i Vänern!

Årsmöte på Karlstads universitet.

Lyckat årsmöte med studiebesök

Nu kan du ta del av protokoll och handlingar från Vänerns vattenvårdsförbunds årsmöte den 5 maj på Karlstads Universitet, som också var värd för dagen.

Totalt deltog 36 personer varav sex personer följde stämman digitalt via Zoom. Årsmötesprotokoll och handlingar finns digitalt på webben, Årsmöte – Vänerns vattenvårdsförbund (vanern.se)
Här kan du också ta del av några av presentationerna från dagen.

KALENDER

30

SEP

Vänerdagen/ForskarFredag

Vänerns vattenvårdsförbund, Laxfond Vänern och Högskolan i Skövde bjuder in till en gemensam dag om Vänern där miljöövervakning, fisk och forskning står i fokus. Boka dagen! Program och inbjudan går ut i augusti.
Kl. 09.00-15.00, 30 sep, fm: på DaCapo i Mariestad, em: studiebesök Tidans kvillar

Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Vänerns vattenvårdsförbund
542 30 Mariestad | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick