Länsstyrelsen Västra Götaland

Alkohol, tobak och rökfri miljö

Nyhetsbrev nr 4 2022

Alkohol, tobak och rökfri miljö
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Tillsynskollegor!

Idag är det höstens första dag i kalendern och det markerar samtidigt början på ännu en höst med tillsyn över alkohol, tobak och rökfria miljöer i Västra Götaland. Landskapet förändras ständigt i vår värld. Lagar, produkter och tillståndsenheter kommer och går. 2022 har inte utgjort något undantag utan har inneburit ett flertal nyheter och förändringar. Vi kan också vänta oss att denna utveckling kommer att bestå under det kommande året.

Vi inleder hösten med en digital träff för alkoholhandläggarna den 1 september. En viktig punkt som kommer att diskuteras är hur vi i framtiden kan tillgodose kommunernas behov av tillsynsvägledning och utbildning. Dessutom ges möjlighet att påverka utformningen av Länsstyrelsens tillsyn de kommande åren. Vi kommer också att belysa frågan om påverkan från politiker, chefer och utomstående på handläggning av ärenden om serveringstillstånd.

Det senaste året har vi blivit mer uppmärksamma på problem kopplade till brottslighet och inte minst organiserad brottslighet. Statistiken är knapphändig men mönstren är tydliga. Den illegala tobaken florerar i vårt län, på vad som mer och mer börjar likna ett parallellt distributionssystem med hela kedjan från tillverkare till konsument. Dessutom ser vi tecken på olika sorters försök att störa kommunernas handläggning, både på tobaks- och alkoholsidan. 

Vattenpipskaféerna förblir ett ständigt aktuellt ämne för de kommuner där kaféer finns. Tillsynen har ställt till problem för kommunerna på lite olika sätt. Länsstyrelsen ser ett behov av att stärka arbetet med tillsyn av vattenpipskaféer och under 2022 arbetar vi därför dels med att ta fram en tillsynsvägledning vid tillsyn av vattenpipskaféer och vi har även genomfört en enkätundersökning om tobaksrelaterad brottslighet hos kommunerna.

Lag om tobaksfria nikotinprodukter har upptagit en betydande del av Länsstyrelsens arbetstid under första halvåret 2022. Sedan den 1 augusti är lagen i kraft och vi övergår nu till att följa upp ikraftträdandet. Kommunerna har signalerat att man kommer att behöva tid på sig innan alla styrdokument är på plats. För den intresserade så anordnar Länsstyrelsen den 18 november ett digitalt seminarium om socioekonomiska- och könsskillnader i rökning och nikotinanvändning. Tobaksfria nikotinprodukter kommer att vara en del av programmet.

En fråga som varit på tapeten under sommarmånaderna handlar om nya bestämmelser vid försäljning av e-cigaretter och e-vätskor. Vissa e-vätskor med en högre halt nikotin kräver efter den 1 juli 2022 ett särskilt tillstånd till överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter. Ett s.k. överlåtelse-tillstånd ansöks hos Länsstyrelsen i det län som överlåtelsen ska ske. För ansökan tas en ansökningsavgift på 2 900 kr ut och ett tillstånd kan meddelas för högst fem år.

Behovet av utbildning på vårt område är konstant men inte alltid så enkelt att tillgodose. Under 2022 satte Länsstyrelsen tillsammans med våra kollegor i Skåne ihop en alkohol- och en tobaksutbildning för nya handläggare. Föreläsarna har erfarenhet från både kommun och länsstyrelse, samt från både alkohol- och tobakssidan. Utbildningen går nästa gång i Göteborg den 7-8 september och då med alkoholinriktning.

Ibland står stjärnorna rätt och man kan bjuda på något utöver det vanliga. Den 11–12 oktober anordnar fyra länsstyrelser en handläggarkonferens på Falkenbergs strandbad. Som föreläsare deltar Conny Svensson från Skatteverket och Ewa-Gun Westford, tidigare på Polisen. Konferensen kommer förstås också ge möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med kollegor från Väst- och Sydsverige.

Länsstyrelsens tillsyn av kommunernas alkohol- och tobakstillsyn utgör en hörnsten i vår verksamhet. Under våren 2022 genomfördes tillsyn i Fyrbodal och Boråsregionen. I höst ligger fokus på rökfria miljöer i Göteborgsregionen. Generellt så ser det bra ut inom kommunerna alkohol- och tobakstillsyn medan tillsyn av rökfria miljöer fortfarande dras med låga tillsynsfrekvenser, inte minst av de ”nya” rökfria utomhusmiljöerna.

Slutligen vill vi nämna den samverkan som Länsstyrelsen har. Våra kontakter med övriga länsstyrelser och Folkhälsomyndigheten är regelbundna. Under 2022 har vi dessutom haft kontakt med en lång rad statliga myndigheter, organisationer och företag. Vi svarar också på många frågor från kommunerna (cirka en per dag) och det är vår ambition att kunna bistå kommunerna med ett kvalificerat stöd i ert dagliga arbete.

Nu ser vi fram emot en riktigt bra tillsynshöst 2022!

Om nyhetsbrevet

Alkohol, tobak, e-cigg & rökfri miljö är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med alkohollagen, tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lyfter sådant som är aktuellt på området.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick