Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev oktober 2022

Nyheter för djurhälsopersonal

Årets tredje och sista nyhetsbrev från Länsstyrelsen.

Du kan bland annat läsa om att vi har en ny länsveterinär, rapportering av läkemedelsbehandlingar och begreppen djurhållare och djurägare. 

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Ny länsveterinär

Maja Maack är ny länsveterinär sedan augusti.

Övriga länsveterinärer är Ulf Lövdahl, Heléne Sundqvist, Sara Samuelsson, Emma Andersson, Maria Olofsson och Jorge Pena. Vi tillhör Funktionen för förprövning och veterinära frågor med Charlotte Weicker som chef. Funktionen är en del av Länsstyrelsens Veterinär- och djurskyddsenhet som Niklas Gustenius är chef över.

Du kan nå oss via växelns telefonnummer 010-224 40 00 eller gruppnummer 010-224 50 25.

Krav på märkning och registrering av katter

Jordbruksverket ansvarar för att utveckla ett system för registrering av katter. Bakgrunden är den nya lag som innebär krav på märkning och registrering av katter vilken börjar gälla från januari 2023. Målsättningen är att systemet ska vara igång från och med mitten av januari 2023. Jordbruksverket för dialog med de organisationer som erbjuder frivilliga register.

Pressmeddelande från Jordbruksverket juni 2022

Det är ägaren som ska ansvara för att märka och registrera sin katt, märkningen ska vara bestående och kraven gäller katter som permanent finns i Sverige.

Beslut om krav på märkning och registrering

Rapporterar du in behandlingar på pappersblankett?

Läkemedelsbehandlingar som du utför efter den 1 januari 2023 kommer du inte längre kunna rapportera genom att skicka in pappersblanketten "Praktikjournal för veterinärer" D80 till Söderhamn.

Mer information om nya krav på rapportering från 2023 finns på Jordbruksverkets webb

 Information.pdf

Vad är skillnaden mellan en djurhållare och en djurägare? Och hur kommer aktör in i bilden?

Länsstyrelsen har uppmärksammat att myndigheten och djurhälsopersonal arbetar olika med begreppen djurhållare och djurägare gällande vem som ansvarar för djuret och vem som ska anges i tex journal och intyg. Länsstyrelsen vill därför reda ut begreppen och tydliggöra vem som ska anges i tex journal och intyg.

Enligt D8, Jordbruksverkets föreskrifter om skyldigheter för djurhållare och djurhälsopersonal definieras djurhållare i 1§ 1 kap. som den som äger djuret eller på annat sätt ansvarar för djuret. Det betyder alltså att det är djurhållaren som ansvarar för djuret. Djuret kan därmed ha en person som djurägare och en annan person som är djurhållare. Exempelvis är den som kommer med ett djur till kliniken en djurhållare.

Enligt 6 kap. 1§ i D8 framgår att djurhälsopersonal som anlitats av en djurhållare ska på dennes begäran utfärda intyg. I 7 kap. 2§ samma föreskrift framgår att en journal, när det är möjligt, bland annat ska innehålla uppgifter om djurhållarens namn, adress och telefonnummer samt eventuellt produktionsplatsnummer (ppn). Mer om detta finns bland annat att läsa om på Jordbruksverkets webb.

Lagstiftaren är tydlig i behörighetslagstiftningen med att det är begreppet djurhållare som anger vem som ansvarar för djuret. Detsamma gäller djurskyddslagstiftningen. När vi som myndighet kontrollerar om djurskyddslagstiftningen följs så är det djurhållaren som vi kontrollerar och som vi vid behov kan ställa krav på och rikta våra beslut till. Det är därför viktigt att en person som söker vård för ett djur, men som inte är djurägare, inte nekas vården bara på grund av att personen inte själv äger djuret.

Lite extra: i den nya djurhälsoförordningen (AHL) som beslutades i EU 2016 benämns djurhållare aktör. I artikel 4 framgår bland annat följande definitioner som kan vara bra att känna till gällande olika personer som kommer i kontakt med djur:

Sällskapsdjurshållare: en fysisk person, som också kan vara sällskapsdjursägare, som håller ett sällskapsdjur.

Sällskapsdjursägare: en fysisk person som anges som ägare i den identitetshandling som avses i artiklarna 247 c, 248.2 c, 249.1 c och 250.2 c.

Aktör: varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för djur eller produkter, även för en begränsad tidsperiod, med undantag av sällskapsdjurshållare och veterinärer.

Här kan du läsa mer om AHL på Jordbruksverkets webb

Här är länk direkt till AHL på EUs webb  

Kom ihåg att anmäla villkorad läkemedelsanvändning till Länsstyrelsen

Den veterinär som förskriver läkemedel för villkorad läkemedelsanvändning (ViLA) ska inom två veckor från det att förskrivningsperioden börjar skicka in en anmälan om villkorad läkemedelsanvändning till länsstyrelsen. Veterinären ska bifoga en kopia på instruktioner för behandling och läkemedelsanvändning. I de besättningar som håller mjölkkor eller grisar ska även den senaste djurskyddsdeklarationen bifogas. Skicka in din anmälan till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

 Blankett anmäla vila.pdf

Anmälan om villkorad läkemedelsanvändning som fortsätter ska årligen skickas in till länsstyrelsen. Om den villkorade läkemedelsanvändningen inte avbryts räcker det att veterinären skickar in ett meddelande om att ViLA fortsätter, informerar om eventuella förändringar som gjorts under det senaste året samt bifogar djurskyddsdeklaration i de besättningar där det är aktuellt. Även detta meddelande med information skickar du till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Ny behandlingsrekommendation gris

Läkemedelsverket har uppdaterad behandlingsrekommendation för dosering av antibiotika till gris. Den senaste versionen är från 2012.

Behandlingsrekommendation gris

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. 

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-11.30. 

Anmäl via webben här

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till vastragotaland@lansstyrelsen.se.

 

Det finns en E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA.

 

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till vastragotaland@lansstyrelsen.se

 

 

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet kan du läsa om nyheter och aktuella händelser som berör dig i ditt yrke när det gäller lagstiftningen. Exempelvis läkemedelsanvändning, smittskydd, djurskydd.
Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Målet är att så många som möjligt av djurhälsopersonalen på ett enkelt sätt ska få tillgång till information från oss.
Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år – juni, februari och oktober.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick