Länsstyrelsen Västra Götaland

Landsbygdsbladet

Nyhetsbrev oktober 2022

Landsbygdsbladet
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Höstens aktiviteter

I detta Landsbygdsblad presenterar vi aktiviteter under hösten. Vi hoppas att det bland alla aktiviteter finns något för just dig. Våra aktiviteter vänder sig till landsbygdsföretagare som vill utveckla både sig själv och sin verksamhet. Om du saknar någon aktivitet får du gärna höra av dig och berätta det, vi kanske kan ta med det i vår planering av aktiviteter längre fram.

 

Vi kommer även i fortsättningen att genomföra en del av aktiviteterna digitalt och en del som fysiska träffar.

 

Notera att när det krävs anmälan för att delta i en aktivitet är anmälan bindande när sista anmälningsdag passerat. Deltagaravgiften faktureras efter genomförd aktivitet till alla som är noterade som anmälda vid sista anmälningsdag.

Foto: Johanna Eriksson

Starta Livsmedelsverksamhet

Tillsammans med övriga deltagare får du matnyttig information och ett givande nätverk inför din verksamhetsstart. Informationen har allmän inriktning och vänder sig till alla olika typer av livsmedelshantering.

Plats & tid

Digitalt via Skype den 24 november kl 9:30-13:00.
Anmälan senast den 16 november

Deltagaravgift

300 kr exkl moms.

Frågor

Johanna Eriksson 010-224 52 23
johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se

Foto: Jonas Ingman/Westsweden.com

Vill du arbeta med småskalig landsbygdsturism?

Är du intresserad av att starta eller utveckla verksamhet kring landsbygdsturism på din gård? Då kan du delta i en halvdag med övergripande information om besöksnäringen, kultur- och naturturism, storytelling, värdskap och lagar. Aktiviteten är på ett landsbygdsföretag i länet. Du får en fin inblick i hur de arbetar med besöksnäring.

Plats & tid

KynnefjällsNatur, Hedekas den 9 november kl 13:00-16:30.
Anmälan senast den 3 november

Deltagaravgift

Kostnaden är 300 kr exkl moms. Fika ingår.

Frågor

Ann-Charlott Hajdu-Rafis 010-224 56 06
ann-charlott.hajdu-rafis@lansstyrelsen.se

Foto: Karin Jarl

Ekologisk biodling- något för dig?

Är du biodlare och är nyfiken på ekologisk biodling? Funderar du på om ekologisk biodling är något för dig? Anmäl dig till vår kurs. Under kursen kommer du att få information om vilka regler som gäller. Vi kommer att prata bihälsa och vaxhantering i ekologisk biodling. Under eftermiddagen kommer även företagare berätta om sina ekologiska biodlingar.

Plats och tid

Naturbruksskolan Uddetorp, 16 november kl 13:00-17:00
Anmälan senast den 8 november

Uddevalla Folkets hus, 17 november, kl 13:00-17:00
Anmälan senast den 8 november

Det är samma kurs som ges vid två olika tillfällen.

Deltagaravgift

150 kr exkl moms. Fika ingår. 

Frågor

Karin Jarl 010-224 56 51
karin.jarl@lansstyrelsen.se 

Foto: Erika Kvarnlöf

Instagram för landsbygdsföretagare

På den här föreläsningen får du lära dig hur du som landsbygdsföretagare kan använda dig av Instagram på bästa sätt. Hur skapar du bra innehåll, hur kan du använda dig av stories och vilka hasthags fungerar bäst är bara några av de saker du får ta del av. Vi pratar även om vilka tider på dygnet det är bäst att publicera ett inlägg och vad du kan göra för att öka dina möjligheter att nå ut till fler.

Plats & tid

Digitalt via Skype den 29 november kl 10:00-12:00
Anmälan senast den 22 november.

Deltagaravgift

300 kronor exkl moms.

Frågor

Erika Kvarnlöf 010-224 53 17
erika.kvarnlof@lansstyrelsen.se 

Foto: Johanna Eriksson

Gör din egen HACCP

Denna kurs ger dig grundläggande kunskaper i HACCP. Kursen är uppdelad på tre dagar där teori och praktiska övningar varvas. Under kursen kommer du lära dig mer om vilka risker som kan förekomma och hur du förebygger dem, men även hjälp med att analysera din egen tillverkning/beredning.

Plats & tid

Vara Folkhögskola, Vara, den 25 januari, 8 februari samt 22 februari 2023
Anmälan senast den 12 januari

Deltagaravgift

1200 kr exkl moms (inkl fika, lunch och kursmaterial)

Frågor

Johanna Eriksson 010-224 52 23
johanna.s.eriksson@lansstyrelsen.se

Älgstugan, Wrågården Fotograf: Jonas Ingman/Westsweden.com

Nu behöver vi tänka hållbarare

Vad betyder egentligen hållbar utveckling? Det finns naturligtvis olika skrivningar för detta men redan 1987 myntades begreppet i Brundtland-rapporten. Det är ”… en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.”

Inom besöksnäringen i Västra Götaland arbetar idag både stora och mindre turismföretag aktivt framåt för en ekologisk, social och ekonomisk hållbar framtid. Hållbarhetsklivet är Västsveriges initiativ för en hållbar besöksnäring där både offentliga och privata aktörer ingår.

Hållbarhetsklivet drivs av Turistrådet Västsverige. Hållbarhetsklivet är direkt kopplat till många av de 17 målen i Agenda 2030. Det handlar om att skapa ekonomiskt bärkraftiga företag och en turism som inte leder till en negativ inverkan på miljön.

Hållbarhetsklivet har fyra grundläggande principer som ska styra företagens val för utveckling och marknadsföring. De fyra principerna är:

  • Så lite miljöpåverkan som möjligt
  • Bra för både boende och besökare
  • Fler besökare när och där det inte är fullt
  • Fler heltidsjobb och mer robusta verksamheter

En av 2022 år vinnare av Hållbarhetsklivet - i Skaraborg blev Wrågården, Falköpings kommun. I motiveringen står det bland annat ”Wrågården är ett företag som har utvecklats från traditionellt jordbruk till att idag vara ett robust och mångfacetterat företag med rötterna väl förankrade inom besöksnäringen. …. och Wrågården är en verksamhet som på riktigt arbetar med hållbarhet i alla dimensioner.”

Är du intresserad av att bli ett mer hållbart företag så kan du ansluta dig till Hållbarhetsklivet. Som ansluten kan man nu ansöka om att få översättning av hemsida och andra digitala marknadsföringskanaler till engelska.

Mer information om Hållbarhetsklivet hittar du hos Hållbarhetsklivet - för en hållbar besöksnäring i Västsverige.

Bigårdskartan i Västra Götalands län

Vill du få information om den mark som finns inom din bigårds flygområde? Vill du få en indikation om din bigård passar för ekologisk biodling?

I Bigårdskartan kan du ta reda på vilken typ av mark som dina bin flyger över. Den kan ge en indikation på var det kan finnas platser som är lämpliga för ekologisk biodling.

Testa den gärna och återkoppla vad du tyckte om den.

Du hittar Bigårdskartan på Länsstyrelsens webbplats

Foto: Erika Kvarnlöf

Prenumerera på brev till en blomsterbonde

Brev till en blomsterbonde är ett nyhetsbrev som ger tips och inspiration till dig som odlar lokala snittblommor för försäljning, och till dig som funderar på att starta upp företag inom branschen.

Läs vårt senaste nummer här

Uppdaterad vägledning om god hygienpraxis och HACCP

Alla livsmedelsföretag ska följa de grundläggande kraven om livsmedelshygien. Nu har EU-kommissionen uppdaterat vägledningen om god hygienpraxis och HACCP. Nytt är bland annat ett avsnitt om livsmedelsdonationer och livsmedelssäkerhetskultur. Dessutom har texterna om allergener utökats med nya tips och råd.

Läs mer hos Livsmedelsverket

Goda´RÅDgivare!

Karin Jarl, rådgivare inom ekologisk biodling på Landsbygdsavdelningen. 

Vad driver dig i ditt arbete?

Jag drivs av att förmedla kunskap och information som får biodlarna att växa som företagare och som biodlare. Under studiebesök, studieresor och i artiklar försöker jag lyfta fram biodlare som kan inspirera andra. Jag vill visa att det är möjligt att driva ett ekologisk biodlingsföretag med lönsamhet och en sund bihälsa.

Vad är dina bästa tips för att utveckla din företagsidé?

Att anpassa ditt företag efter dina förutsättningar och det du tycker är roligt. Det är viktigt om du ska orka i längden. Du kan även vinna mycket på att ta till vara förutsättningarna på just din plats.

Gör en plan hur din verksamhet ska utvecklas och försöka göra rätt steg i rätt tid. Vissa förändringar är bra att göra innan biodlingen/företaget vuxit sig för stor. Var inte rädd att göra saker på ditt personliga sätt. Se på dina kunders önskemål. Kanske kan du få en större kundkrets genom att göra en udda produkt som få andra har?

Vilken typ av kurser har du på gång nu?

I november har vi en kurs i ekologisk biodling. Målgruppen är biodlare som är nyfikna på ekologisk biodling. Under eftermiddagen går vi igenom vad ekologisk biodling är och vilka regler man har att förhålla sig till. Två företagare kommer att berätta om sina ekologiska biodlingar.

I våras lade vi ut Bigårdskartan på vår webb. Det är ett hjälpmedel för biodlare att få en indikation om bigården passar för ekologisk biodling. Vi vill fortsätta att förbättra den och därför finns nu en enkät på hemsidan, där du som testar kartan kan fylla i vad du tycker.

 

Om nyhetsbrevet

Du får det här utskicket eftersom du antingen sökt EU-stöd, deltagit på någon av våra aktiviteter eller för att du har anmält intresse för att få aktuell information från landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ansvarig utgivare: Lena Björkqvist, lena.bjorkqvist@lansstyrelsen.se
Redaktör: Nina Goos, nina.goos@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick