VISS nyheter

mars 2023

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
Bild på två män som sitter bredvid varandra i en kontorsmiljö

Tobias Haag och Adam Johansson

Ny förvaltningsledare

Tobias Haag har efter många år som förvaltningsledare av VISS lämnat över uppdraget till Adam Johansson. Adam tog över jobbet den 20 februari och sitter även han placerad på Länsstyrelsen i Jönköping. 

– Jag inser att det kommer att bli en rejäl utmaning att ta över efter Tobias som varit med så länge och lett och utvecklat arbetet, men det är en utmaning som jag ser fram emot, säger Adam Johansson.

Adam har tidigare jobbat med fiskefrågor på Länsstyrelsen i Jönköping och med flera av IT-systemen som berör fiske. Han har även jobbat som verksamhetsledare för Leader Vättern med fördelning av EU-stöd till fiskeprojekt.

Tobias Haag jobbar kvar på Länsstyrelsen i Jönköping, numera som enhetschef.

Porträttbild på kvinna, vit bakgrund

Anna Lejontand

Tillskott i supporten

Välkommen Anna Lejontand, ny objektspecialist i VISS-supporten! Anna ska arbeta med  VISS-relaterade frågor och problem, samt i förvaltningen av  själva systemet.
Hon kommer även att delta i projekt VISS 2.0. Där håller hon i planeringen av utbildningsinsatserna kring det nya systemet.

– Jag tycker det är roligt och utmanande att hitta lösningar på problem, utveckla nya funktioner och metoder och att hjälpa människor. Jag försöker alltid ha öppet sinne för nya idéer, berättar Anna.

Anna är miljövetare och kommer närmast från uppdrag som objektspecialist och handläggare inom förorenad mark på Länsstyrelsen i Skåne. Hon har tidigare även jobbat med förorenad mark på Länsstyrelsen i Östergötland, samt som handläggare på Arbetsförmedlingen.

Ny modul: Åtgärdsbehov

I den tredje vattenförvaltningscykeln har vattenmyndigheterna uppskattat hur mycket fosfor- och kvävebelastningen behöver minska för att vattenförekomster ska nå ekologisk god status. Informationen når du bland annat via modulen "Åtgärdsbehov". Denna modul ska ersätta "Förbättringsbehov" men just nu visas de parallellt i VISS. Det är "Åtgärdsbehov" som gäller.

 • Informationen finns sammanställd per vattenförekomst. Du hittar modulen "Åtgärdsbehov" när du scrollar ned på sidan som beskriver den vattenförekomst du valt.
 • Alternativt kan du hitta informationen direkt i referensbiblioteket i VISS: 
  ID 55168
 • Det finns även en rapport som beskriver hur åtgärdsbehoven är beräknade:
  Metod för beräkning av åtgärdsbehovet för övergödning (vattenmyndigheterna.se)

VISS 2.0

Enkel schematisk bild som visar status i projektet. Arbete utförs nu i leverans 1 av 6.

Just nu i VISS 2.0

I bilden ovan ser du var vi befinner oss i den aktuella projektfasen, som nu är indelad i sex stora leveranser. Fördjupade kravanalyser pågår löpande tillsammans med lösningar och konstruktion.

Den första leveransen är en intern leverans till länsstyrelsernas beredningssekretariat. Den sker i slutet av året. Just nu byggs en ram med bland annat startsida och sökbara vattenförekomster.

Efterföljande leveranser sker under 2024 och början av 2025.

Kompetenser på plats

I projektgruppen som jobbar för ett modernt och tillgänglighetsanpassat system ingår nu strax över 20 personer. Tillsammans skapar de ett gediget team som jobbar i cykliska processer genom de sex leveranserna:

 • Kravanalytiker och specialister inom UX/IT* sammanställer behov och krav, samt tar fram prototyper.
 • Lösnings-, domän- och mjukvaruarkitekter utreder bästa möjliga lösningar.
 • Scrum Master** och systemutvecklare utvecklar IT-system efter arkitekternas lösningar.
 • Testledare och testare prövar det det som utvecklarna byggt.
 • Förvaltningsledare, objekts- och systemspecialister samt kommunikatör förbereder användare på det nya systemet, förtydligar skillander och tar fram utbildningsmaterial.

 

 

* UX står för User Experience, användarupplevelse

** Scrum Master skapar struktur och förutsättningar för ett agilt arbetssätt

 

 

Ja, jag vill prenumerera!

Registrera dig för prenumeration

 

I nästa nyhetsbrev vill jag läsa om

Ja, vad? Maila VISS support och berätta! Märk ämnesraden "nyhetsbrev"

Kontakt

För VISS-utbildningar, support och övriga frågor, kontakta viss_support@lansstyrelsen.se 

För frågor om projekt VISS 2.0, kontakta viss2.jonkoping@lansstyrelsen.se

VISS - Vatteninformationssystem Sverige

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

Dela detta utskick