Miljösamverkan Sverige

Miljösamverkan Sverige

Nyhetsbrev december 2020

Miljösamverkan Sverige
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare
Elin, Ingela, Carina och Sara står utomhus med corona-säkrat avstånd mellan sig.

Vi summerar och blickar framåt

Nu är det snart jul igen. Detta har varit ett speciellt år även för Miljösamverkan Sverige. Vi har ställt om och lyckats genomföra vår verksamhet online. Det fungerar över förväntan, men visst har vi utmaningar, till exempel när vi startar nya projekt. Nu hoppas vi på härliga helger med tid för återhämtning. Spännande saker väntar efter årsskiftet, bland annat lanserar vi tillsynsutbildningen som vi är stolta över. Läs mer om den under rubriken Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn.

Miljösamverkan Sverige kommer att leverera mycket under 2021, så se till att hålla utkik efter vårt nästa nyhetsbrev.

Från oss alla till er alla

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

/Elin, Ingela, Carina, Sara

En person står vid ett vatten utsprång och fyller på en flaska med vatten.

Foto: Helene Ek, Länsstyrelsen Östergötland

PFAS vid deponier

PFAS är en synnerligen aktuell fråga från många infallsvinklar. Nu har vi kommit igång med vårt projekt ”PFAS vid deponier”. Här sätter vi fokus på tillsynsperspektivet och utflödet av PFAS från deponier. Målet för projektet är skriva ett handläggarstöd till dig som arbetar med tillsyn av deponier och misstänker att PFAS kan vara ett problem. Hur kan du agera? Hur tolka resultat från provtagningar? Vilka krav är rimliga att ställa? Just nu samlar vi in underlagsdata från tillsynsmyndigheterna. Vi är beroende av det för att kunna jobba vidare. Kan du bidra?

Läs mer om PFAS vid deponier

Illustration: En person utbildar tre andra i miljöbalken.

Utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn

Se miljökonsulten Mia Jameson berätta om Miljösamverkan Sveriges utbildning i grundläggande miljöbalkstillsyn som lanseras i början av år 2021. Utbildningen är digital och består av totalt åtta avsnitt. Du får bland annat lära dig vilka verktyg en tillsynsmyndighet har för att miljöbalkens regelverk ska kunna följas. Du får också veta mer om vad de som ska följa lagstiftningen ska tänka på och får råd kring hur du handlägger ärenden och genomför tillsynsbesök. Utbildningen vänder sig till såväl nya som gamla medarbetare. Du hittar den inom kort på miljosamverkansverige.se.

Se miljökonsulten Mia Jamesons dragning

Samordnade rutiner för avgifter (FAPT)

Under ett års tid har vi arbetat med att förenkla och standardisera arbetet med årlig avgift för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. Det har resulterat i en gemensam rutin, fyra epostmallar och en dokumentmall i Platina. Du hittar rutin och epostmallar på vår webbplats.

Samordnade rutiner för avgifter (FAPT)

 

Är du nyfiken att höra mer om hur materialet kan användas? Lyssna gärna i efterhand på vårt webbinarium där resultatet presenterades.

Webbinarium FAPT 2020-12-01

Tillsyn på distans

På grund av pandemin har tillsynsmyndigheterna ställt om mycket av sitt arbete. Hur går det för länsstyrelserna att bedriva tillsyn av miljöfarlig verksamhet på distans? När är det lämpligt/olämpligt? Är länsstyrelserna nöjda med sitt arbete? Vilka erfarenheter tar vi med oss framöver?

Under oktober månad hade vi en enkät ute där vi försökte fånga in svar på bland annat dessa frågor. Nu finns en sammanställning av svaren inklusive önskelista och förslag på fortsatt arbete inom Miljösamverkan Sverige.

Tillsyn på distans - resultat från en enkätundersökning

Illustration av en paragraf som står lutat mot en tegelvägg.

Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning

Den 3 och 11 februari bjuder vi in till webbinarium i projektet Utbildning av vattenhandläggare i domstolsprövning.

Projektgruppen förbereder just nu med att spela in ett antal föreläsningar som du ska få titta på i samband med webbinarierna. Håll utkik efter inbjudan som skickas ut inom kort.

Tillsynsplanering

Vi har under hösten så smått startat projektet Aktualisering av tlllsynplansmodellen genom att inventera hur länsstyrelserna i dagsläget jobbar med tillsynsplaner. Under nästa år ökar vi takten i arbetet med målet att ta fram ett förslag till modell för länsstyrelsernas samlade tillsynsplaner enligt miljöbalken. Vi behöver fler deltagare i arbetet så hör gärna av dig om du vill vara med. Skicka din intresseanmälan till miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se.

Det finns fortfarande platser kvar i våra nya projekt 2021

Styrgruppen beslutade i juni vilka projekt vi ska jobba med nästa år. Det blir som vanligt en mix av projekt inom olika sakområden. Vi har sökt deltagare från länsstyrelserna under hösten men det finns fortfarande platser kvar. Hoppas du vill vara med! Här är listan:

 • Anmälningspliktiga vattenverksamheter inklusive Myllrande våtmarker
 • Dagvatten miljöfarlig verksamhet
 • Handlingsplaner förorenade områden
 • Infrastruktur grundvatten
 • Stöd för bedömning av betydande miljöpåverkan
 • Verktygslåda egenkontroll vattenkraftverk (tillsynskampanj)

Skicka din intresseanmälan till miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se

Mer information hittar du i vår verksamhetsplan 2021-2023 som finns utlagd på www.miljosamverkansverige.se.

Halvprofilbild på Magnus Eklund

Magnus Eklund har varit ordförande för Miljösamverkan Sveriges styrgrupp.

Några frågor till...

...Magnus Eklund, chef för Naturvårdsverkets Viltförvaltningsenhet. Magnus är tidigare avdelningschef vid Länsstyrelsen i Örebro län och ordförande för Miljösamverkan Sveriges styrgrupp.

 

Under många år var du en del av Miljösamverkan Sveriges styrgrupp, stämmer det?- Ja, det stämmer. Jag kom med redan 2008. Då var Miljösamverkan Sverige en liten organisation med små resurser. Från 2012 har jag varit ordförande och nu är det dags för mig att lämna i och med att jag byter yrkesroll.

Du som har varit med nästan ända från start, när du tittar tillbaka, hur ser du på Miljösamverkan Sveriges utveckling under åren?

- Det har varit en ständigt pågående utveckling tycker jag. I början hade vi knapert med pengar till verksamheten och det var få myndigheter som deltog. I och med att fler centrala myndigheter gick med i vår samverkan kunde vi växa. Den rejäla förstärkning som vi fick av regeringen 2018 gjorde att vi kunde växla upp ytterligare, till exempel genom att anställa fler projektledare. Vi har breddat vår verksamhet och nu har vi muskler att hantera uppdrag som kommer med kort varsel. Vi försöker vara snabba och ligga lite före.

De tre år, 2017-2019, som vi arbetade med Grön utveckling bidrog vi till att knuffa naturvårdstillsynen i landet framåt. Utvecklingsarbetet har gett resultat. Vi har haft en expansion och vi har blivit sedda och omnämnda. Vi är utvärderade av Statskontoret, omnämnda av OECD och i Miljötillsynsutredningen från 2017 fick vi stor uppmärksamhet. Miljösamverkan Sverige har ett gott renommé, det finns en tilltro till oss.

Hur ser du på Miljösamverkan Sverige idag?
- Jag menar att vi är en professionell organisation med en bra fungerande styrgrupp. Vi har duktiga verksamhets- och projektledare som gör ett bra jobb.

Om du spanar framåt i tiden, vilka utmaningar ser du för Miljösamverkan Sverige?
- Miljösamverkan Sverige måste fortsätta att ständigt utveckla sin verksamhet. Rollen kommer hela tiden att förändras. Det är viktigt att ta till sig nya perspektiv. Utvärdering behövs, det tror jag mycket på. De handläggarstöd som Miljösamverkan Sverige tar fram, kommer de till verklig användning? Det är viktig att ni hela tiden frågar er hur ni kan bli bättre. Hur levererar Miljösamverkan Sverige största möjliga nytta till dem ni jobbar för? Det är svårt att vara miljöhandläggare.

Till sist, har du något speciellt ögonblick från tiden med Miljösamverkan Sverige som du vill dela med dig av?
-Ja, många! Jag kommer ihåg den tjusiga tårtan när vi firade 10-årsjubileum 2015. Det var roligt att upptäcka att Miljösamverkan Sverige blev omnämnt ca 50 gånger i Miljötillsynsutredningen. För att inte tala om när vi fick förstärkningen på 3 Mkr, det var verkligen en höjdpunkt.

Magnus, nu väntar ett nytt uppdrag hos Naturvårdsverket. Hur kan du stötta Miljösamverkan Sverige där?
- Viltförvaltning, som jag ska jobba med nu är absolut inget område för Miljösamverkan Sverige. Men jag kan ju alltid prata gott om Miljösamverkan Sverige inom Naturvårdsverkets organisation, säger Magnus med glimten i ögat.

Med det skickar vi ett stort tack till Magnus och utnämner honom härmed till Miljösamverkan Sveriges ”hedersambassadör” hos Naturvårdsverket.

En mörklila färgplatta med Skype-ikonen i mitten. Under står texten "En guide till bättre Skypemöten"

En guide till bättre Skype-möten – en utbildningsserie

Har du några minuter över för kompetensutveckling i Skype? Kolla in serien ”En guide till bättre Skypemöten” där du får tips och tricks för mer delaktiga digitala möten. RUS (Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet) har tillsammans med Miljösamverkan Sverige tagit fram korta filmer som visar olika funktioner, tips och tricks som skapar bättre förutsättningar för mer delaktiga Skypemöten. Det är Linda Hassel från RUS arbetsgrupp som guidar dig genom Skype och ger sina bästa mötestips. Linda har under våren hållit i uppskattade Skype-utbildningar för olika grupper på länsstyrelserna och nu finns denna tillgänglig för alla. Avsnitten är mellan 5-10 minuter långa och uppdelade i sex delar:

 • Grunder i Skype
 • Den viktiga inledningen
 • Bikupor och gruppövningar
 • Omröstningar
 • Whiteboard
 • Allmänna mötestips

Spellistan med alla avsnitt finns på Youtube

Om nyhetsbrevet

Miljösamverkan Sverige är en samverkansorganisation för länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten. Vår verksamhet är inriktad på tillsyns- och prövningsfrågor som rör miljöbalken och närliggande lagstiftningar.

Ansvarig utgivare: Ulrika Samuelsson, Länsstyrelsen Västra Götaland
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | miljosamverkansverige@lansstyrelsen.se 
Redaktör: Ida Edgren, Länsstyrelsen Västra Götaland, ida.edgren@lansstyrelsen.se

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick