Inbjudan från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Webbversion | PDF-version

Covid-19 | Vecka 17

Läget i Västra Götaland

Man med kikare står framför blommande magnoliaträd.

Håll koll. Ser du försök till desinformation, rapportera till MSB.

Håll i, håll ut – och håll koll!

”Pandemin har medvetet planerats av en maktelit vars ambition är att kontrollera befolkningen.” ”Vaccinen innehåller mikrochip för övervakning och kontroll av befolkningen.” ”Munskydd är cancerframkallande och orsakar missbildade könsorgan hos foster.”

Där har ni tre av de konspirationsteorier kopplade till covid-19 som sprids i olika forum, globalt och i Sverige. Att det förekommer desinformation och ryktesspridning i olika sammanhang och inte minst kopplat till pandemin är ingen överraskning för någon.

Yttrandefrihet är viktiga inslag i en demokrati. Man får både tycka och tro vad man vill. För oss i Länsstyrelsen är den statliga värdegrundens principer om objektivitet och fri åsiktsbildning vägledande. Vi arbetar faktabaserat och förmedlar säkerställd information.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utbildar myndigheter i hur man kan hantera desinformation och ryktesspridning, bland annat kring covid-19 och vaccinationer. Här har vi alla ett uppdrag att vara uppmärksamma på försök till missinformation, desinformation eller ryktesspridning. Som ett stöd tar MSB fram en rapport varje vecka för att belysa narrativ som kan påverka allmänheten i dessa frågor. Ser vi försök till desinformation ska vi rapportera dessa till MSB. Våra kommunikatörer har koll på rutinerna.

Med andra ord: vi behöver inte enbart fortsätta att hålla i och hålla ut, hålla igång och hålla avstånd – vi måste också hålla koll!

Anders Danielsson
Landshövding

De regionala restriktionerna förlängs till 16 maj

De regionala rekommendationerna från 17 februari förlängs till den 16 maj med löpande omprövning. För gymnasieskolor är råden fortsatt lokalt anpassade efter respektive kommun och skolas situation.

Skärpta rekommendationer i Västra Götaland förlängs till och med 16 maj - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Äppelträd i blom mot blå himmel.

Restriktioner och rekommendationer gäller även under valborg och första maj.

Ett annorlunda valborgsfriande och första maj-tåg med covid-19-lagen

Läget är allvarligt och smittspridningen fortsätter vara hög i länet, därför är det extra viktigt att vi tänker om kring både valborgsfirande och första maj-tåg i år. Oavsett om det är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning som regleras av covid-19-lagen eller om det är en fest av privat karaktär gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd, vilket bland annat innebär att vi ska hålla avstånd och endast umgås i en mindre krets.

– Det är viktigt att påminna om att rekommendationer och restriktioner fortfarande gäller och måste följas för att vi tillsammans ska kunna minska smittspridningen. Att begränsa våra umgängen och hålla avstånd gäller oss alla även under valborg och första maj, säger Maria Andersson, utvecklingsledare.

Detta gäller för valborg- och första maj-friande enligt covid-19-lagen:

  • Publika valborgsmässofiranden och första maj-tåg går i regel under begreppen allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar och tillåter därför inte fler än åtta deltagare, i enlighet med covid-19-lagen.

  • Även privata sammankomster som anordnas i lokaler som hyrs ut för fester och liknande regleras av covid-19-lagen, vilket innebär att högst åtta personer får delta.

Länsstyrelsen, som har tillsyn över att covid-19-lagen följs, kan förelägga en arrangör att se till att inte fler än åtta personer deltar under ett valborgsmässofirande eller en första maj-demonstration. Ett vite kan kopplas till föreläggandet, vilket innebär att den som genomför ett arrangemang i strid mot gällande regler kan behöva betala vitet.

Efterlevnad tillfälliga covid-19-lagen vecka 16

Tillsynen har fokuserat på både turismen, kulturen och framtida högtider under vecka 16. Tillsynen på partybussar och partybåtar har fortsatt och även museum, konsthallar och konstgalleri runt om i länet har fått besök av tillsynshandläggare. Områden i vårt län som är populära bland turister är fortsatt en prioritet i tillsynen och under veckan har flera olika typer av verksamheter i dessa områden besökts av tillsynshandläggare.

Läget för efterlevnaden uppfattas som generellt gott men det finns indikationer på att vissa verksamheter tänker på hur de kan få in så många som möjligt till sin verksamhet istället för att tänka på vad som är lämpligt att arrangera under rådande smittspridning. Tillsyn på plats och föreläggande vid vite utfärdat mot offentlig tillställning, Tough Viking, som skulle äga rum i Göteborg under slutet av veckan. Det vitesföreläggande som beslutades under förra veckan, angående en allmän sammankomst i samband med religionsutövning, har också följts upp och verksamhetsutövaren hade vid tillfället åtgärdat den brist som påpekats.

Diagram över vaccinleveranser mot en bildbakgrund med sprutor i sjukhusmiljö.

Vaccinleveranser från Västra Götalandsregionen till vaccinatörer. Källa: VGR

Vårens vaccinprognos

Nu finns hela vårens vaccinprognos att läsa på VGRfokus. Västra Götalandsregionen räknar med att kunna fördela närmare en miljon vaccindoser till vaccinatörer i Västra Götaland under de kommande tio veckorna. Drygt hälften är förstados-vaccin medan resterande ska användas till invånare som väntar på sin andra dos. Här kan du läsa vaccinprognosen:

Lägesrapport VGR: Hela vårens vaccinprognos | VGRfokus

Diagram med blåa staplar som visar en nedgång av antal smittade covid-19-fall.

Antal fall VG vecka 16. Källa: VGR

Minskning av antal fall

Antalet covid-19-fall minskade under förra veckan men smittspridning är på en fortsatt hög nivå och trycket på sjukvården kvarstår. Under vecka 16 konstaterades 5 467 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är 21 procent färre än vecka 15. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg påpekar att kommande högtider som valborg och studentfiranden innebär en risk för ökad smittspridning och att det är viktigt att hålla avstånd och undvika trängsel, både inom- och utomhus. 

Lägesrapport VGR: Smittskyddsläkarens varning inför valborg - Västra Götalandsregionen (pressmachine.se)

Informationsfilmer på flera språk om vaccination mot covid-19

Sjukdomen covid-19 sprids fortfarande i Sverige. Folkhälsomyndigheten, MSB, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna har tagit fram två filmer om vaccination mot covid-19. Den ena handlar generellt om vaccineringen mot covid-19. Den andra filmen handlar om hur vaccinationen för covid-19 går till.

Filmerna finns på arabiska, persiska, tigrinja, engelska och svenska.

Informationsfilmer på flera språk om vaccination mot covid-19 | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

 

AKTUELLT

16

MAJ

Förlängda restriktioner

Regionala restriktioner förlängs till den 16 maj.

Prenumerera på Läget i Västra Götaland

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media