Länsstyrelsen Västra Götaland

Vänerns vattenvårdsförbund

Nyhetsbrev december 2021

Vänerns vattenvårdsförbund
Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Vänerns webb har fått nytt utseende!

Nu i dagarna har vi lanserat Vänerns vattenvårdsförbunds nya webbplats.  

Med ett moderna och läsvänligare utseende på webben tror vi att vi kommer att kunna nå ut bättre och nå fler. Vi vill informera om hur Vänern mår och om vårt arbete inom vattenvårdsförbundet.

Gå in och se dig om på vår nya webb redan i dag!  www.vanern.se

Tyck till om vattenvårdsplanen för Vänern!

Vattenvårdplanens del "Mål och åtgärder" är nu ut på en samlad remiss till alla medlemmar i Vänerns vattenvårdsförbund. Svar på remissen önskas senast den 31 januari 2022.

Förslaget är att nästa vattenvårdsplan ska löpa över åtta år, 2022-2029, med kampanjer och fokusområden som pågår två år åt gången.

Tyck till om vattenvårdsplanen

Nya rapporter från miljöövervakningen i Vänern

Nu finns flera nya rapporter från miljöövervakningen. De handlar till exempel om mikroplaster i sediment, miljögifter i fisk samt årsredovisning av vattenkemi och biologi i Storvänern 2020 inom den nationella miljöövervakningen i Vänern.

Publikationer

SeaTrack web Vänern - ny avtalsperiod 2022-2024

Vänerns vattenvårdsförbund ska tecknat ett nytt avtal med SMHI om ett verktyg som ska underlätta saneringsarbetet vid utsläpp av olja eller andra föroreningar.

Med verktyget som går under namnet ”SeaTrack Web Vänern” går det enkelt att göra spridningsprognoser timme för timme efter ett utsläpp. Det går också att spåra utsläppskällan. Verktyget är webbaserat och används för att animera hur strömmar, vindar och isläggning ändras.

Läs mer!

KALENDER

08

mars

Styrelsemöte Vänerns vattenvårdsförbund

Styrelsen för Vänerns vattenvårdsförbund kallas till styrelsemöte.
Kl. 09.30-12.00, tisdagen den 8 mars 2022, Länsstyrelsen Västra Götaland på kontoret i Mariestad och på Skype

08

mars

Styrgruppsmöte Samförvaltning fiske i Vänern

Styrgruppen för Samförvaltning fiske i Vänerns kallas till styrgruppsmöte.
Kl. 13.30-16.00, tisdagen den 8 mars 2022, Länsstyrelsen Västra Götaland på kontoret i Mariestad och på Skype

05

maj

ÅRSMÖTE Vänerns vattenvårdsförbund

Kallelse och handlingar kommer att mailas ut senaste en månad innan årsmötet till medlemmarna i vattenvårdsförbundet. Stämman ska gå att följa via Skype, men inte ett eventuellt studiebesök.
Kl. 09.30-15.00, torsdagen den 5 maj 2022, i Värmlands län, plats meddelas senare.

Vänerns vattenvårdsörbund

Om nyhetsbrevet

Vänerkansliet, Länsstyrelsen
Hamngatan 1
542 30 Mariestad

Telefon: 010-224 52 05
E-post: sara.peilot@lansstyrelsen.se

Vänerns vattenvårdsförbund
542030 Mariestad | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick