Länsstyrelsen Västra Götaland

Nyheter för djurhälsopersonal

Nyhetsbrev februari 2022

Nyheter för djurhälsopersonal

Här är årets första nyhetsbrev till djurhälsopersonalen

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Ny EU-förordning om veterinärmedicinska läkemedel

Den 28 januari 2022 började den nya EU‍-‍förordningen om veterinär­medicinska läkemedel 2019/6 att tillämpas.

Läs mer om vad som gäller för dig om läkemedel på Jordbruksverkets webb och på Läkemedelsverkets webb.

15

februari

Webbinaruim för veterinärer

Läkemedelsverket bjuder in veterinärer till ett webbinarium för att ge stöd i användandet av den nya gemensamma europeiska produktdatasen, Union Product database (UPD), samt för information om rapportering av misstänkta biverkningar 
Kl. 15.00-16.00 15 februari 2022

Mer information och anmälan på Läkemedelsverkets webb

Foto: Pixabay

Upphittade vilda djurungar

Det är inte ovanligt att djurkliniker får frågor om upphittade vilda djur. Texten nedan publicerade Länsstyrelsen i maj 2021 i nyhetsbrevet Viltnytt. Är du intresserad av vilt. och rovdjursfrågor kan du gå in och prenumerera på Nyhetsbrevet Viltnytt

Vad gäller angående övergivna vilda djurungar?

Det bästa är att låta djurungen vara. En ensam unge är väldigt sällan föräldralös eller övergiven. Honan är troligen i närheten, även om du inte ser henne. Om barnen kommer hem med en upphittad djurunge, be dem visa var de hittade ungen och sätt sedan ut den där igen så fort som möjligt. Om du hittar ett djur vid till exempel en vägkant kan du flytta det till en säkrare plats i närheten. Honan bryr sig inte om att ungen luktar människa. Hon tar hand om den ändå. Kontakta polisen eller viltrehabiliterare om du är säker på att föräldrarna är döda och ungen verkligen är övergiven – ta inte hand om ungen själv.

Vad gäller för ett vilt skadat djur?

Ett vilt djur bör inte hållas i fångenskap, oavsett om det är skadat eller inte. Enligt djurskyddslagstiftningen är det förbjudet att hålla viltfångade djur för sällskap och hobby och enligt jaktlagstiftningen är det förbjudet att hålla vilt i fångenskap utan tillstånd. För att vårda och rehabilitera skadat vilt krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att rehabilitera skadat vilt.

Om du har hittat ett djur som är så pass skadat att det bör avlivas av djurskyddsskäl får djuret avlivas även om det är fredat eller om avlivningen sker på någon annans mark. Då det avlivade djuret tillfaller den som har jakträtten bör du kontakta markägaren. Är det ett större djur bör du även anmäla händelsen till Polisen, telefon 114 14.

Om du själv inte är jägare får du fråga en granne som jagar alternativt prata med en jaktorganisation på din ort som kan hjälpa till med kontakter. Bor du inom detaljplanelagt område får du inte använda skjutvapen utan tillstånd från polisen. Kommunen kan också ha jägare och dessa har vanligtvis skottlossningstillstånd i tätbebyggelse.

Vissa arter av vilt tillfaller, under vissa omständigheter, staten istället för jakträttshavaren. Dessa arter kallas för statens vilt. Om djur av dessa arter omhändertas eller dödas när de är fredade ska du snarast möjligt anmäla det till Polisen, telefon 114 14.

Ändringar i anmälningsplikt för vissa sjukdomar

Jordbruksverket har genomfört en del förändringar i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen (SJVFS 2021:10), Saknr K12 jämfört med tidigare skrivningar i gamla K4.

Det gäller till exempel anmälningsplikt för leptospiros. Anmälningsplikt har tidigare gällt vid påvisande av antikroppar i enkelprov, men nu krävs titerstegring vid parprov eller verifiering på annat sätt (kap 3 §12 + bilaga 1). Detta gäller även för ett antal andra diagnoser. Se länken för vidare information!

En sak som inte har ändrats, men som fortfarande är aktuell att informera om är skyldigheten för provtagande veterinär att se till bakterieisolat av meticillinresistenta koagulaspositiva stafylokocker skickas till SVA för konfirmering av diagnosen om det undersökande laboratoriet ligger utanför Sverige, till exempel i Tyskland. Vissa utländska laboratorier har rutiner för detta. Andra har det inte. Det är er skyldighet att se till att isolaten skickas till SVA för konfirmering mm. Detta är viktigt av flera orsaker. I första hand är det viktigt att diagnosen är korrekt för det enskilda djuret, besättningen och djurhållaren. Och att insatta åtgärder därmed blir riktiga och verkningsfulla. I det större perspektivet är det naturligtvis oerhört viktigt att vi har koll på de bakterier med särskild resistens som förekommer inom Sverige.

Länk till veterinära författningshandboken med bland annat K12

Färskfoder till hund kan innehålla antibiotikaresistenta bakterier

VeterinärMagazinet refererar i en artikel den 6 januari 2022 till en portugisisk studie där man undersökt förekomsten av antibiotikaresistenta enterokocker i färskfoder som säljs i EU. 54 procent av proverna innehöll enterokocker och av dem var mer än 40 procent resistenta mot olika typer av antibiotika. Forskarna menar att det finns en risk att resistensgenerna överförs till andra bakterier och deras slutsats är att trenden att ge hundar färskfoder kan vara en underskattad källa till spridningen av antibiotikaresistenta bakterier bland människor. Forskarna uppmanar djurägare som ger sina hundar färskfoder att iaktta strikta hygienrutiner vid hanteringen av fodret, samt vara noga att plocka upp efter hundarna på hundpromenaden.

Länk till artikeln

Inspelad föreläsning om Afrikansk svinpest

Gård och Djurhälsan höll ett seminarium den 15 december 2021 om Afrikansk Svinpest. Se bifogad presentation med information om sjukdomen, förebyggande åtgärder och konsekvenser vid utbrott. Seminariet finns även som inspelning, tar en timme. 

  Om pesten kommer - presentation.pdf

Anmälan till Länsstyrelsen

Du som tillhör djurhälsopersonal är skyldig att anmäla till länsstyrelsen när du i din yrkesutövning misstänker att djur inte hålls eller sköts på rätt sätt. Du kan göra en anonym anmälan om du vill. Om situationen är akut och det inte går att nå oss ska du kontakta polisen i stället.

Observera att vi inte återkopplar till den som anmält om vad som händer i ärendet. 

Djurskyddstelefonen
010-224 50 50
Vardagar 9-12

Anmäl via webben här.

Kom ihåg att anmäla misstänkt epizooti till Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

 

Det finns en E-tjänst för att anmäla klinisk misstanke om kvarka, hästinfluensa, virusabort, virusarterit och MRSA.

Om du har avlivat ett djur som har påträffats svårt sjukt eller skadat ska du i första hand underrätta ägaren. Om det inte är möjligt ska du istället underrätta Länsstyrelsen.

Du som tillhör djurhälsopersonalen är skyldig att anmäla till Jordbruksverket när du byter namn, adress eller arbetsplats. Du får gärna anmäla även till oss på Länsstyrelsen, du kan ringa växeln 010-224 40 00 och be att få prata med någon av länsveterinärerna eller e-posta till veterinar.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Om nyhetsbrevet

I nyhetsbrevet kan du läsa om nyheter och aktuella händelser som berör dig i ditt yrke när det gäller lagstiftningen. Exempelvis läkemedelsanvändning, smittskydd, djurskydd.
Nyhetsbrevet riktar sig till samtlig djurhälsopersonal i Västra Götalands län. Målet är att så många som möjligt av djurhälsopersonalen på ett enkelt sätt ska få tillgång till information från oss.
Nyhetsbrevet ges ut tre gånger per år – juni, februari och oktober.

Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg | 010-224 40 00 | vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Har du fått detta mail vidarebefordrat?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss i sociala media

Dela detta utskick