Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst Primus 1
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.

Högskolans spetskompetens inom termisk sprutning får nyckelroll i ESS nya anläggning

Högskolan Västs forskare slutförde nyligen ett prestigeuppdrag för den unika forskningsanläggningen ESS i Lund. Med deras kompetens inom termisk sprutning har anläggningens stora strålmål fått en självlysande ytbeläggning som klarar mycket starka neutronstrålar.

LÄS ARTIKEL

Kan digitala verktyg hjälpa oss att skapa ett sundare arbetsliv?

I ett nytt forskningsprojekt ska företag och forskare på Högskolan Väst undersöka hur digitala lösningar kan användas för att utveckla nya arbetssätt som bidrar till hållbar hälsa i arbetslivet.

LÄS ARTIKEL

Världsledande industriföretag deltar i forskning om beläggningar för nästa generation jetmotorer

Flygindustrin söker febrilt efter ny teknik som kan bidra till att minska flygets utsläpp av klimatskadliga ämnen. I ett nystartat projekt undersöker Högskolan Västs forskare hur termisk sprutning kan användas för ytbeläggning av kompositkomponenter i nästa generation jetmotorer. Pratt & Whitney, Safran, Saint-Gobain är några av företagen som medverkar.

LÄS ARTIKEL

”Kurser designade för yrkesverksamma är värdefulla i Scanias teknikskifte”

Precis som många andra industriföretag förbereder sig lastbilstillverkaren Scania inför en mer digitaliserad produktion. Robert Hjelm är en av flera medarbetare som byggt på sin kompetens med en mix av Högskolan Västs kurser för yrkesverksamma och andra utbildningar.

LÄS ARTIKEL

Kan solcellsmottagare bli effektivare med additiv tillverkning?

I ett nytt EU-finansierat projekt ska Högskolan Västs forskare undersöka om additiv tillverkning av solcellsmottagare kan vara nyckeln till effektivare solenergianläggningar.

LÄS ARTIKEL

”Vi börjar tänka som maskiner när vi förlitar oss på teknologin”

Digitaliseringen tar allt större plats i våra arbetsliv och vi förlitar oss mer och mer på maskiner och artificiell intelligens. 

– Min forskning visar att människan gradvis anpassar sitt sätt att tänka och uppfatta verkligheten efter teknikens logik, konstaterar Anders Sandblad, världens förste doktor i Arbetsintegrerat lärande vid Högskolan Väst.

LÄS ARTIKEL

Nya industridoktorander stärker industrin

Linda Squillaci, Mikael Johansson och Gabriel Sebastian ska tillsammans med 13 andra doktorander utveckla ny teknik för industriföretag som deltar i nya företagsforskarskolan Smart Industry Sweden. Nu finns möjlighet för fler företag att ansluta sig. 

LÄS MER

Hur får man industrirobotar att prata samma språk?

Tillverkningsindustrins produktion kompliceras idag av att robotar och maskiner använder olika informationssystem och kommunicerar på ”olika språk”. Industridoktoranden Gabriel Sebastian forskar tillsammans med Volvo Group för att hitta en standard som gör det möjligt att skapa effektiva planeringsverktyg med digitala tvillingar.

LÄS ARTIKEL

Håkan vill underlätta för industrin att identifiera materialdefekter

Teknik som används för att upptäcka sprickor i kärnkraftverk kan snart även användas för kvalitetskontroll inom verkstadsindustrin. Möt vår nye professor i oförstörande provning, Håkan Wirdelius, som leder Högskolan Västs forskning inom området.

LÄS ARTIKEL

Norsk industri kompetensutvecklar medarbetare på Högskolan Väst

Logistik, robotteknik, industrins digitalisering, agila metoder ... Yrkesverksamma i norsk industri fyller på med högaktuell kunskap i kurser designade för industrin. En lång samverkan med utbildningssällskapet Addisco fortsätter nu i fördjupad form.  

LÄS ARTIKEL
SPÄNNANDE FORSKNING ATT TA DEL AV!

Spaning om framtidens hållbara elbilar

Missa inte Fika med forskare nästa vecka där vår forskare Boel Ekergård berättar hur restprodukter från svensk stålindustri kan ersätta sällsynta jordartsmetaller i elbilsmotorer. Hon driver ett forskningsprojekt i samarbete med Volvo Cars. Föreläsningen sänds online den 4 april kl. 17-18.

ANMÄLAN
 
 

Hur kan man jobba med arbetsintegrerat lärande i industrin?

Missa inte seminariet som Centrum för forskning om arbete och sysselsättning bjuder in till. Spännande forskning om Industriellt arbetsintegrerat lärande från Högskolan Väst.

ANMÄLAN
 
 

Krönika: Vi behöver alla ta ansvar för att bidra till nytt lärande

Ta del av Kristina Erikssons läsvärda krönika om behovet av att ständigt utvecklas och lära nytt. Kristina är senior lektor i logistik vid Högskolan Väst.  

LÄS KRÖNIKA

Nya utbildningar inom cybersäkerhet, AI, ledarskap och hållbar utveckling

Flera av höstens nya utbildningar på avancerad nivå utgår från industrins stora teknikutmaningar och behov av ny kompetens inom flera områden. Samtliga program är intregrerade med aktuell forskning och har en internationell profil. 

LÄS ARTIKEL
LÄNKAR

Om Primus: www.hv.se/primus
Om högskolans forskning: www.hv.se/forskning/
Läs mer om högskolan: www.hv.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se/primus
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Redaktör: Lennart Malmsköld
lennart.malmskold@hv.se 
0721-60 01 53

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram