Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Centrum för hållbar utveckling

 

CENTRUM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING och MÅNGFALDSCENTRUM fungerar som pådrivande kraft för att Högskolan Väst ska kunna utgöra en viktig aktör i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Centrumbildningarna (CHU/MFC) arbetar för att hållbarhetstanken ska genomsyra högskolans utbildningar och forskning samt högskolan som arbetsplats. Centrumbildningarna arbetar med forskning, deltar i utvecklingsprojekt och utbildning inom mångfaldsområdet, såväl internt som externt. Centrumbildningarna ingår i, och samarbetar med, en mängd olika nätverk och samarbetspartners. För mer information se Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum.

 

NYHETSBREVET innehåller aktuell information och inbjudningar till föreläsningar, seminarier och andra arrangemang som rör de båda områdena.

 

Seminarieserien AGENDA 2030 fortsätter!  

 

Höstens första digitala seminarium:

SEXUELLA TRAKASSERIER INOM AKADEMIN

Onsdagen den 21/10 föreläser Maja Lundqvist, utredare vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs Universitet.

Sedan #metoo har det blivit tydligt hur utbrett problemet med sexuella trakasserier är i såväl akademin som andra delar av arbetslivet. Frågan behöver prioriteras tydligare, både kunskapsmässigt och ifråga om konkreta åtgärder. Så vad vet vi, vad säger forskningen? Under detta seminarium kommer hon att berätta om hur forskningsläget ser ut internationellt, och vilka kunskapsluckor som identifierats inom forskningen. Efter föreläsningen finns utrymme att ställa frågor och diskutera.

Maja Lundqvist har gedigna kunskaper inom området. Hon har, tillsammans med andra, författat flera forskningsöversikter om förekomsten av sexuella trakasserier inom akademin och om arbetet med förebyggande åtgärder, bland annat på uppdrag av Vetenskapsrådet och Universitets-och högskolerådet. Maja är även delaktig i arbetet med en kommande nationell prevalensstudie om sexuella trakasserier inom akademin i Sverige.

 

VARMT VÄLKOMNA!

Denna händelse är öppen för alla!

 

KOMMANDE UTLYSNING, HV

Är du intresserad av hållbarhetsfrågor? 

Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum behöver någon som kan ersätta Mathias Zannakis i styrgruppen, då Mathias ska börja som avdelningschef på IoS. Vi söker i första hand dig som är intresserad av inriktningarna ekologi eller/och ekonomi.

En utlysning om 10% av tjänst på Högskolan Väst under 2021 kommer snart att bli synlig, men vi vill redan nu flagga för detta för er som eventuellt kan vara intresserade av att söka!

Håll utkik!

 

SAVE THE DATE!

Workshop - seminarium om AGENDA 2030

Onsdagen den 6/11 kl. 12.00 arrangerar Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum en workshop/lunchseminarium om innehåll, tolkningar och innebörder av Agenda 2030.

Håll utkik! Mer information kommer!

 

Digitalt seminarium 12/11

Civic Universities och Public Engagement

Den 12 november kl 9-12 anordnar UniLink och föreningen Vetenskap och allmänhet ett digitalt seminarium som kretsar kring begreppen Civic Universities och Public Engagement. Det kommer att bli ett mycket intressant tillfälle som möjliggör att lära sig mer om begreppen av flera nationella och internationella framstående personer som driver arbetet att skapa band mellan det omgivande samhället och lärosätena, att utöka lärosätenas roll som en drivande samhällsaktör och ge fler möjlighet att skapa och få kunskap. Modererar samtalet gör Fredrik Sjögren, Högskolan Väst och Cissi Askvall, Vetenskap och allmänhet.

VARMT VÄLKOMNA!

Anmälningslänk kommer senare, men preliminär information finns att läsa här

 

EKOTURISM 2020

Den 8 september anordnade Högskolan Väst genom Centrum för hållbar utveckling ett webinarium på temat ekoturism tillsammans med Reväst. Medverkade gjorde Erik Lundberg, Centrum för Turism, Göteborgs universitet, Eva Maria Jernsand, Centrum för Turism, Göteborgs universitet, Helena Kraff, HDK-Valand, Göteborgs universitet, Fredrik Lindén, vd Turistrådet Västsverige och Marie Linde, vice vd och utvecklingschef Turistrådet Västsverige. Fredrik Sjögren, Centrum för hållbar utveckling, Högskolan Väst var moderator.

Frågorna kretsade kring hållbar turism:

Hur kan vi turista mer hållbart, vad innebär Ekoturism 2020 och hur ser det ut i Västsverige? Är turism ens förenlig med en hållbar utveckling? Hur kan ekoturism bidra till landsbygdsutveckling? Vad visar forskningen om social hållbarhet kopplat till Ekoturism, vilka goda exempel finns och hur ser affärsmodellerna ut? 

Seminariet kan ses i sin helhet här

 

HEADS UP! 

 

Science Shops

Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum kommer i höst att arrangera två Science Shops. En på temat inkludering, integration/segregation och en på temat hållbarhet och landsbygd.

Mer information kommer! 

 

Högskolepedagogisk e-konferens om hållbar utveckling i undervisning

I december planeras också en halvdags högskolepedagogisk e-konferens om hållbar utveckling i undervisning. Intressanta och inspirerande talare delar med sig av sina tankar och erfarenheter, diskuterar med varandra och svarar på frågor.

Mer information kommer! 

STUDENTKÅRENS MÅNGFALDSDAGAR

21-22 OKTOBER

I år kommer fokus för Mångfaldsdagarna att ligga på ensamhet och studenters olika förutsättningar för att påverka sitt mående och sin studiemotivation under rådande situation med Covid-19.

SAVE THE DATE! 

GRÖNA KLUSTRET 

Högskolan Väst arbetar med Gröna Klustret, Nuntorp, för att utveckla ett skogligt centrum med fokus på att främja ett hållbart skogsbruk i Västra Götalandsregionen. Den 15 september hölls ett möte med representanter från en mängd intressenter från industrin, naturvården, producentföreningar med flera. Från högskolans sida deltog Fredrik Sjögren, Centrum för hållbar utveckling och Fredrik Sunnemark, Mångfaldscentrum. Förstudien börjar närma sig sitt slut och arbetet med att etablera det skogliga centrumet inleds.

Läs mer här

 

PÅMINNELSE! 

Uddevalla ECO festival - under hela november

"2019 genomfördes för första gången Uddevalla Eco Film Festival (UEFF), och nu 2020 återkommer arrangemanget, större, längre, bättre, helt enkelt mer och bredare utbud. Det blir filmer med klimattema så klart, men också föreläsningar och hållbara aktiviteter kring mat, miljö, energi och återvinning. Förra året var festivalen en vecka, nu blir det istället en hel månad!"

Håll er uppdaterade på länk till Bohusläns Museums hemsida här

 

LÄNKAR

Läs mer om Högskolan Väst
Läs mer om Centrum för hållbar utveckling
Läs mer om Mångfaldscentrum

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anita Beckman
anita.beckman@hv.se
0520-22 38 68

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram