Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst Primus 1
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.

Nystartad företagsforskarskola stärker industrin

I mitten av mars startade Smart Industry Sweden - en ny företagsforskarskola som drivs av Högskolan Väst och fyra andra lärosäten. Volvo Lastvagnar, Sandvik Materials Technology och Innovatum Science Park är tre av aktörerna som tar hjälp av industridoktorander för att stärka sin teknikutveckling. 

LÄS MER

SUMAN-Nexts resultat: Världsledande forskning inom additiv tillverkning med pulverbädd

På bara tre år har Högskolan Västs forskarteam byggt upp världsledande kunskap inom additiv tillverkning med pulverbädd för legeringen 718. Nu finns resultaten från högskolans strategiska forskningssatsning SUMAN-Next summerade i filmer och artiklar. Och forskningen fortsätter i projektet PODFAM.

LÄS MER

Så kan uppdragsutbildning bli ännu bättre

En färsk rapport presenterar idéer om hur lärosäten kan arbeta med uppdragsutbildning på bästa sätt för att stärka det livslånga lärandet och kompetensutvecklingen i arbetslivet. Rapporten är ett resultat av projektet LUPP, där sex lärosäten samverkat.

LÄS MER

Joel och Fredrik är nyutnämnda professorer

Vi presenterar stolt våra två nya professorer; Joel Andersson inom Materialvetenskap och Fredrik Danielsson inom automation. Båda uppskattar att arbeta med industrinära forskning. Läs artiklarna där de berättar om sina yrkesresor och forskningsutmaningar framöver.

Klimatutmaningar sporrar Joel att utveckla lättare och effektivare flygmotorer

Joel Andersson, Professor i Materialvetenskap

LÄS MER
 
 

”När vi får industrirobotar att ”tänka själva”, då kan jag pensionera mig”

 

Fredrik Danielsson, Professor i Automation 

LÄS MER
 
 

Snickare och robotar bygger framtidens hus?

Anders Nilsson och flera andra av våra forskare utvecklar automationslösningar för träindustrin i projektet Tillverka i trä. Läs om hur kundanpassade trähus kan byggas billigare och med högre kvalitet i framtiden.

LÄS MER

"Industriellt arbetsintegrerat lärande stärker Sverige som industrination"

Lars Walter är professor i arbetsintegrerat lärande och nybliven kärnområdesledare för I-AIL, Industriellt arbetsintegrerat lärande. Här berättar han mer om sitt uppdrag, om I-AIL och hur det kan stärka svensk industri.

LÄS MER

Anders forskar om hur digitaliseringen kan påverka yrkeskunnandet

Digitalisering står i centrum för utvecklingen i dagens arbetsliv. Men vad händer när arbetsuppgifter läggs över på teknologin? Vad riskerar att gå förlorat i form av kunnande och kvalitet? Och hur undviker vi det? Det är frågor som Anders Sandblad ställer i sin forskning. Han är industridoktorand på Combitech och är kopplad till högskolans forskning inom Industriellt arbetsintegrerat lärande.

SE FILMEN

Fem nya doktorer inom produktionsteknik 

Sedan slutet av november har disputationerna avlöst varandra på Högskolan Väst. Fem nya doktorer har presenterat ny värdefull kunskap inom additiv tillverkning och olika bearbetningstekniker. Nu fortsätter de forska på universitet i Kanada och Schweiz, hos forskningsinstitutet RISE, Högskolan Väst med flera. Läs om deras forskning via länkarna:

Bilderna från vänsterSneha GoelParia KarimiJonas HolmbergArun Balachandramurthi och Chamara Kumara

 

LÄNKAR

Om Primus: www.hv.se/primus
Om högskolans forskning: www.hv.se/forskning/
Läs mer om högskolan: www.hv.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se/primus
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Redaktör: Lennart Malmsköld
lennart.malmskold@hv.se 
0721-60 01 53

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram