Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från Centrum för hållbar utveckling

CENTRUM FÖR HÅLLBAR UTVECKLING och MÅNGFALDSCENTRUM fungerar som pådrivande kraft för att Högskolan Väst ska kunna utgöra en viktig aktör i omställningsarbetet till ett hållbart samhälle, såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt. Centrumbildningarna arbetar för att hållbarhetstanken ska genomsyra högskolans utbildningar och forskning samt högskolan som arbetsplats. Centrumbildningarna arbetar med forskning, deltar i utvecklingsprojekt och utbildning inom mångfaldsområdet, såväl internt som externt. Centrumbildningarna ingår i, och samarbetar med, en mängd olika nätverk och samarbetspartners. För mer information se Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum.

NYHETSBREVET innehåller aktuell information och inbjudningar till föreläsningar, seminarier och andra arrangemang som rör de båda områdena.

 

 

HÅLLBARHETSVECKA 19-23 april

Hållbarhetsfrågorna blir allt mer centrala i den nutida debatten. För att uppmärksamma frågorna och sprida kunskap anordnar Centrum för hållbar utveckling och Mångfaldscentrum en hållbarhetsvecka på Högskolan Väst med ett lunchseminarium per dag.

 

Måndag 19 april 12.00-13.00
Fredrik Sjögren, Verksamhetsledare på Centrum för hållbar utveckling, Hanna Stafhammar Kjellgren och Beatrice Löfström, båda samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan Väst

Hållbar utveckling - vad är det?
Veckan inleds med ett introducerande tillfälle om hållbar utveckling. Passet kommer även att handla om hur högskolans hållbarhetsarbete kommer att organiseras framöver.

Tisdag 20 april 12.00-13.00
Paula Mählck, docent i sociologi, Linköping universitet

Equality, Diversity and Inclusion: How can we challenge racism, sexism and white privilege in the academy?

Drawing on feminist postcolonial research on Diversity in Higher Education, the research seminar provides a starting point for ongoing dialogue and active work on challenging racism, sexism and white privilege in knowledge production. Paula Mählck, Ass prof of Migration and Ethnicity studies, Linköping University is invited to introduce her work on gendered and racialized relations in the university.

Onsdag 21 april 12.00-13.00
Filippa Bohlin, Kommunikatör Innovatum Science Park
Lillemor Lindberg, innovationsledare marina näringar, Innovatum Science Park

Blå mat – Centrum för framtidens sjömat

Haven är viktigare för planeten jorden än vi kanske förstår. De är jordens lungor och ger det mesta av syret vi andas. De är också en viktig källa för livsmedel, material och många andra biokemiska ämnen. Den här föreläsningen presenterar satsningar som nu genomförs för att nyttja haven på ett sätt som kommer både människa och miljö till godo. Representanter för Innovatum Science Park berättar bland annat om Blå mat – Centrum för framtidens sjömat, som är den största satsningen hittills på svensk sjömat med en finansiering på 48 miljoner kronor från statliga forskningsrådet Formas, och med målsättningar om att branschen ska växa sig tio gånger större än idag och att andelen svenskproducerad sjömat ska dubblas.

Läs här för mer information

 

Torsdag 22 april 12.00-13.00
Elias Mellander, etnolog, Centrum för konsumtionsvetenskap, Handelshögskolan, Göteborg

Hållbara garderober? – Känslor, kläder och konsumtion

Svenskarna köper och slänger mer kläder än någonsin! Samtidigt använder textilindustrin stora mängder naturresurser, kemikalier och vatten. För att skapa ett mer hållbart bruk av kläder behöver vi därför förstå drivkrafterna bakom människors konsumtion och varför vi i vardagen – trots fulla garderober – har så svårt att hitta något att ha på oss.

 

Fredag 23 april 12.00-13.00
Fredrik Sjögren, Verksamhetsledare på Centrum och Fredrik Sunnemark, verksamhetsledare för Mångfaldscentrum

Hållbarhet och hållbar utveckling som begrepp och ideal

Veckan avslutas med ett seminarium som problematiserar hållbarhet och hållbar utveckling som begrepp och ideal, bland annat genom att undersöka värdekonflikter och dolda antaganden i dem.

 

Varmt välkomna!

Öppet för allmänheten, studenter och medarbetare

KONTAKT: Fredrik Sjögren, Högskolan Väst  fredrik.sjogren@hv.se

 

Länk till kalendariet

 

AKTUELLT:

Nationell studie om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin

Studien genomförs i vår under v. 17-24. För studien ansvarar Forsknings- och samverkansprogram om utsatthet inom akademin, vilket startades på initiativ av KI, KTH och MAU 2019. Totalt deltar 38 svenska lärosäten. Studien genomförs av SCB, som kommer att distribuera enkäten till de 125.000 personer som studien omfattar, inkluderande såväl studenter som personal och doktorander.

Syftet är att etablera forskningsbaserad kunskap om förekomst och konsekvenser av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademin för/gällande studenter, doktorander och personal.

Initiativet är baserat på behovet att få veta mer om de som själva utsätts för sexuella trakasserier och annan genusbaserad utsatthet, de som utsätter andra och om s.k. bystanders (åskådare). Utöver detta undersöks även annan genusbaserad utsatthet, dvs. utsatthet som inte är sexuell till sin karaktär.

Resultatet är tänkt att ge ett gediget kunskapsunderlag om förekomsten av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet. Utifrån resultaten kan lärosätena sedan initiera forsknings- och förändringsprojekt som i förlängningen kan främja arbets- och studiemiljön på svenska lärosäten.

Enkäten kommer att finnas i både svensk och engelsk version, och på HV kommer alla anställda och doktorander, samt ett urval av studenterna, att få besvara enkäten.

När resultatet är sammanställt kan deltagande lärosäten begära ut lokala data från SCB.

Under våren 2022 kommer Forsknings- och samverkansprogrammet att leverera en rapport om den samlade sektorn (akademin).

För eventuella frågor, kontakta Carina Kullgren carina.kullgren@hv.se

 

 

FORSKNING OM INKLUDERING PÅ HÖGSKOLAN VÄST 

Inom Mångfaldscentrums ramar pågår under 2021 ett forskningsprojekt om inkludering på Högskolan Väst, med särskilt fokus på etnicitet och rasifiering. Undersökningen kommer bestå av såväl en kvantitativ som kvalitativ del. Syftet med undersökningen är att få ökad kunskap om upplevelser av inkludering/exkludering bland studenter och anställda inom organisationen, och att utifrån detta underlag skapa pedagogiska redskap för främjandet av studie- och arbetsmiljön på Högskolan Väst.  

Mer information om undersökningen kommer!  

För eventuella frågor, kontakta Fredrik Sjögren fredrik.sjogren@hv.se

 

Till dig som träffar studenter!

SPRID GÄRNA NEDANSTÅENDE INFORMATION OM MILJÖBRONS SPÄNNANDE  STUDENTPROJEKT "BOOSTER"!

 

Booster | Future forestry & agriculture

Var med och spåna fram lösningar för hållbart skog- och jordbruk! Genom Booster får du med dina kunskaper och intressen möjlighet att tillsammans med studenter från andra utbildningsområden inspirera, utmana och stärka företag inom besök-, turism- och gröna näringar i hållbar utveckling.

Dina erfarenheter och intressen i kombination med kunskaper från din utbildning är av stort värde för en hållbar omställning. Genom att delta höjer du dina hållbarhetskompetenser som du kan använda i vardagen samt i din profession.

Gå in på länken för mer information och anmälan. Miljöbron Väst (miljobron.se)

Har du frågor, kontakta Julia Sandsten, Studentmedarbetare, Miljöbron julia@miljobron.se

                                  David Sjöqvist, Miljöbron david@miljobron.se

LÄNKAR

Läs mer om Högskolan Väst
Läs mer om Centrum för hållbar utveckling
Läs mer om Mångfaldscentrum

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Anita Beckman
anita.beckman@hv.se
0520-22 38 68

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram