Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst Primus 1
Nyheter från Forum för skolutveckling - Högskolan Väst
Högskolan Väst har etablerat forskningsmiljön Primus som, via KK-stiftelsens program ”KK-miljö”, skall utveckla stark forskning och utbildning inom teknik och lärande. Primus syftar ytterst till att stärka svensk industri.

Kurser som möter industrins behov av kompetensutveckling

Korta, skräddarsydda och flexibla kurser för yrkesverksamma inom industrin. Högskolan Väst har tillsammans med 51 företag och organisationer utvecklat ett nytt utbildningskoncept via projektet ProdEx. Projektet är nyligen avslutat men kurserna finns kvar i högskolans ordinarie utbud. Ta del av filmer och artiklar där kursdeltagare och partner reflekterar över konceptet. 

Mer om ProdEx

Teknikomställlningen kräver nytänk om lärande

Industri 4.0 förändrar arbetslivet för många. Digitaliseringen ställer krav på nya kunskaper, nya sätt att samarbeta, nya sätt att leda och organisera arbetet. Men hur gör man? Forskare på Högskolan Väst söker svaren tillsammans med industrin.

Läs mer

Forskning som gör svensk industri mer hållbar

Additiv tillverkning ger industrin helt nya möjligheter att optimera sina produkter och tillverka på ett resurssnålt, effektivt och hållbart sätt. Högskolan Västs forskare är starka på svetsbaserad additiv tillverkning och breddar steg för steg med nya material och nya applikationer.

LÄS MER

Produktionslogistik för effektivare träindustri

Våra logistikforskare undersöker hur produktionslogistik kan bidra till att utveckla produktionen i träbyggnadsbranschen. Nu söker vi fler företag som vill delta i projektet som ingår i satsningen Tillverka i trä. 

SE FILMEN

Ny kunskap om bildelning och smart mobilitet

Den tekniska utvecklingen av autonoma fordon går snabbt. Men vet vi väldigt lite om människors inställning till självkörande bilar och till att dela bil med andra. Projektet Sesma har utforskat attityder och mobilitetsvanor i Trollhättan. Sesma har nyligen gått i mål och slutrapporten är klar!

Läs mer

Smart sortering av textilier

För att kunna ta vara på stora mängder textilier i framtiden krävs automatiserad textilsortering. Hos Wargön Innovation finns en test- och demoanläggning som sorterar för både återbruk, re-design och återvinning. Här har våra forskare bidragit med automationslösningar med mera. 

 

Läs mer

Nya utbildningar inom elektriska fordon

Ett nytt masterprogram och tre fristående kurser med inriktning på elektriska fordon startar i höst och våren 2022. Alla kan läsas på distans och riktar sig till bland annat maskiningenjörer som vill bygga på med ny kunskap för att jobba med elektifiering av fordon. 

läs mer
LÄNKAR

Om Primus: www.hv.se/primus
Om högskolans forskning: www.hv.se/forskning/
Läs mer om högskolan: www.hv.se

Du får det här nyhetsbrevet för att du är alumn och/eller partner.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se/primus
webmaster@hv.se 

KONTAKT
Redaktör: Lennart Malmsköld
lennart.malmskold@hv.se 
0721-60 01 53

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram