Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från LINA

JUNI 2021

Detta märkliga akademiska år 2020/2021 är snart slut och vi behöver alla vila. Att stanna upp och reflektera är viktigt för att kunna dra lärdom och utvecklas. Även om prövningarna varit många och arbetsförhållandena varit annorlunda under året som gått kan vi blicka tillbaka på ett mycket produktivt år.

Efter semestern kan vi förhoppningsvis äntligen mötas ansikte mot ansikte igen, stärkta av insikten om att vår verksamhet klarade även en pandemi. Forskarna i LINA vill med dessa ord och inblickar i vårt arbete önska alla en riktigt fin sommar!

GLAD SOMMAR!

Teknikomställningen kräver nytänk om lärande

Industri 4.0 förändrar arbetslivet för många. Digitaliseringen ställer krav på nya kunskaper, nya sätt att samarbeta, nya sätt att leda och organisera arbetet. Men hur gör man? Forskare på Högskolan Väst söker svaren tillsammans med industrin.

läs mer

Unik forskarutbildning lockar nya doktorander

IT inom vården, skola och digitalisering och arbetsintegrerat lärande inom industrin. Det är några av de områden som 25 doktorander på Högskolan Väst beforskar. Det gör de inom ramen för det helt unika ämnet arbetsintegrerat lärande som sedan 2020 finns på forskarnivå på Högskolan Väst.

läs mer

Om läkares vardagsanvändning av ny teknik

Ökad kunskapsmängd och nya digitala stöd för kunskapsspridning ställer högre krav på läkare att hålla sig uppdaterade, samtidigt som det är svårare att få överblick. Parallellt är dagens patienter ofta mer pålästa och informerade, söker andra vägar till kunskap än genom vården och genererar egna, personliga hälsodata. Hur ska läkarna navigera i detta?

 

Detta har Helena Vallo Hult fokuserat i sitt avhandlingsarbete. Hon är tredjepartsdoktorand i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande, AIL, och också anställd på NU-sjukvården som utvecklingsledare.

läs mer

Vad händer med yrkeskunnandet när uppgifter läggs över på teknologin?

Digitalisering står i centrum för utvecklingen i dagens arbetsliv. Men vad händer när arbetsuppgifter läggs över på teknologin? Vad riskerar att gå förlorat i form av kunnande och kvalitet? Och hur undviker vi det? Det här är frågor som Anders Sandblad, industridoktorand på Combitech, ställer i sin forskning.

Anders är kopplad till Högskolan Västs forskning inom Industriellt arbetsintegrerat lärande.

läs mer

Forskarkrönika: Har vi blivit platslösa?

Under våren 2021 kommer forskare och doktorander på Högskolan Väst att skriva krönikor i tidningen TTELA. Denna gång är det Susanne Holm, doktorand i arbetsintegrerat lärande, som ställer sig frågan: Har vi blivit platslösa?

Till krönikan

Ny International Scientific Board

Nyligen blev det klart vilka som ingår i vår nya internationella Scientific Board. Vär är stolta och glada för att följande tre mycket kompetenta personer kommer att ingå:

  • Maureen Drysdale, University of Waterloo, Canada
  • Christine Arsenault, University of Toronto, Canada
  • Clay Spinuzzi, The University of Texas at Austin, USA

Vi hälsar dem varmt välkomna och ser fram emot deras engagemang och input!

Sommarskola lockar världen över!

Just nu pågår The activity theory summer school eller Aktivitetsteori och praktik 7, 5 hp med Högskolan Väst som ansvariga! Kursen lockar sökande från hela världen och drygt 30 deltagare från bland annat USA, Indien, Australien, Chile, Finland, Brasilien, Frankrike och Storbritannien har precis påbörjat kursen.

 

Sommarkursen syftar till att ge forskarstuderande kunskap och kompetens så att de ska kunna designa, utföra och genomföra insatser i arbetsliv och samhälle. Både de teoretiska grunderna och de praktiska momenten inom aktivitetsteori kommer att gås igenom under sommarskolan, som pågår från vecka 23-25 samt 31 och 32.

Mer information
LÄNKAR

Läs mer om forskningsmiljön LINA

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram