Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från LINA

OKTOBER 2020

Corona och påverkan på forskningen

Corona-pandemin har påverkat de flesta av oss på något sätt. För de anställda på Högskolan Väst har det bland annat inneburit stora omställningar till digitala arbetssätt och mycket arbete hemifrån. Ulrika Lundh Snis, professor i informatik och arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst, berättar om hur pandemin påverkat hennes vardag som forskare och berättar om lärdomarna situationen burit med sig.

 

Vi säger också grattis till Ulrika som nyligen blev utsedd till vicerektor för AIL från och med januari 2021!
Läs intervju med Ulrika här

läs mer
NY FORSKNING

SJ och VR

Nyligen startade Högskolan Väst tillsammans med SJ ett gemensamt forskningsprojekt. Fokus är att studera hur Virtual Reality, VR, på bästa sätt kan användas för att utbilda SJ:s personal.

läs mer
 
 

Smart mobilitet

Tio hushåll i bostadsområdet Granngården i Trollhättan skall under en månad dela elbilar med varandra, som en del av en pilotstudie. Ett viktigt mål är att främja utvecklingen av bildelningstjänster och smart mobilitet i Trollhättan och andra mindre städer.

läs mer
 
 

Nedslag i LINA-dagarna

Forskarna inom LINA möttes, utbytte tankar och lyssnade på föreläsningar och presentationer, under två dagar i oktober. Ett av inslagen innehöll en presentation av Ludvig Sunnemarks rapport Det arbetsintegrerade lärandets techne och episteme. En kartläggning av hur arbetsintegrerat lärande (AIL) förstås och används i Högskolan Västs programutbud.

läs mer
NYA AVHANDLINGAR

Utveckling av läraryrket

Digitaliseringen av skolan och nya krav på bland annat mediekunskap, entreprenörskap och problembaserad undervisning, skapar utmaningar kring hur lärande organiseras och genomförs. I en ny avhandling av Dennis Augustsson från Högskolan Väst beskrivs hur lärare kan kompetensutvecklas med hjälp av att se på läraryrket som ett designyrke och använda beprövade modeller för idégenerering, som används i designyrken. 

läs mer
 
 

Reflektion som lärmodell

I en ny avhandling av Jennie Ryding från Högskolan Väst studeras socialarbetares förståelse och användning av reflektion samt vilken roll reflektion har för professionellt lärande och kunskapsutveckling. Bland annat visar resultatet att reflektion är viktigt för att utvecklas i sitt yrke, att det bidrar till kunskapsutveckling och att det kan också hjälpa till att skydda socialarbetaren vid svåra och emotionellt laddade situationer.

läs mer
 
 

VÄLKOMMEN TILL VILÄR 2020!

Syftet med VILÄR-konferensen den 3-4 december är att stimulera gränsöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte av forskning och utveckling inom verksamhetsintegrerat lärande och att skapa en plattform för spridande av goda idéer inom området.

Key-notes för konferensen är Roger Säljö & Annalisa Sannino.

Mer information

PÅ GÅNG I HÖST

Alla höstens webbinarier och öppna föreläsningar kan följas online.

5 NOV: Lunchwebbinarium med Eddy Nehls: "Omvägar till kunskap"

12 NOV: Lunchwebbinarium med Ulrika Lundh Snis, AHIL: ”The interspace between artificial and human systems”.

19 NOV: Lunchwebbinarium: Cecilia Bjurstell från Jönköping University:"Digitalisation and lifelong learning"

1 DEC: Öppen digital föreläsning: Yrjö Engeström: "Activity theory"

1 DEC: Workshop: Yrjö Engeström och Annalisa Sannino: “Transformative agency: An activity-theoretical perspective” 

2 DEC: Öppen föreläsning: Annalisa Sannino: Change Laboratory Method

2 DEC: Workshop: Yrjö Engeström och Annalisa Sannino: “Concept formation in the wild”

2 DEC: Högskolans forskning inom lärande och produktionsteknik, Primusdagen 2020

3 DEC: Lunchwebbinarium med Lena Pareto, Restart: ”Digital agent supports robot operator with troubleshooting and restart".

3-4 DEC: VILÄR 2020. Genom VILÄR-konferensen vill vi stimulera gränsöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte av forskning och utveckling inom verksamhetsintegrerat lärande och att skapa en plattform för spridande av goda idéer inom området.

Key-notes för konferensen är Roger Säljö & Annalisa Sannino

 

LÄNKAR

Läs mer om forskningsmiljön LINA

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram