Webbversion | Skicka vidare
Högskolan Väst
Nyheter från LINA

JANUARI 2021

Vi befinner oss fortfarande i distansläge, men med vaccin på ingång och försiktiga tecken på nedgång i smittspridningen ser vi nu i alla fall ett litet ljus i tunneln. Corona visar hur viktigt det är med forskning och kunskapsutveckling och även om arbetet nu bedrivs på andra sätt än vanligt står inte det vetenskapliga arbetet stilla, tvärtom.

Forskarna i LINA önskar alla en god fortsättning och hyser en from förhoppning om att allt snart återgår till det normala, även om mycket har och kommer att behöva förändras, vilket gör arbetet med AIL än mer angeläget.

Nya anslag stärker LINA:s forskning

Högskolan Västs forskning inom produktionsteknik och lärande, där delar av LINA:s forskning ingår, stöttas av flera finansiärer inför kommande år. Hälften av de nya anslagen går till kompetensutvecklande insatser. Teamet förstärks med ytterligare fem lektorer som har expertkompetens inom additiv tillverkning, svetsteknologi och Industriellt arbetsintegrerat lärande. Två av lektorerna är delanställda inom industrin.

läs mer

Vårdstudenter lär av varandra genom simuleringsövningar

Att träna i team med olika yrkeskategorier där studenterna lär tillsammans med, om och av varandra kallas interprofessionellt lärande. Hur detta lärande sker mellan olika vårdyrken var fokus på ett av många inslag under den årliga VILÄR-konferensen inom arbetsintegrerat lärande som arrangerades av Högskolan Väst den 3-4 december.

läs mer

Hur påverkar Avatarer lärandeprocesser i VR?

Idag erbjuder modern Virtual Reality (VR)-teknik nya möjligheter för utbildning och lärande. Men i takt med nya möjligheter uppstår det utmaningar och frågeställningar som i sin tur kräver mer kunskap. Nyligen inledde Högskolan Väst och Tenstar Simulation därför ett gemensamt forskningsprojekt kring hur avatarer i VR-miljö påverkar studenters lärande och lärarens kompetensutveckling.

läs mer

Då kan vi tänka oss att dela bil

Vad krävs för att människor ska släppa tanken på att äga en bil? Det vill bland andra Högskolan Väst och fordonsföretaget Nevs i Trollhättan ta reda på. Projektet Sesma riktar strålkastaren på outforskad mark: bildelning i en medelstor stad. Projektet belyses här i en artikel i Magasin t från Teknikföretagen.

läs mer

Om glappet mellan teori och praktik 

Kan man undvika att skapa det så kallade teori-praktik gapet för studenter? Kan man förändra synen på att teori är en abstrakt forskningsbaserad kunskap som studeras på campus och att praktik är det konkreta arbetet som utförs på en arbetsplats? Det har Ville Björck undersökt i sin avhandling i pedagogik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande.

läs mer
NYA ROLLER

Vicerektor för AIL

Vi önskar Ulrika Lundh Snis, professor i informatik med inriktning mot arbetsintegrerat lärande och en engagerad forskare i LINA-miljön, stort lycka till i sitt nya uppdrag som vicerektor för AIL på högskolan. Grattis Ulrika!

Mer om Ulrika
 
 

Grattis Martin!

Han drivs av att få bidra till människans kunskapsutveckling och kallar sig själv för en akademisk diversearbetare. Under tre decennier har han forskat och arbetat på Högskolan Väst. Nu har Martin Gellerstedt befordrats till professor i arbetsintegrerat lärande, AIL.

läs mer
 
 

Leder området I-AIL

Lars Walter är ny områdesledare för Industriellt arbetsintegrerat lärande inom forskningsmiljön Primus. I Primus kombineras forskning inom lärande med forskning inom teknik. Ett av tre kärnområden är Industriellt arbetsintegrerat lärande, I-AIL.

Intervju med Lars
 
 

Sökes: 

 licentiand i Arbetsintegrerat lärande, tema vård

Högskolan söker nu intresserade av att påbörja forskarutbildning inom AIL med tema vård. Inriktningen bestäms i samråd med ansvarig institution.

Läs annons

ÖPPNA WEBBINARIER I VÅR

Alla vårens webbinarier och öppna föreläsningar kan följas online.

11 FEB: Lunchwebbinarium med Sandra Samuelsson, Högskolan Väst:
Negotiating engineered objects - A sociomaterial perspective

25 FEB: Lunchwebbinarium med Eva Mårell-Olsson, Umeå universitet: 
AR, VR and AI - something for the future education?

26 FEB: Disputation: Helena Vallo Hult, tredjepartsdoktorand i informatik med inriktning mot AIL, försvarar sin avhandling med titeln
”Digital work: coping with contradictions in changing healthcare”.

16 MARS: Lunchwebbinarium med Iréne Bernhard och Anna Karin Olsson, Högskolan Väst: 
AIL-samverkan mellan akademi och industri med fokus på tredjepartsdoktorander

25 MARS: Lunchwebbinarium med Johan Magnusson, Göteborgs universitet: 
The Digitalization of Nations: A Clinical Approach

13 APRIL: Lunchwebbinarium med Åsa Rejnö, Högskolan Väst: 
Etik i forskning med människor

6 MAJ: Lunchwebbinarium med Henrik Eriksson, Röda Korsets högskola och Högskolan Väst: 
Är R2-D2 och C-PO de nya hjälpredorna i vård och omsorg? - en utkik inifrån omvårdnadsfältet

20 MAJ: Lunchwebbinarium med Elena Raviola, Göteborgs universitet: 
Robotization of professional work: The case of journalism

 

ÖPPET FÖR ALLA - VARMT VÄLKOMMEN!

LÄNKAR

Läs mer om forskningsmiljön LINA

Du får det här nyhetsbrevet för att du är med i vår e-postlista.

Vill du tipsa någon om detta nyhetsbrev? Klicka här.

HÖGSKOLAN VÄST
461 86 Trollhättan
0520-22 30 00
www.hv.se
webmaster@hv.se 

REDAKTÖR
Eddy Nehls
eddy.nehls@hv.se
070-6022527

Följ oss:

Följ oss på FacebookFölj oss på TwitterFölj oss på LinkedInFölj oss på Instagram