Länsstyrelsen Östergötland

Pressmeddelande

19 november

Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Publiktak på åtta personer införs i Östergötland

Inom kort kommer ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare att införas i Sverige. I Östergötland kommer förbudet även att gälla sittande publik med anvisade platser. Enda undantaget är begravningar.

Måndagen den 16 november föreslog regeringen en förordningsändring som innebär att huvudregeln är att det ska bli förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Detta med anledning av att smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt under hösten.

I regeringens förslag, som i veckan har varit ute på remiss, har dock undantaget som möjliggör sittande publik på upp till 300 personer behållits. Undantaget i förordningen infördes den 1 november och gäller om deltagarna har en anvisad sittplats med minst en meters avstånd till andra deltagare. I Östergötland har dock publiktaket under hela november varit 50 personer efter ett beslut av Länsstyrelsen Östergötland som fattades i samband med att lokala allmänna råd infördes i länet.

– I länsstyrelsernas gemensamma remissvar till regeringen är vi överens om att möjligheten till att genomföra arrangemang för en publik på upp till 300 personer bör tas bort. Vi anser att det blir tydligare om reglerna är samma för hela landet. Om regeringen inte tar bort undantaget kommer alla länsstyrelser att fatta lokala beslut och inriktningen är att vi håller oss till en gräns på åtta personer, säger Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland.

Regeringen väntas fatta beslut i frågan de kommande dagarna och förordningsändringen träda i kraft den 24 november. Om regeringen går på länsstyrelsernas linje och fattar beslut för hela landet kommer inte några lokala beslut i frågan att fattas. Om undantaget på 300 personer behålls kommer alltså samtliga 21 länsstyrelser att fatta lokala beslut i början av nästa vecka. Enda undantaget kommer att vara begravningar där gränsen sätts till 20 personer.

– I den svåra situationen vi befinner oss i anser länsstyrelserna att det är rimligt med den här typen av kraftiga inskränkningar. Vi kan se i den senaste samlade regionala lägesbilden att de lokala allmänna råden faktiskt gjort skillnad då flera aktörer rapporterar en ökad efterlevnad av gällande råd och rekommendationer. Läget är fortsatt allvarligt och det finns inte några giltiga undanflykter till att inte följa dessa, säger Carl Fredrik Graf.

Kontakta oss

För mer information, kontakta gärna:

Carl Fredrik Graf, landshövding, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 05

Vid övriga frågor, kontakta gärna:
Per Åhlin, pressansvarig, Länsstyrelsen Östergötland
010-223 52 14
per.ahlin@lansstyrelsen.se

Om oss

Länsstyrelsen skapar samhällsnytta genom rådgivning, samordning, tillstånd, tillsyn, prövning, stöd och bidrag. Vi skyddar miljön, ser till att viktiga natur- och kulturvärden bevaras och skapar förutsättningar för att utveckla landsbygden och näringslivet i länet. Vi har även samhällsviktiga uppdrag inom bland annat krisberedskap, sociala frågor, djurskydd och samhällsplanering. På så sätt bidrar vi till Länsstyrelsens vision om ett livskraftigt Östergötland.

Länsstyrelsen Östergötland
Telefon: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se
Webbplats: lansstyrelsen.se/ostergotland    

Vill du prenumerera på våra pressmeddelanden?
Starta en egen prenumeration här.

Så hanterar vi dina personuppgifter
Avregistrera prenumeration

 

Följ oss

Dela detta utskick