Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Halmstads kommun

Nyheter till dig
som är företagare
i Halmstads kommun 

Nyhetsbrev den 21 oktober 2020

Halmstads kommun ska utvecklas utmed fem stråk som pekas ut i nya översiktsplanen.

Välkommen till näringslivsforum den 10 november!

Framtidens Halmstad – vilka möjligheter ser du för näringslivet?

Halmstads kommun bjuder in dig som företagare, investerare, fastighetsägare eller verksam i kommunen till en dialog om Översiktsplan 2050. På näringslivsforum får du veta hur kommunen har tänkt sig att växa – i olika geografiska riktningar och med utpekad verksamhetsmark – i planeringen av över 24 000 nya bostäder och med siktet inställt på 25 000 nya arbetstillfällen.

Du får chansen att under mötet, på plats eller via Facebook, reflektera runt förslaget och ställa frågor utifrån dina villkor som näringsidkare.

Ur programmet: 
Anna Winnberg och Annika Hansson, planarkitekter från kommunens samhällsbyggnadskontor, berättar om översiktsplanens olika delar och om vilka tillväxtmöjligheter den skapar för dig i näringslivet. Jenny Axelsson, ordförande i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, ger en inblick i planprocessen och i hur kommunen och näringslivet kan samverka för att skapa rätt förutsättningar för etablering, expansion och tillväxt.

Dag och tid: tisdagen den 10 november klockan 15.00–17.00

Hybridevent: Du deltar digitalt via Facebook eller fysiskt på Halmstads Teater (begränsat antal platser) 

Läs om programmet och om hur du anmäler dig 

Vilhemsfält och Larsfrid ska omvandlas till ett område med blandad bebyggelse.

Snart knackar vi på dörren

Är du fastighetsägare inom Larsfrid och Vilhelmsfält i Halmstad kan du räkna med besök av kommunens samhällsbyggnadskontor i höst. 

Området utreds för en omvandling – från industrier till en mer blandad stadsbebyggelse. För att involvera alla berörda gör planarkitekterna nu besök, cirka 80 stycken, där de berättar om projektet och tar reda på vilka planer som fastighetsägare och verksamhetsutövare har för framtiden. För att skapa en bra förändring behövs samverkan. En del besök gjordes i våras men pausades sedan på grund av pandemin. Nu återupptas de igen.

Om två år, under 2022, ska en fördjupad översiktsplan för områdena vara klar.

Läs mer om projektet

Fortsatt kontroll av trängsel i höst

Bygg- och miljöförvaltningen fortsätter att kontrollera trängsel på serveringar i höst eftersom spridningen av coronaviruset ökar igen.

– Överlag fungerar serveringarnas arbete med att få gästerna att hålla avstånd bra, men även allmänheten måste ta ett eget ansvar för att hålla avstånd för att vi ska överleva denna pandemi, säger Susanne Carlson, enhetschef på bygg- och miljöförvaltningen.

Ta gärna en titt på Folkhälsomyndighetens hygienråd. Fortsätt att hålla i och ut!

INNOVATION OCH HÅLLBARHET

Testa nya idéer och tänk nya tankar i VIAkub!

Har du ett företag i branscherna kultur, utbildning och besöksnäring? Då kan du vara med och laborera, utveckla och testa digitala idéer med stöd av VIAkub Halland. Det är ett projekt som hjälper små och medelstora företag att utveckla sina tjänster och produkter. De som deltar erbjuds mötesplatser, testmiljöer, digital teknik och kompetens.

Projektet VIAkub är tvåårigt och genomförs av Region Halland och Högskolan i Halmstad, med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Aktiviteterna, som vänder sig till alla intresserade, har startat nu i höst, med inspirationsdagar, workshopar, seminarier och coachande möten.

Läs mer om VIAkub

Kartlägg företagets energianvändning ...

En energikartläggning ger dig koll på hur mycket energi ditt företag använder. Och på hur energi kan sparas. Små justeringar kan ge stora vinster.

Som oberoende part hjälper Energikontoret Region Halland dig att få en energikartläggning gjord. Den utförs av en konsult men tack vare ett stöd från Region Halland som Energikontoret hjälper dig att söka, behöver du bara betala 50 procent av kostnaden.

Läs mer på Energikontoret Region Halland

... eller boka en energirådgivning! 

Du kan också börja med att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare och boka ett samtal. Vanligen kommer de ut till företaget men i coronatider sker rådgivningen via videor eller live via mobilen.

Energi- och klimatrådgivarna ställer frågor som får dig att tänka till. Behöver till exempel dina elslukande halogenlampor vara tända dygnet runt? Du får värdefulla tips – kanske att företaget behöver en energikartläggning ... 

Kontakta rådgivarna

LÄGESBILD

Trenden är tydlig. Allt fler nya företag startas i Halmstad.

Många nya företag startas i Halmstad

Nyföretagandet ökar i Halmstads kommun. Två olika mätningar, från myndigheten Tillväxtanalys och från Nyföretagarcentrum, visar på samma trend. Under första kvartalet startades faktiskt fler företag än under något annat kvartal sedan 2011, den period för vilken jämförbara siffror finns.

Den stigande trenden syntes redan 2019.
Efter en dipp 2018 startades då 553 nya företag i kommunen, en ökning med 1,8 procent enligt Nyföretagarcentrum. Utslaget per 1 000 invånare blir det 5,4 företag, vilket placerade Halmstad på 74 plats i landet. Statistik för de första sex månaderna i år visar att nyföretagandet nu ökat till 6,86 företag per 1 000 invånare. 

Vad beror då ökningen på?
Kommunens bolag High Five, som stöttar blivande företagare, upplever att många människor i coronatider omvärderar sitt liv och väljer att satsa på det som de verkligen vill. Andra blir av med arbetet och väljer eget företag som sysselsättning. Ytterligare en förklaring är att High Five arbetar målmedvetet tillsammans med andra samhällsaktörer, exempelvis Nyföretagarcentrum, för att fånga upp och stödja alla olika typer av blivande entreprenörer.

FÖRETAGSBESÖK

Ralf Ragnarsson, business manager, berättar. 

Förtroendevalda besökte Nitator

Kommunstyrelsens utskott för tillväxt och hållbar utveckling gör regelbundet företagsbesök inom olika branscher för att öka sin kunskap och få förståelse för företagandet i Halmstads kommun.

Igår besöktes Nitator i Oskarström, som tillverkar plåtkomponenter till bilindustrin och är en viktig arbetsgivare på orten.

Ett av de ämen som behandlades var kompetensförsörjning. Nitator önskar bland annat bättre kontakt med utbildningsanordnare, fler praktikanter, hjälp med språkutbildning till nysvenskar – och fler hyresrätter så att medarbetarna kan bo på orten. 

Henrik Byrsjö, produktionschef, fick många frågor.

Kommunens ledning besökte Vattenfabriken

Kommunens koncernledning – cheferna för alla förvaltningar och bolag – besökte nyligen Vattenfabriken i Oskarström.

Tanken med detta och liknande företagsbesök är att lyssna in företagens synpunkter och idéer, och få information om verksamhet och framtidsplaner.

Vattenfabriken fick nyligen ett internationellt, prestigefullt, pris för sitt smaksatta vatten, vilket öppnar vägen för ökad export. Företaget gör nu en mångmiljonsatsning som ska ge ett 20-tal nya jobb. 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

Kontakta gärna Milica Kostov!

Söker kontakt med näringslivet

Hur ska Yrkesvux på bästa sätt tillgodose Halmstads företag med kompetens? Milica Kostov, administrativ koordinator på Halmstads lärcentrum, söker svar på frågan. Hon har uppdraget att fördjupa kontakterna med näringslivet.

– Vi deltar redan i alla bransch- och kompetensråd men i fortsättningen ska även enstaka företag få besök. Vi vill diskutera behov, praktikplatser och liknande så att beställningarna till våra utbildningsföretag stämmer så väl överens med behovet som möjligt, berättar Milica Kostov.

Parallellt ska lärcentrum marknadsföra befintliga utbildningar för att nå ökat söktryck. Intresserade ska bjudas in till informationsträffar nu i höst och till våren kommer troligen digitala utbildningsmässor att hållas. Tillsammans med företagsrepresentanter ska Milica Kostov dessutom träffa elever i klasser som ska vidare till en yrkesutbildning. 

– Det är viktigt att ge de sökande en inblick i vilka arbeten de kan få efter utbildningen. Då kan de lättare göra rätt val när de ansöker, säger Milica Kostov.

Mejla gärna Milica Kostov med frågor som rör yrkesvuxutbildningar, eller ring 0708-44 56 92!

HALMSTAD TILLSAMMANS I CORONATIDER

Lina Siljegård, tillväxtdirektör, Sven-Olof Gudmundsson, företagare, och Kristian Ryberg, regiondirektör, Svenskt Näringsliv.

Dags att återstarta Halmstad

Hur går vi vidare? Det var frågan när Svenskt Näringsliv och Halmstads kommun nyligen bjöd in till lunchmöte för näringsliv, tjänstemän och politiker.

På programmet stod dialog om företagsklimatet, om hur vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för företagen och om hur vi kan återhämta den lokala ekonomin.

Deltagarna fick också information om hur Halmstad har drabbats av covidkrisen, med varselsiffror och arbetslöshetsstatistik.

De utser Årets entreprenör

Kommunen har valt ny jury för näringslivspriset Årets entreprenör. Från näringslivet: Per Olof Nilsson, GN Transport, Ola Wiberg, SEB, Johanna Ekberg, ALMI, Tommy Fransson, ICA, Hanna Berggren, Seeu, och Staffan Enting, Högskolan i Halmstad. Från kommunstyrelsen: Lovisa Aldrin (L), ordförande, och Bertil Andersson (S), ledamot.

Priset delas ut årligen till en eller flera personer som har betytt mycket för det lokala företagets tillväxt och utveckling. Tekla Acs blev förra årets pristagare.

RÅD OCH STÖD

Navigera och Avancera med ditt företag

Connect Väst erbjuder konceptet Navigera och Avancera – för företagare med vilja och potential att få sin verksamhet att växa.

Det första steget är en kostnadsfri analys som ger konkreta åtgärder att implementera i verksamheten. I ett andra steg får du under 30 dagar tillgång till en coach som ger stöd för att ta fram en taktisk handlingsplan för verksamheten. Även detta steg är kostnadsfritt; Region Halland betalar. Arbetet kan sedan fortsätta med ytterligare steg i processen.

Hitta råd och stöd via halmstad.se

Halmstads kommuns webbsida om coronapanedmin uppdateras regelbundet. Läs mer under rubriken Företagare och näringsliv.

Där finns bland annat kontaktuppgifter till regionala och nationella verksamheter som ger råd och stöd till drabbade företag. 

Har du frågor till kommunen – mejla direkt@halmstad.se eller ring 035-13 70 00.

REFLEKTIONER FRÅN TILLVÄXTDIREKTÖREN

Lina Siljegård, tillväxtdirektör

När har vi nått ett riktigt bra företagsklimat?

Svaren på denna fråga lär bli många och olika. Beroende på vem du frågar. Min bild av ett starkt företagsklimat är när människor som bor, verkar och arbetar här känner stolthet för företagsplatsen Halmstad. När vi upplever Halmstad som en levande företagsplats där dialog och lärande sker gränsöverskridande. När vi som kommun tillsammans med vårt näringsliv hittar lösningar för att möta utmaningar och möjliggöra en hållbar framtid. Flera företagsbesök senaste tiden har gett oss värdefulla insikter för vårt fortsatta arbete.

Hälsningar Lina
Stolt ambassadör för företagsplatsen Halmstad

Följ oss på sociala medier!

Halmstads kommun – för företagare finns både på Facebook och Linkedin. Följ oss i sociala medier för nyheter och evenemang riktade till dig som företagare.

Är du ny läsare av vårt nyhetsbrev?

Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du har nytta av vårt brev! Vill du avregistrera dig kan du göra det via länken nedan. Läs tidigare nyhetsbrev på kommunens webbplats.

KALENDER

NOV
3

Boost day – tidigare Entreprenörskolan
Föreläsningsserie för dig som vill starta en verksamhet. Tema denna gång: inspiration från andra som lever sina drivkrafter och sina drömmar. Läs mer

NOV
10

Näringslivsforum
Förslaget till ny översiktsplan för Halmstad presenteras, via fysiskt möte och live via Facebook, klockan 15.00–17.00. Läs mer 

NOV
26

Marknadsföreningens frukostklubb
Föreläsning med Christina Stielli om självledarskap.
Halmstad Arena 6.45–9.00. Läs mer

DEC
17

Marknadsföreningen: Frukostgala & Årets hallänning 
Utdelning av priset Årets hallänning och föreläsning av Göran Adlén. 
Halmstad Arena 6.45–9.00. Läs mer