Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Halmstads kommun

Nyheter till dig
som är företagare
i Halmstads kommun 

Nyhetsbrev den 5 november 2020

"Tillsammansanda är enda alternativet"

Vi gick alla in i hösten med stor osäkerhet om hur coronapandemin skulle utveckla sig.

Nu står vi här med skärpta råd. Ovissheten är stor. En ny vardag är ett faktum och även om vi inte tycker om den måste vi acceptera den. En del branscher går för högtryck, andra möter nu en än tuffare vardag. Stark handlingskraft, uthållighet och tillsammansanda är enda alternativet!

För oss i kommunen är det viktigt att vara nära er företagare och vi är många som arbetar tillsammans för att ge stöd.

I detta nyhetsbrev vill vi uppmärksamma dig på var du hittar mer information om vad som gäller och vilket stöd som finns att få, nationellt, regionalt och lokalt.

Hjärtliga hälsningar
Lina Siljegård
Tillväxtdirektör

Skärpta råd i Halland för minskad smittspridning

Regeringen och folkhälsomyndigheten har skärpt råden för vårt län för att minska spridningen av covid-19. Det berör såväl företag som kommunala verksamheter.

  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, som butiker, köpcentrum och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.

  • Undvik om möjligt att ha fysisk kontakt med andra personer än dem som du bor tillsammans med.

  • Är du arbetsgivare, underlätta för de anställda att följa de allmänna råden, exempelvis genom att uppmana till arbete hemifrån och att förbättra förutsättningarna för detta. Skjut upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Till följd av de skärpta råden kommer flera kommunala verksamheter att stänga ner för allmänheten under tre veckor, däribland Halmstad Arena bad, Mjellby konstmuseum och Halmstads teater. Biblioteken kommer att hålla öppet, men endast för in- och utlåning och för samhällsinformation. Bibliotekens funktion som mötesplats stängs.

Läs mer om folkhälsomyndighetens skärpta råd för Halland

Läs mer om vilka kommunala verksamheter som påverkas av restriktioner

HALMSTAD TILLSAMMANS UNDER CORONA

Julgåva med dubbelt syfte.  

Julgåva till nytta för näringslivet

Vill ditt företag vara med?

Halmstads kommun ska ge en julgåva till de anställda – ett presentkort på 1 000 kronor att handla för nästa år. Förutom ett tack till medarbetarna för fint arbete under coronaåret, är gåvan också ett stöd till företag i det lokala näringslivet. Kommunens anställda kommer sammantaget att handla för cirka 13 miljoner kronor.

Har du butik, salong, restaurang, hotell eller ett liknande inköpsställe någonstans i Halmstads kommun? Och en kortläsare? Då kan ditt företag kostnadsfritt vara med på julgåvan.

Presentkortet grundar sig på Citypresentkortet, som nu utökas. I dagsläget är uppemot 100 aktörer från de nämnda kategorierna anslutna men i en speciallösning för Halmstads kommun kan fler nu fler företag runt om i kommunen vara med. Allt från gårdsbutiker ute på landet till aktörer inom större handelsområden.

Under nästa vecka publiceras ett anmälningsformulär på Destination Halmstads webbplats. Detta kommer att vara öppet till och med den 29 november. Välkommen att ansluta dig!

Nya regler för våra serveringsställen

Restaurangverksamhet är en av våra hårt drabbade branscher och restaurangansvariga har sedan pandemins utbrott anpassat driften löpande. Från den 3 november gäller ändrade föreskrifter och allmänna råd för serveringsställen som restauranger, caféer och nattklubbar för att undvika trängsel och motverka smittspridning.

Råden gör det tydligare vilka åtgärder du som driver ett serveringsställe bör vidta:

  • Storleken på ett sällskap som får sitta vid ett bord begränsas till åtta personer.

  • Ett sällskap som är större än åtta personer måste delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

  • Om ett serveringsställe vill anordna en konsert, eller liknande ska publiken sitta ner.

Om det ändå uppstår trängsel kan ett serveringsställe också öka avståndet mellan sällskap till mer än en meter eller minska antalet besökare som samtidigt får vistas i lokalerna.

Läs frågor och svar om vad de nya föreskrifterna innebär

Fint arbete gör det möjligt för invånarna att fortsätta besöka serveringar.

Inspektioner visar på stort lösningsfokus

Sedan bygg- och miljöförvaltningen började arbeta med trängseltillsyn i våras har över 200 inspektioner utförts hos kommunens serveringsställen.

Förvaltningen är imponerad och vill rikta ett tack till alla de verksamheter som med positivitet och lösningsfokus gör ett fantastiskt arbete i en tillvaro som är både osäker och tung för många. Det är detta arbete som gör att kommunens invånare kan fortsätta att besöka caféer, restauranger och nattklubbar på ett säkert sätt.

Den senaste tidens ökade smittspridning gör att bygg- och miljöförvaltningen kommer att fortsätta med inspektioner av serveringsställen under hösten och vintern, för att säkerställa minskad trängsel.

Det är viktigt att var och en som besöker kommunens serveringsställen även i fortsättningen tar eget ansvar för att förhindra trängsel och minska smittspridning.

Fem stråk för utveckling.

Nu ställer vi om

Välkommen till digitialt näringslivsforum 10 november!

Med anledning av coronavirusets ökade spridning och skärpta lokala råd ställer vi om vårt planerade näringslivsforum till att bli helt digitalt, med livesändning via kommunens Facebooksida för företagare. Det blir alltså inte möjligt att delta fysiskt den här gången.

Temat för mötet är "Framtidens Halmstad – vilka möjligheter ser du för näringslivet?" och Översiktsplan 2050.

Dag och tid: tisdagen den 10 november klockan 15.00–17.00

Läs om programmet

RÅD OCH STÖD UNDER CORONAPANDEMIN

Vi söker dig kompetensutveckla din verksamhet med Kompa Halland!

Halland har fått möjligheten att satsa på kompetensutveckling för personer som är varslade, permitterade eller anställda i ekonomiskt utsatta företag i Halland. Nu söker vi dig som är företagare inom besöksnäringen och handeln i Halmstad.

Anmäl ditt företag och läs mer om Kompa Halland

Har du frågor om kompetensutveckling för din verksamhet? Välkommen att kontakta kommunens tillväxtstrateg Marie Hörnlund

Lokala stödinsatser för näringslivet

Nya restriktioner kring coronaviruset slår hårt på lokala näringslivet. För dig som företagare finns det möjlighet att ta del av gratis rådgivning och stödinsatser under pandemin.

Ring för rådgivning – Tillsammans för Halland
För dig som är företagare i Halland och som möter stora utmaningar på grund av corona finns nu ett stöd, samlat under namnet Tillsammans för Halland.

Kunniga aktörer  Almi, TEK Kompetens och Coompanion som är proffs på att hjälpa små och medelstora företag erbjuder rådgivning, affärsutveckling och finansiering.

Få hjälp av High Five 
Vet du inte vart du bäst vänder dig och behöver någon att prata med för att diskutera vad du kan göra för att hantera krisen för ditt företag? Kommunens bolag för företagsutveckling High Five hjälper dig.

Har du frågor till kommunen som rör din verksamhet, kontakta:
direkt@halmstad.se, 035-13 70 00

Har du frågor till eller vill prata med någon av kommunens tillväxtstrateger för näringslivet, kontakta:
Håkan Strömqvist: hakan.stromqvist@halmstad.se, 072-983 68 85
Marie Hörnlund: marie.hornlund@halmstad.se, 079-060 61 28

Företagsbesök genomförs digitalt
Under rådande covidrestriktioner kan tillväxtavdelningen inte göra personliga företagsbesök. För att ha en nära dialog med dig som är företagare tar vi gärna emot din anmälan om att träffas digitalt. Anmäl ditt intresse till: tillvaxtavdelningen@halmstad.se

Uppdaterat om coronapandemin på halmstad.se
Halmstads kommuns webbsida om coronapanedmin uppdateras regelbundet. Läs mer under rubriken Företagare och näringsliv.

Nationella företagsakuten
Vill du ringa, mejla eller chatta med någon i frågor som gäller stöd och regelverk, finansiering, personal, juridik och hälsa, kontakta Nationella företagsakuten. Tjänsten är kostnadsfri, den drivs av Region Jönköpings län med finansiering via Tillväxtverket och erfarna rådgivare ger svar.

Information från myndigheter
Verksamt.se, myndigheternas webbplats för företagare, finns samlad information från myndigheter som Skatteverket, Arbetsförmedlingen och andra myndigheter kring vilka insatser som görs för att mildra effekterna av coronaviruset.

Hålla i och hålla ut

Föreskrifter begränsar oss och slår hårt mot näringslivet.
Vi befinner oss återigen i en tid av prövning, men kom ihåg att vi är där tillsammans.

Tillsammans för Halmstad!

Följ oss på sociala medier!

Halmstads kommun – för företagare finns både på Facebook och Linkedin. Följ oss i sociala medier för nyheter och evenemang riktade till dig som företagare.

Är du ny läsare av vårt nyhetsbrev?

Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du har nytta av vårt brev! Vill du avregistrera dig kan du göra det via länken nedan. Läs tidigare nyhetsbrev på kommunens webbplats.