Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Halmstads kommun

Idrotts- och fritidsnytt

Oktober 2021

Höstlov fullt med aktiviteter

Höstlovet är snart här (29 oktober - 7 november) och som vanligt sammanställer Halmstads kommun ett höstlovsprogram fullt med olika aktiviteter för lovlediga barn och ungdomar.

Du kan se alla höstlovsaktiviteterna på Halmstads kommuns webb eller på Ung i Halmstads Facebooksida.

Trygghetsvandring för föreningar

Anmäl din förening till kommunens trygghetsvandring i höst. Att delta i kommunens  trygghetsvandring ger en möjlighet att få extra pengar till föreningen och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle.

Uppdraget innebär att föreningen skapar en trygg vuxennärvaro kvällstid i områden som har hög skadegörelse och upplevs som otrygga. De områden som kommunen prioriterar är Centrum, Vallås, Andersberg, Getinge och Oskarström.

Läs mer och anmäl din förening till trygghetsvandring

Uppdatera föreningsregistret innan du bokar eller söker bidrag

För att få boka kommunens idrotts- och fritidsanläggningar till föreningstaxa/nolltaxa eller söka föreningsbidrag ställer vi krav på att föreningens uppgifter i kommunens föreningsregister ska vara uppdaterade och att godkännandet inte får vara äldre än ett år. I föreningsregistret ska föreningen också ha laddat upp sina stadgar samt de senaste årsmöteshandlingarna. 

Ansvarsförsäkring

Föreningar som hyr till föreningstaxa/nolltaxa är skyldiga att ha en giltig ansvarsförsäkring som omfattar eventuella skador på anläggningen. Om din förening är ansluten till Riksidrottsförbundet har föreningen automatiskt en ansvarsförsäkring därigenom. Föreningar som inte är anslutna till RF ska ha en giltig ansvarsförsäkring uppladdad i föreningsregistret innan hyrestidens början.

Ledarguide

Föreningar som söker bidrag för barn- och ungdomsverksamhet ska även ha sin godkända ledarguide uppladdad i föreningsregistret.

Innan du bokar eller söker bidrag

innan det är dags att boka anläggning eller söka bidrag - se över att föreningens uppgifter och dokument är i ordning i föreningsregistret så går handläggningen mycket snabbare. 

Saknar din förening inloggningsuppgifter till föreningsregistret? Kontakta oss.

Ladda inför höstlovet - låna grejer på Fritidsbanken!

Vet du inte vad du ska göra på höstlovet? På Fritidsbanken finns all möjlig sport- och fritidsutrustning att låna, helt gratis i 14 dagar! Du kan även lämna in sport- och fritidsprylar som du inte längre använder.

Du hittar Fritidsbanken på Knäredsgatan 23. Öppet måndag till fredag klockan 10.00-15.30.

Delar av Halmstad Arena Bad öppnar upp

Renoveringen av Halmstad Arena Bad är snart klar och badet börjar öppna upp i etapper. Först ut är simskolor och motionärer med abonnemangskort och för dessa grupper öppnades den 1 oktober två motionsbanor och en snabbana.

I januari nästa år öppnar äventyrsbadet och då hälsas motionärer med klippkort eller enstaka entrébiljett åter välkomna och då kommer även badcaféet, vattenträning, fredagshäng och aftonbad för vuxna igång igen.

Save the date 30/11

En vecka fri från våld

Vecka 48 uppmärksammas ”en vecka fri från våld” på olika sätt i Halmstads kommun. Tisdagen den 30 november arrangeras en utbildningskväll för föreningar där ledaren sätts i fokus. Som ledare kan man hamna i situationer där man möter barn som utsätts för våld i sin närmiljö och ibland kan man vara den som ett barn som far illa anförtror sig till. Då är det viktigt att man vet hur man ska hantera och bemöta det förtroendet samt vad man ska göra med informationen.

Under kvällen deltar bland annat socialtjänsten, Rädda barnen, RF-SISU Halland och innehållet blandas mellan information, föreläsning och arbete med verklighetsförankrade case. Inbjudan kommer att skickas ut.

Demokratin 100 år

I år fyller demokratin i Sverige 100 år och det kommer att firas på flera olika håll i Halmstads kommun, bland annat genom att Demokratistugan är på plats på Hallarna den 15-18 oktober.

Föreningslivet är en arena för demokrati där man kan få lyfta sin åsikt, vara med och påverka och känna sig delaktig i beslut. Dessutom finns det en särskild lag, barnkonventionen, som lyfter barnens rättighet till detta genom paragraf 12 Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet.

Om din förening vill vara med och lyfta demokratin så dela gärna i era sociala medier hur ni skapar forum för barn och ungdomars möjlighet att vara delaktiga. Tagga ert inlägg med #vardemokrati och #demokrati100 och hör av er om ni vill att vi delar era inlägg i våra kanaler. 

BIDRAG OCH STÖD

Evenemangsstöd

Destination Halmstad har som uppdrag att bidra till destinationsutveckling genom bland annat evenemang. I detta arbete spelar kommunens föreningar en viktig roll och för att stötta föreningarna finns det möjlighet att söka evenemangsstöd hos Destination Halmstad.

Sök evenemangsstöd hos Destination Halmstad

Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag kan föreningar söka för utbildning av ledare som riktar sig till föreningens barn- och ungdomsverksamhet. Bidraget söks senast den 1 november och ska då inkludera utbildningskostnader för de senaste tolv månaderna.

Ansök om ledarutbildningsbidrag

KALENDER

November
1

Sista dag för att ansöka om ledarutbildningsbidrag.