Webbversion | PDF-version | Skicka vidare

Halmstads kommun

Idrotts- och fritidsnytt

Juni 2021

Mötesplats SM-veckan 2021

SM-veckan sommar i Halmstad blev tyvärr inte möjlig att genomföra rent idrottsligt, men en del av evenemanget lever vidare genom Mötesplats SM-veckan.

Mötesplats SM-veckan är ett digitalt seminarieprogram som genomförs den 30 juni – 2 juli 2021 i Halmstad. Fokus ligger på aktuell forskning, idrott, evenemang och besöksnäring. På agendan står bland annat frågor som hur elitidrott kan kombineras med studier, idrottens betydelse för integration, hur stadsplanering kan användas för att skapa naturlig rörelse, hur framtidens evenemang ser ut, hur anpassad fysisk aktivitet funkar och vilka ingredienser som krävs för att skapa en träningsmiljö där de aktiva vill stanna länge.

Program och anmälan till Mötesplatsen SM-veckan 2021 

Lovbidrag till föreningar

Tack vare ett statligt lovbidrag kan idrotts- och fritidsföreningar söka bidrag för att anordna kostnadsfria lovaktiviteter under sommar- och höstlovet för barn i åldersgruppen 6–15 år. Ersättningen är 300 kronor per timme.

Mer information och anmälan om lovbidrag

Utebaden öppna men med begränsningar gällande besöksantal

Den 31 maj öppnade utebaden Simstadion Brottet, Furulundsbadet och Getingebadet för säsongen men antalet besökare är begränsat på samtliga bad på grund av pandemin.

Till skillnad från förra året finns det i år en maxgräns för antal besökare på respektive utebad. På Simstadion Brottet får sammanlagt 500 personer vistas, Furulundsbadet 270 personer och på Getingebadet 200 personer. 

Både personal och besökare ska känna sig trygga på utebaden och därför är det mycket viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, både på land och i bassängerna.

Mer information om kommunens utebad

Föreningsdag i Halmstad city

Lördagen den 21 augusti klockan 11.00-16.00 planerar Halmstad City att arrangera en föreningsdag i centrum där Halmstads föreningar har möjlighet att visa upp sig. Evenemanget kommer att spridas ut i hela stadskärnan och föreningarna har möjlighet att vara på Stora torg, Norre Torg, Storgatan, Köpmansgatan och i Norre Katts Park. Medverkan är kostnadsfri för föreningarna och föreningarna tar själva med sig material, bord, stolar med mera som de behöver för att visa upp sig och sin verksamhet.

Syftet med dagen är att visa upp Halmstads föreningsliv och få fler barn, unga, vuxna och pensionärer att hitta en aktivitet och förening som tilltalar dem.

Vill din förening delta? Kontakta malin.johansson@halmstad.se på Halmstad City.

Förlängt förstärkt aktivitetsbidrag vårterminen 2021

Teknik- och fritidsnämnden har beslutat att förlänga det förstärkta aktivitetsbidraget till föreningars barn- och ungdomsverksamhet även under vårterminen 2021 på grund av det rådande pandemiläget. Förstärkt aktivitetsbidrag innebär att föreningar beviljas aktivitetsbidrag för vårterminen 2021 enligt minst samma bidragsnivå som vårterminen 2019. I de fall föreningar redovisar fler sammankomster vårterminen 2021 än vårterminen 2019 följs ordinarie bidragsregler. Nyregistrerade föreningar eller föreningar som inte sökte aktivitetsbidrag under 2019 kontaktar oss för dialog.

Viktigt är att föreningar ändå fortsätter att registrera aktiviteter i sina respektive närvarohanteringssystem så att de kan redovisas i ApN efter terminens slut.

Trygghetsvandring för föreningar

Precis som förra sommaren erbjuder Halmstads kommun föreningar ersättning för att trygghetsvandra. Ta chansen att få extra pengar till föreningen och samtidigt bidra till ett tryggare samhälle.

Syftet med uppdraget är att skapa en trygg vuxennärvaro kvällstid i områden som har hög skadegörelse och upplevs som otrygga. De områden som kommunen prioriterar är Centrum, Vallås, Andersberg och Oskarström.

Läs mer och anmäl din förening till trygghetsvandring

Håll avstånd på stranden i sommar

För att alla besökare ska känna sig trygga på stränderna i sommar är det mycket viktigt att alla tar sitt ansvar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, både på land och i vatten. För att påminna om detta har kommunen satt upp informationsanslag på stränderna. Sist men inte minst, hjälp oss att hålla stränderna rena genom att plocka upp skräp efter dig.

Lättnader i restriktioner gällande corona

Från och med 1 juni gäller: 

  • Deltagartaket för offentliga tillställningar och allmänna sammankomster höjs.

  • Mindre läger och cuper tillåts för barn och unga.

  • Matcher och tävlingar för vuxna utomhus tillåts.

Riktlinjer för omklädningsrum

  • Folkhälsomyndighetens allmänna råd är att gemensamma omklädningsrum ska undvikas och detta är utgångspunkten gällande hur man bör nyttja omklädningsrum i samband med träning och tävling.

  • Vid undantagsfall när detta inte är möjligt, exempelvis för långväga gäster, tänk på att trängsel inte får förekomma samt att begränsningsförordningen om hur många personer som får vistas i omklädningsrummet ska följas.

  • Generellt tillåts tre personer/omklädningsrum men det sitter skyltar på samtliga dörrar där antal anges.