Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev nr 3
September 2020
Människor som går på en väg

Ett tillgängligt samhälle är smart och hållbart

Ett tillgängligt samhälle är en del i arbetet med mänskliga rättigheter, det är hållbart och bra för alla. För en del blir en miljö tillgänglig först när en tung dörr öppnas automatiskt, för andra underlättar det om händerna är upptagna och lägger först då märke till hur praktiskt det är att slippa knuffa upp den tunga dörren. Nödvändigt för en del – Bra för alla.

Vill du jobba för ett hållbart samhälle? Ta del av vår film och annat material för inspiration om ett smart samhälle.

Smarta lösningar ger ett tillgängligt och hållbart samhälle

Barn vid ett träd

Låt alla barn synas och höras

Ett hållbart barnrättsarbete är inkluderande och där alla barn får synas och höras. Det betyder att allt arbete som rör barn och unga utgår från deras rättigheter, oavsett vilka förutsättningar och behov de har. Om insatser och åtgärder som utformas för barn och unga utgår från de barn som är i störst behov av dem blir det också bättre för alla barn.

Är du nyfiken på ett hållbart barnrättsarbete? Ta del av information och MFD:s nya stöd.

Utgå från mångfald i barnrättsarbetet

 
 

Konferens - Välfärdsteknik mot framtiden

Digitala möten, tillsyn med kamera eller att handla via internet är allt vanligare inslag i vård- och omsorgsarbetet. Vill du ha konkreta tips och idéer på hur välfärdsteknik blir en naturlig del av er verksamhet?

Den 14 oktober genomför vi konferensen Välfärdsteknik mot framtiden – att ta nästa steg och utveckla arbetet.

Anmälan och fullständigt program finns på Myndigheten för delaktighets webbplats

Öka tryggheten i skolan

Hur skolans lokaler är utformade är viktigt för elevernas trygghet. De närmaste åren kommer ett stort antal nya skolor behöva byggas och gamla byggas om. Nu finns det möjligheter att påverka skolans utformning. För att skapa trygga skolor utifrån elevernas behov är det bra att involvera elever tidigt i planeringen.

MFD tar just nu fram ett stöd till kommuner för att bidra till att elever involveras tidigt och att det blir lättare att göra rätt från början.

Stöd ska bidra till större trygghet på skolor

Barn som skriver
 
 

Konferens om hållbara samhällen

Den 19-22 oktober anordnar Formas, som är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling, Mål 11-veckan - Så når vi Agenda 2030-målen om hållbara städer och samhällen. Syftet är att stärka kopplingen mellan forskning och praktiskt arbete för hållbara städer och samhällen.

Under veckan lyfts exempelvis senaste forskningen inom samhällsplanering och infrastruktur. MFD deltar med två programpunkter:

  • 19 oktober: Universell utformning – vad är det och hur kan det bidra till socialt hållbara städer och samhällen?

  • 20 oktober: Äldrevänliga städer – så planerar vi och utformar samhällen för äldre.

Mer detaljerad information hittar du på MFD:s webbplats

Människor runt en dator

En arbetsplats för fler

Studier visar att inkluderande företag har större kreativitet och lönsamhet. Är du intresserad av hur arbetsplatsen kan utformas så att fler kan arbeta där? Det finns enkla saker att tänka på för att inkludera fler och som gör arbetsplatsen bättre och verksamheten mer effektiv. Läs också intervjun med MFD:s gd Malin om mångfaldens positiva effekter.

En arbetsplats för fler

 
 

Tre nya allmänna kommentarer översatta

FN tar fram allmänna kommentarer för att ge fördjupad vägledning om tolkning av konventionens artiklar. Nu är ytterligare tre kommentarer översatta till svenska.

  • Nr 5 – Ett självständigt liv och att vara inkluderad i samhällsgemenskapen
  • Nr 6 – Jämlikhet och icke-diskriminering
  • Nr 7 – Deltagande för personer med funktionsnedsättning i implementeringen och övervakningen av konventionen

FN:s konvention och allmänna kommentarer

Vill du veta mer om vad allmänna kommentarer är, kan du läsa om det på MFD:s webbplats.

FN-konventionen

Vad vill du läsa mer om?

Vi vill gärna veta vad du vill läsa mer om i vårt nyhetsbrev. Svara på vår enkät och återkoppla med tips, idéer och nya uppslag. Det tar bara någon minut och dina synpunkter är av stort värde för oss. Tack!

Här hittar du enkäten

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.