Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Januari 2021
Pojke i gul tröja

Ny webbkurs om hållbart barnrättsarbete – så kan vi inkludera fler

Det här är en kurs för dig som arbetar på en myndighet, region eller kommun med frågor som på olika sätt rör barn. Syftet med webbkursen är att du ska kunna inkludera fler barn i ert barnrättsarbete.

Webbkurs om hållbart barnrättsarbete – så kan vi inkludera fler

Ungdomar tar en selfie

Vill du bidra till tryggare skolor?

För att elever ska trivas, ha studiemotivation och nå sina kunskapsmål behöver de känna sig trygga i skolan. Hur skolan är utformad spelar stor roll för tryggheten. Att tidigt inkludera faktorer för trygghet i byggprocessen ökar möjligheten att efterleva skollagen, eftersom trygga miljöer bidrar till likvärdig utbildning.

Du som arbetar på en kommun med planering av ny- och ombyggnation av skolor kan göra mycket för att fler elever ska känna sig trygga i skolan. Här hittar du stöd i arbetet med att öka tryggheten.

Trygga skolor

Agenda 2030 loggan med text Ingen ska lämnas utanför

Många talar om Agenda 2030, men vad krävs för att nå målen?

För att nå målen i agenda 2030 behöver alla kunna bidra till att målen i agendan uppnås. Alla ska också gynnas av resultatet av arbetet.

Funktionshindersperspektivet och universell utformning är relevant på flera ställen i agendans 17 mål. Perspektiven bidrar till och möjliggör att offentliga verksamheter blir tillgängliga och användbara för så många som möjligt.

Vi har tagit fram stöd för att tydliggöra detta och underlätta i arbetet med Agenda 2030.

Stöd i arbetet med Agenda 2030

Stadsbild från vattnet

Vi behöver fler hållbara städer

Det är ingen nyhet att vi lever allt längre. År 2030 kommer en fjärdedel av invånarna i höginkomstländer att vara över 60 år. För att möta behovet behöver vi bygga socialt hållbara städer där befolkningen kan åldras. Hur gör man det? Här har vi samlat exempel på hur olika städer i Sverige och internationellt arbetar för att skapa åldersvänliga samhällen.

Åldersvänliga städer i Sverige och Europa

Barn och unga med funktionsnedsättning - mitt i en pandemi

Coronapandemin har påverkat oss alla genom bland annat genom olika begränsningar och rekommendationer för hur vi får resa oss, vilka vi kan träffa och hemarbete. Men hur har pandemin påverkat barn och unga som bland annat har fått gå över till distansundervisning och inställda fritidsaktiviteter? Lyssna på barn och ungas egna berättelser och upplevelser av pandemin.

Barn och ungas hälsa under den pågående pandemin

Uppmärksammat inslag om digitalt utanförskap

Idag saknar cirka 6 procent av svenska befolkningen BankID. Det begränsar möjligheten att stanna i hemmet och kan innebära en ökad hälsorisk under den pågående pandemin då vi förväntas hantera allt fler ärenden via nätet.

Rickstäckande medieuppmärksamhet kring digitalt utanförskap

MFD:s nya regeringsuppdrag 2021

Demokratin i Sverige 100 år

I år fyller Sveriges demokrati 100 år. Vi har fått i uppdrag att öka kunskapen om hur förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning att delta i demokratiska processer förändrats under 1900-talet och fram till idag.

Demokratin i Sverige 100 år

 
 

Fortsatt stödja kommuner och regioner

MFD och länsstyrelserna har fått förlängt uppdrag att stödja kommuner och regioner i att genomföra deras funktionshinderspolitiska strategier. Uppdraget sträcker sig till 2024.

Stöd till kommuner och regioner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier

 
 

Access City Awards

För Sveriges räkning ska MFD under 2021 ansvara för EU-kommissionens tävling om Europas mest tillgängliga stad.

Läs mer om tävlingen och vad uppdraget innebär.

Access City Awards

 
 
 
 

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.