Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Mars 2021
Två män skrattar

Allt fler arbetar med tillgänglighet
- MFD:s uppföljning är här!

Personer med funktionsnedsättning har ofta en tydlig bild av hur samhället kan utvecklas för att det ska bli så användbart som möjligt. 

Årets uppföljning visar att allt fler offentliga verksamheter hämtar in kunskap och synpunkter från personer med funktionsnedsättning. Det är tydligt att allt fler har insett vinsten med att inkludera mångfald. Ta del av resultatet av uppföljningen här. 

Ta del av resultatet av uppföljningen här

Beata Wickström och en teckenspråkstolk

Rekordmånga deltagare på Delaktighetsdagen

I början av 2021 genomförde MFD den första helt digitala Delaktighetsdagen. Det digitala formatet öppnade upp för fler deltagare och över 550 personer deltog. Under dagen fick vi ta del av utmaningar och möjligheter i arbetet mot att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Under dagen delades kunskap och tips om bland annat mångfald i stadsbyggnad, vid upphandling och utformning av arbetsplatser och skolor. Många deltagare uttryckte att det var värdefullt att dagen både gav insikter på ett övergripande och strategiskt plan samt konkreta exempel.

Vill du ta del av innehållet i efterhand? Nu finns alla seminarier publicerade på vår webbplats.

Delaktighetsdagen 2021

Kvinna pratar med sitt barnbarn via en läsplatta

Digital teknik bidrar till självständighet

Digital teknik gör det möjligt för fler att ta del av och kunna använda det samhället erbjuder. Då behöver också digitala system, tjänster och produkter vara tillgängliga och användbara för så många som möjligt. Det kan handla om välfärdsteknik som till exempel digitala lås eller e-tjänster för att ansöka om skola.

Är ni i starten av eller vill utveckla arbetet med digital teknik? Ta del av tips och stöd här:

Arbeta med digital teknik

På MR-dagarna: Skapa en trygg skola tillsammans med elever

För att elever ska trivas, ha studiemotivation och nå sina mål behöver de känna sig trygga i skolan. Det finns många faktorer som påverkar trivseln och tryggheten i skolan. Ett effektivt sätt att få reda på hur tryggheten i skolan kan öka för alla är att fråga de som känner sig mest otrygga.

Under Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna, den 20 april deltar MFD:s generaldirektör Malin Ekman Aldén tillsammans med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson och Friends generalsekreterare Maja Frankel på seminariet Skapa en trygg skola tillsammans med elever. Läs mer om seminariet här.

Skapa en trygg skola tillsammans med elever

En dator med flera rutor med människor i.

Digitala möten där fler kan delta

Digitala möten fortsätter att dominera vilket öppnar upp för fler att kunna delta utan att behöva resa. MFD har tagit fram en checklista för att göra det enklare att säkerställa att de digitala mötena också blir tillgängliga. Det ökar möjligheten för ännu fler att kunna ta del av dem.

Checklista för tillgängliga digitala möten

 
 

Hindra smitta inom daglig verksamhet

I dagarna kom Socialstyrelsen ut med ett nytt informationsstöd riktad till dagliga verksamheter för att förhindra smitta av covid-19 och corona.

I tider av ökad smittspridning vill vi påminna om den film riktad till personer med intellektuell funktionsnedsättning som tagits fram i samarbete med Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksförbundet FUB. Filmen ger information om de rekommendationer som finns för att minska smittspridningen.

Se filmen Information om coronaviruset

MFD uppmärksammar
Barn med skidor

Nu ska fler kunna utöva sina intressen

Nu ska det bli enklare att låna fritidshjälpmedel och parasportsutrustning för att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till en aktiv fritid.

För att göra det möjligt för fler att kunna utöva sina intressen har Fritidsbanken tilldelats åtta miljoner kronor från Allmänna Arvsfonden.

Fler får möjlighet att utöva sina intressen

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.