Webbversion | Skicka vidare
Nyhetsbrev
Mars 2021
En tjej med hörlurar framför en dator.

Distansundervisning påverkar eleverna

Distansundervisningen har påverkat elever. De vittnar om hög arbetsbelastning med minskat stöd från skolan. För många elever med funktionsnedsättning har det inneburit särskilda utmaningar, exempelvis ökad ensamhet. För vissa elever har distansundervisningen dock varit positiv. Detta tyder på att skolan behöver bli mer flexibel för att kunna möta elevernas olika behov.

Distansundervisning leder till ohälsa bland elever

Skylt med texten Visa omtanke. Håll avstånd.

Samhällsinformation i olika format

Under ett år har vi levt i en pandemi med dagliga rapporteringar, råd och restriktioner. Men har informationen nått ut till alla som behöver den? Begripsam har, på uppdrag av Myndigheten för tillgängliga medier, tittat på hur information om coronapandemin har nått ut till personer med funktionsnedsättning. Upplevelserna skiljer sig åt och för att informationen ska nå så många som möjligt behöver den finnas i olika format.

Viktig samhällsinformation behöver bli tillgänglig för fler

Barn framför en röd stuga

Webbkurs för ett hållbart barnrättsarbete

Arbetar du med barnrättsfrågor? Vi har utökat vårt stöd för ett inkluderande och hållbart barnrättsarbete. Stödet innehåller nu en webbkurs, en checklista för ett inkluderande barnrättsarbete och metoder för att prata med barn och unga med funktionsnedsättning.

Utökat stöd för barnrättsarbetet

En person får en spruta.

Information om vaccination mot covid-19

Information om covid-19 finns på många olika ställen. Vi har samlat länkar med information i olika format om testning för och vaccination mot covid-19. Här hittar du länkar till filmer, information på lättläst och bildstöd som förklarar hur vaccineringen går till och varför det är viktigt att vaccinera sig.

Tillgänglig information om covid-19 och corona

Evenemang

Är din kommun Sveriges e-hälsokommun 2021?

Pandemin har snabbt fått de flesta att ställa om till digitalt. Vi har tydligt fått se nyttan med digitaliseringen och att det i många fall också är nödvändigt. Ta chansen att visa upp goda exempel och de initiativ som görs inom digital utveckling i din kommun!

Varje år röstas Sveriges e-hälsokommun fram av en jury bestående av representanter från Sveriges Kommuner och Regioner, Föreningen Sveriges Socialchefer, Funktionsrätt Sverige, Vårdförbundet samt Myndigheten för delaktighet.

Sista anmälningsdatum är 12 april!

Sveriges eHälsokommun 2021

Våra tidigare evenemang

Du vet väl att du kan ta del av våra tidigare webbseminarium och frukostmöten även i efterhand? Om du har missat något hittar du dem här.

MFD:s tidigare evenemang

MFD uppmärksammar

Ny utbildning om konventionen

Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen riktar sig till personal inom funktionshindersomsorgen och visar hur konventionen kan användas i praktiken.

Ny utbildning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Ny EU-strategi

EU har tagit fram en ny strategi för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2021–2030. Strategin innebär att personer med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig rättigheter och på ett självständigt sätt kunna ta del av det samhället erbjuder på lika villkor som andra.

Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-30 (europa.eu)

Kontakta oss

info@mfd.se  
Telefon: 08-600 84 00
www.mfd.se  

Följ oss på

Följ MFD på Facebook Följ MFD på Twitter Följ MFD på LinkedInHar du fått nyhetsbrevet vidareskickat till dig?
Starta din prenumeration här.